Zřícenina hradu Hláska (Zlenice)

Příklad zdařile opravovaného středověkého sídla


Zřícenina hradu Hláska, nebo též Zlenice stojí na skalnatém ostrohu nad soutokem řeky Sázavy a jejího pravostranného přítoku potoka Mnichovky. Romantika hradních zdí vždy přitahovala výletníky, chataře a také vodáky. Jejich zástupy ještě doplnili lidé, kteří se sem jezdili a jezdí koupat na plovárnu. Té se také říkalo říční lázně nebo koupadlo. Má podobu hezké louky s modrobílými dřevěnými domky - šatnami a provozem občerstvení. Vládne zde pohoda, voda je sázavská, přírodní. 

Hrad byl založen po r. 1300. R. 1318 historie zaznamenává Oldřicha ze Zlenic, který měl spor se Ctiborem z Kozlí, není ale zřejmé, zda v té době hrad již opravdu stál, protože Zlenice byl i název (dnes zaniklé) osady na levém břehu řeky. R. 1415 se v osadě Zlenice uvádí poplužní dvůr. Ale r. 1351 hrad stál již zcela jistě, protože se podle něj píše Jan ze Zlenic, který zasedal na zemském soudu. Historické záznamy totiž uvádějí, že Jan dal tohoto roku svůj hrad do zástavy. Za to dostal půjčku od bratrů Štěpána a Ješka z Tetína. 

V nedlouhých dějinách hradu se vystřídalo dost početné mnoství majitelů. Uveďme alespoň pány z Dubé, u nichž ale není známo, jak majetek získali ani na jak dlouhou dobu. Znám je Ondřej z Dubé a na Zlenicích, který v l. 1343 - 94 zastával úřad nejvyššího sudí v Čechách a byl autorem Výkladu na právo země České. 

V l. 1415 - 1444 hrad patřil Kunešovi z Kozojed, přičemž není známo, že by se hrad nějak zapsal do dějin v husitské době. Nejspíše ani nebyl obléhán či zničen. Pak se ale vlastníci střídali poměrně rychle a r. 1465 se hrad uvádí jako pustý. Vlastníkem byl tehdy Zdeněk Kostka z Postupic. Hrad byl zničen za nejasných okolností. Byl poté součástí Kostkova panství Komorní Hrádek, r. 1648 ale již patřil ke statku v Mrači a r. 1725 byl zakoupen spolu s Konopištěm. Novým majitelem se stal Jan Josef z Vrtby.

Vidíme, že věda nemá jasno v dějinách hradu, ale odborníci nejsou zajedno ani v určení typu hradu. Podle Menclové patří k typu s plášťovou zdí a zaoblenými rohy. Dle jejího názoru měla být uprostřed hradního areálu mohutná věžovitá stavba, obytné části se měly rozkládat podél okružní zdi. 

Starší názor A. Sedláčka kupodivu souhlasí s terénním průzkumem T. Durdíka a P. Chotěbora. Dle nich byla hradní věž jen na místě, kde se dnes věž zachovala, ostatní prostor Meclovou považovanou za věž byl jen dvorkem. Podle této druhé představy je hradní jádro sevřenou blokovou dispozicí se čtverhrannou věží v čele. 

Zříceninu místní lidé podle dominantní věže nazývají Hláska. Skupina, která ji rekonstruuje, vybudovala od předhradí k hradu zajímavý most. Můžeme si učinit představu o cestě z předhradí nahoru, ale spíše se držme existence zachovaných částí. Zřejmá je někdejší hradba, která vycházela od brány na obě strany. Jiná část hradební zdi je částečně patrná na severu a východě. Nejvýznamnějším objektem hradního jádra je velká věž, dochovaná do výše asi 14 m v severovýchodní zdi; jihozápadní část je ale téměř celá zřícená. V dochované části jsou vidět čtyři podlaží se zbytky oken. 

Hrad Zlenice neboli Hláska je krásným příkladem středověkého hradu a vděčným cílem výletů, zvláště přičteme-li krásné údolí Sázavy s říčními lázněmi, přívozem a tábořištěm a údolí Mnichovky se starými trampskými chatami a s památným Husovým kamenem.  


Umístění

GPS souřadnice

49°52'58.530"N, 14°43'49.103"E

Adresa

Senohraby 251 66

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Senohraby
Nadmořská výška
310 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Senohraby na trati Praha - Benešov nebo do žel. zast. Zlenice na trati Čerčany - Světlá nad Sázavou. Ve druhém případě ještě musíte přívozem překonat řeku Sázavu. Přívoz je v provozu pouze v letní polovině roku

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Senohrab, žst. jezdí také dvě autobusové linky, pro dopravu z Prahy nebo Benešova jsou ale bezvýznamné (jedou směr Hrusice nebo Pyšely nebo Nespeky).

Příjezd osobním autem, parkování

Ke zřícenině se lze dostat od jihu po šotolinové silnici, která vede z obce Čtyřkoly, chatové osady Javorník, a to po pravém břehu. Pokud tuto cestu využijete, budete mít Sázavu po pravé straně (jedete proti proudu). Auto zanecháte pod hradem, kde ale v letní sezoně může být velmi málo místa. Přijíždí sem totiž mnoho zájemců o koupání v Sázavě.

Můžete auto nechat i v Senohrabech, např. u vily Valencia (49°53'37.808"N, 14°44'5.840"E).

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může parkovat jen v Senohrabech u vily Valencia  (49°53'37.808"N, 14°44'5.840"E).

Přístup pěšky

Ze Senohrab, žst.: Jděte do údolí po žluté značce, celkem asi 1,5 km. Od soutoku Sázavy a Mnichovky výstup trvá asi 5 min. 

Příjezd na kole, parkování kol

Údolím Mnichovky a po prvém břehu Sázavy vedou nádherné přírodní pěšiny vhodné pro cyklisty. Dejte pozor na střety s chodci. V údolí Mnichovky by cyklisté měli jezdit po levém břehu, pěším patří pravý břeh. 

Poznámky pro vozíčkáře

Od vily Valencia v Senohrabech můžete s doprovodem jet údolím Mnichovky, ale jen k soutoku. Na zříceninu se nedostanete. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu