Vodní nádrž U Staré pily

Malý rybníček nedaleko Bítova


Řeka Dyje má stejně jako celá řada jiných vodních toků na jihu a východě Vysočiny nápadně hluboká údolí s četnými meandry. Při překonávání okrajů Vysočiny na geologických zlomech musely vodní toky překonat značný spád a vyhloubily proto hluboká údolí. Přítoky těchto řek (a Dyje obzvláště) mají vysoký spád. 

Pod obcí Bítov Dyje přijímá levostranný přítok Bítovský potok. Na něm v minulosti byla vybudována malá vodní nádrž, jejíž vody poháněly pilu. Obojí - nádrž i pila zanikly, ale zachovaly se zobrazeny na starých mapách. Lidé ve vedení podniku Lesy České republiky se rozhodli, že nádrž obnoví. Malé, ale pro zadržování vody v krajině významné dílo, bylo zprovozněno r. 2009. V lese na křižovatce turistických stezek vzniklo příjemné místo pro odpočinek při putováních po levém břehu Vranovské vodní nádrže. 

Informační tabule u rybníčku uvádí další parametry nádrže.

Na jiném místě se můžete dozvědět, že údolí se jmenuje V Kaštanech či Pekárenská strouha a že zde byl v l. 1933-34 otevřen lom na těžbu kamene pro stavby mostů přes vody v. n.  Vranov. 

Podle:

Informační tabule u nádrže, říjen 2019


Umístění

GPS souřadnice

48°56'29.679"N, 15°44'1.119"E

Adresa

Bítov, Chvalatice 671 07

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bítov, Chvalatice
Nadmořská výška
391 m.n.m.
Základní číselné údaje
Délka hráze je 41 m, její max. výška je 5,4 m. Plocha vodní hladiny je asi 0,1 ha. Stavba byla uskutečněna r. 2009.

Přístup

Příjezd vlakem

Turisté mířící na Bítov a do jeho okolí se musejí připravit na to, že tato oblast je dopravně velmi odlehlá. Nejbližší vlaková stanice se jmenuje Šumná.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávka autobusové linky 830 se jmenuje Bítov, rozc. Také můžete vystoupit v zastávce Chvalatice. Linka jezdí z Vranova nad Dyjí přes Šumnou, žel. st. a pak míří do Bítova, některé spoje dál do Lubnice. Provoz na ní je v pracovní dny poměrně hustý, o víkendu počítejte jen s několika spoji.

Příjezd osobním autem, parkování

Parkování je možné na návsi v Bítově nebo v Chvalaticích. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme parkování na návsi v Bítově. 

Přístup pěšky

Jděte po žluté značce z bítovské návsi asi 1 km. Nebo můžete jít z Chvalatic zpočátku  na jih, pak na západ také po žluté značce asi 3 km. Také můžete přijít od Najhajzerského rybníka mezi Bítovem a Chvalaticemi po modré značce asi 2 km.   

Příjezd na kole, parkování kol

Příjezdová cesta pro cyklisty na horských kolech je možná buď ze severní části Bítova od benzinové čerpací stanice místní ulicí kolmou na hlavní silnici nebo z Chvalatic na jih. 

Poznámky pro vozíčkáře

Lokalita není pro vozíčkáře dostupná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu