Coufavá

Přirozená bučina s pěknými vycházkovými cestami


Přírodní rezervace Coufavá zaujímá levobřežní svahy údolí potoka Coufavá mezi Adamovem a Brnem-Útěchovem. Údolím vede lesní silnice, z níž si lze rezervaci prohlédnout, ale mnohem lepší je procházka po vrstevnicové lesní cestě, která spojuje místo zvané U Hemzalova mostu s údolím Coufavé. Z této cesty si pohodlně prohlídnete nejen Coufavou, ale učiníte si představu o lesním porostu v prudkých stráních přírodní rezervace Jelení skok.

Území Coufavé je zcela pokryto lesy. Protože se některé porosty zachovaly téměř v neporušeném stavu, byla tu vyhlášena rezervace a území se ponechává přirozenému vývoji. Díky tomu si při procházce Coufavou můžete vychutnat čistý vzduch, estetickou vyváženost a obdivovat mohutné listnáče, zejména pak buky.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=632, 15. 5. 2014


Umístění

GPS souřadnice

49°17'42.921"N, 16°38'17.925"E

Adresa

Vranov 664 32

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Vranov u Brna
Nadmořská výška
400 m.n.m. - 490 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní rezervace má rozlohu 22,5 ha. Vyhlášena byla r. 1976.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Coufavá

Přístup

Příjezd vlakem

Nejblíže vlakem se k blízkosti Jeleního skoku dostanete na zastávku nazvanou Adamov zastávka na trati Brno - Česká Třebová. Pak jděte po modré značce do kopce. Pokud však z nějakého důvodu nechcete kopce zdolávat, jeďte vlakem do stanice Brno-Královo Pole na trati Brno - Havlíčkův Brod a odtud pokračujte autobusy.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Adamova se též dostanete autobusem ze směru od Vyškova a Křtin. Linka má číslo 157. Vystupte v místě nazvaném Adamov, železniční zastávka.

Shora se ke chráněnému území dostanete z Brna-Útěchova. Jeďte takto: z Husovic, Tomkova náměstí či z oblasti Lesné cestujte autobusem č. 57. Z Brna-Králova Pole, železniční stanice jeďte autobusem č. 43 na konečnou Soběšice, Klarisky, kde přestoupíte do autobusu 57.  Z autobusu č. 57 vystupte v zastávce Útěchov.

Příjezd osobním autem, parkování

Osobní auto zanechte v Brně-Útěchově nebo v Adamově na parkovišti před obchodním střediskem. Některé motoristy možná bude lákat parkování v lese mezi Útěchovem a Vranovem, ale nedoporučujeme to vzhledem k ohleduplnosti na přírodu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus s určitými prostorovými potížemi bude moci zaparkovat v Brně-Útěchově.

Přístup pěšky

Z Brna-Útěchova jděte k severu po zelené značce podél silnice (od okraje zástavby asi 700 m). Pak odbočte doprava na lesní silničku a jděte po ní dolů asi 600 m. To již jste na okraji přírodní rezervace Coufavá, jejímž územím vede doleva odbočující vrstevnicová lesní cesta.

Z Adamova, železniční zastávky jděte podchodem pod tratí a stále se držte modré značky na lesní silnici v ose údolí. Jakmile značka odbočí doleva prudce vzhůru, držte se stále rovně v ose údolí. Asi 2,2 km od železniční trati dojdete na místo, kde odbočuje do rezervace vpravo vrstevnicová lesní cesta, kterou se dejte.

Pokud se budete držet výše uvedené vrstevnicové cesty, uvidíte podstatnou část krásných buků v přírodní rezervaci Coufavá a můžete dojít k další přírodní rezervaci Jelení skok.

Příjezd na kole, parkování kol

Popis cesty pro pěší je vhodný i pro jezdce na horských kolech.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře jsou cesty u Coufavé vzhledem k jejich prudkým sklonům nedostupné.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu