Tvrz Cuknštejn

Zachovalá stavba s gotickou dispozicí nad Tereziným údolím


Území okolo tvrze Cuknštejn je jedním z míst, kudy jako turisté můžete vstoupit do překrásné krajiny Terezina údolí v jižních Čechách u Nových Hradů. Gotická stavba sice není veřejnosti přístupná, ale je nádherným příkladem symbiózy architektury a člověkem ovlivněné přírody. 

Tvrz nechal vystavět v l. 1489-91 vladyka Vilém Pouzar z Michnic na pozemcích, které patřily statku Světví. Tehdy měla tvrz podobu dvou křídel - západního a východního - která byla spojena hradbami. Před oběma křídly vystupovala věž a stavbu obklopoval příkop. Přitom byla tvrz postupně rozšiřována. Pravděpodobně na začátku 16. století bylo postaveno jižní křídlo s bránou a nakonec ve 30. letech 16. století severní křídlo. Tehdy také vzniká vestavba v severozápadním rohu a severozápadní věž.

Když r. 1496 Vilém umírá, dědí tvrz a tři vesnice jeho synovec Oldřich. Ten umírá r. 1545 a čtyři roky poté přebírá tvrz jeho syn Svojše. Po něm stavbu a statky zdědila jeho manželka a následovalo střídání majitelů. Od r. 1597 "seděl" na tvrzi (to je běžně používaný termín) Jiřík Kába z Rybňan s manželkou Kateřinou z Malovic. Oba se za českého stavovského povstání uchýlili do bezpečí v Třeboni a nejspíše dobře učinili. Císařští vojáci statek a tvrz vyplenili a panství získává jeden z vítězů bitvy na Bílé hoře - Karel Bonaventura Buquoy (jeho hlavním získaným majetkem ale byl hrad Nové Hrady). Po r. 1620 už nebyly na tvrzi prováděny podstatné stavební úpravy. Z 18. a 19. století pocházejí dřevěné stropy a krovy. 

Buquoyům majetek patřil až do r. 1945, kdy jim byl zkonfiskován. V majetku státu tvrz chátrala, až r. 1999 se jejím majitelem stalo město Nové Hrady, které ji r. 2000 prodalo Tomáši Pekovi, podnikateli z Prahy. Nový majitel na tvrzi provádí údržbu a postupné opravy. 

Tvrz není přístupná turistickým prohlídkám, ale zvenčí si ji můžete docela dobře prohlédnout z cestičky vedené na temeni valu, který sousedí s hlubokým příkopem (v minulosti byl příkop ještě hlubší, dnes je zčásti zasypán).Tvrz je obklopena loukami, mezi nimiž směrem ke Stropnici ubíhají dvě stromové aleje. 

Podle:

https://www.pamatkovykatalog.cz/tvrz-cuknstejn-688746, 6. 10. 2020

Fiala, Z. a kol. (1986): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Svoboda Praha, s. 23


Umístění

GPS souřadnice

48°46'30.800"N, 14°45'2.781"E

Adresa

Údolí
Nové Hrady 374 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Údolí u Nových Hradů
Nadmořská výška
542 m.n.m.
Základní číselné údaje
Tvrz byla postavena v l. 1498-91.
Kategorie chráněného území
Národní přírodní památka Terčino údolí

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice se jmenuje Nové Hrady (trať České Budějovice - České Velenice).

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší ves s autobusovou dopravou se jmenuje Světví. Vzhledem k tomu, že leží mezi Novými Hrady a Horní Stropnicí, což jsou na zdejší poměry docela lidnatá sídla, jezdí sem v pracovní dny i o víkendu dost autobusů, některé i od vlaků ze železniční stanice Nové Hrady. Některé spoje sem jezdícího autobusu z Českých Budějovic nabízejí přepravu jízdních kol.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem se dá dojet ke tvrzi dojet po úzkých silnicích. Jeďte buď ze Světví nebo jeďte z Horní Stropnice přes ves Humenice.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdovému busu jízdu po úzké silnici ze Světví ke tvrzi Cuknštejn nedoporučujeme. Vůz nechte ve Světví. 

Přístup pěšky

Pokud chcete vidět jen tvrz Cuknštejn a Dámský rybník, pak sem můžete přijít například ze Světví po úzké silničce nebo z Horní Stropnice po červené značce. Také můžete přijít po červené značce z Nových Hradů nebo obejít všechny zajímavosti Terezina údolí po naučné stezce. 

Příjezd na kole, parkování kol

Okolo tvrze lze jet na kole. Vzhledem k charakteru cest v Terezině údolí doporučujeme horská kola. Dbejte ohleduplnosti k pěším.   

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář se ke tvrzi dostane jen autem, ale pokud by si ji chtěl zvenku objet a obhlédnout, musel by mít šikovný a fyzicky dobře vybavený doprovod. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu