Rodopos

Řídce osídlený a málo probádaný poloostrov na severozápadě Kréty


Vesnička Rodopos je rozložena na jihu stejnojmenného poloostrova nedaleko Kissamosu na Krétě. První, co vás v ní upoutá, je všudypřítomný klid. Chátrající domy stojí vedle prosperujících, kde si lidé pěstují na zahradách obživu, vsi vévodí velké prostranství s několika tavernami a starověkým římským sloupem s nápisy z doby císaře Hadriána (119 -138 l. n.l.). Sloup byl vykopán v 19. století, do r. 2002 stál u kostela Agios Georgios, pak byl převezen na náměstí, kde se nejvíce vyjímá. Vesnice je východištěm na mírně dobrodružný výlet na sever do srdce neobydleného a sporadicky prozkoumaného poloostrova. 

Začátek je slibný, kousek za vesnicí se silnice klikatí a je na ní asfalt. Skončí ani ne po dvou kilometrech. Následuje prašná cesta mezi vápencovými škrapovými poli a krasovými depresemi, občas stoupající, občas klesající, přes "silnici" sem tam přeběhne koza. Vozovka míří neomylně na sever. Kréťané se snaží o jakousi údržbu silnice tím, že ji narovnávají buldozerem. Na jednom místě (35°36'44.921"N, 23°44'12.396"E) je odbočka vlevo k osamocenému kostelu Agios Ioannis Rigologous. Sem 29. srpna každoročně míří tisíce poutníků, aby nechali pokřtít své novorozené děti metropolitou z Kissamu. Současně vlevo máme nejvyšší horu poloostrova Oros Titiron (730 m.n.m.). Uvážíme-li, že hora se nachází pouhé 2 km od moře, pak se nedivme, že poloostrov má vizuálně vysokohorský charakter. 

Cesta postupně ztrácí na kvalitě a zhruba od místa 35°39'16.293"N, 23°43'48.217"E je na hranici sjízdnosti pro běžné automobily. Dál lze pokračovat jen off roadem nebo na terénním motocyklu. Zbývá už "jen" respektovat zatáčku vpravo a v prudkém spádu sjet k moři. 

Zde porušíme jednu ze zásad uveřejňování zajímavých míst na tomto webu, která zní: Na našich internetových stránkách se objeví jen lokality, které někdo z redakčního týmu osobně navštívil. 

Přiznáme, že jsme na poloostrově Rodopos terénní auto neměli. Při pohledu na ostré balvany na "silnici" a na kilogramy červeného prachu na karoserii půjčeného Fiatu jsme několik kilometrů před cílem průzkum Rodoposu vzdali a při teplotě 37°C nepokračovali dál ani pěšky. Ale zážitek jen ze samotného průjezdu poloostrovem byl natolik silný, že jsme se rozhodli pro uveřejnění, byť finále chybělo. 

A co tam dole u moře vlastně je? Kam jsme mohli dojet?

Mohli jsme vidět Diktynnin chrám. Báje o Diktynně, Diově krásné dceři, vypráví barvitě o tom, že musela utéci právě na Rodopos před králem Minosem, který ji měl pojmout za manželku. Jenže Diktynně se do svazku s králem nechtělo a raději skočila do moře. Rybář ji údajně chytil do sítí a odvezl na ostrov Aegina. Pojmenoval ji Diktynnou, což znamená "síť". Ale zamiloval se do ní také, nicméně Diktynna odmítala jakýkoli svazek i s ním. To se líbilo bohyni Artemis, která povýšila Diktynnu na bohyni a učinila ji nesmrtelnou. 

První svatyně na Rodoposu zasvěcená Diktynně byla postavena už r. 700 př. n. l. O dvě století později byla přestavěna a za římského období ji r. 123 nechal rozšířit císař Hadrianus. 

Nad zátokou s krásnou pláží jsou dodnes na skalnaté náhorní plošině zbytky chrámu, oltář, zbytky akvaduktu a dalších budov. Po pádu římské říše byl chrám vypleněn a opuštěn. Zdejší oblast nebyla nikdy archeology dobře prozkoumána, takže se možná budoucnu dozvíme ještě mnoho zajímavého.  

Nálezy z Rodoposu, tj. sochy římského císaře a bohyně, můžete vidět v muzeu v Chanii. 

Bohyně Diktynna byla uctívána na celém ostrově, hlavně na západě, kde jí lidé zasvětili velké množství chrámů. Tradice velela, že uctít Diktynnu do chrámu musí člověk přijít naboso, aby souznil s bohyní, která také chodila neobuta a byla v kontaktu s přírodou. 

Podle:

http://www.angelfire.com/super2/greece/rodopos.html, 3. 4. 2020

Hirner, G., Muböck, J. (2005): Kréta západ, turistický průvodce, FaB Praha, str. 28

Schulte Peveers, A. a kol. (2003): Kréta, turistický průvodce, Svojtka a Co. Praha, str. 68


Umístění

GPS souřadnice

35°37'56.630"N, 23°44'10.387"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
0 m.n.m. - 730 m.n.m.
Základní číselné údaje
Poloostrov zaujímá plochu asi 90 kilometrů čtverečních.

Přístup

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Pozemní hromadná doprava do srdce poloostrova Rodopos neexistuje. Ale po moři údajně plují výletní lodě z Kolimbari k Diktynninu chrámu. 

Příjezd osobním autem, parkování

Pro 20 km dlouhou jízdu z vesnice Rodopos k Diktynninu chrámu si vezměte terénní auto. Na poloostrově téměř neexistují směrové ukazatele, budete muset jet podle mapy nebo spolehlivé navigace. Nejezděte po dešti, protože byste mohli utopit auto v bahně. Připravte se na velmi prašný povrch, takže po absolvování výletu navštívíte myčku. Na Krétě jsou velmi pečliví. Auto vám zvně i uvnitř ručně vypulírují asi za 12 euro. 

Také je nutno si uvědomit, že na Rodoposu není jídlo, pohonné hmoty ani voda. Takže vzhůru do dobrodružství. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Výlet autobusem po Rodoposu nepřichází v úvahu. 

Přístup pěšky

Z vesnice Rodopos k Diktynninu chrámu je to 20 km. Pokud chcete absolvovat pěší výlet tam a zpět, vyhraďte si na něj celý den a dobře se vybavte jídlem a pitím, v létě též protisluneční ochranou. 

Příjezd na kole, parkování kol

Cesta z Rodoposu k Diktynnině chrámu není moc vhodná pro kola, a to ani pro horská. Ve druhé polovině trati byste měli pocit, že jedete v kamenolomu. Riziko defektu je příliš veliké. Ale pokud patříte k extrémním jezdcům, na poloostrov Rodopos se vydejte. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře přichází v úvahu jen jízda terénním automobilem. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu