Kočičí skála

Krásný vápencový výchoz u Mikulova


Kočičí skála je krásný vápencový výchoz při silnici mezi Mikulovem a Klentnicí v chráněné krajinné oblasti Pálava. Přesto, že se jedná o miniaturní území, je na něm k hned několik přírodovědných unikátů. 

Jižně od Klentnice se na poli na geologickém podloží spraší vytvořily černozemě (dnes erodované) a z nich vystupuje zbytek nevysokého bradla tvořeného vápenci z období jury. 

Proč jsou vápencová bradla pro přírodu a ekologii tak důležitá?

Kdyby botanici začali počítat druhy rostlin na blízkých polích, asi by jich mnoho nezaznamenali. Obvykle by to byla nějaká monokulturní plodina (vinná réva, pšenice,...), sem tam nějaký plevel. Patrně by skončili do čísla 10. Taková společenstva jsou ekologicky nestabilní, snadno je napadají vlivy přírody (déšť, hmyz, ….) a člověk je udržuje jen s dodáním značného množství energie (uměle pěstované osivo, umělá hnojiva, postřiky,...). 

V ostrůvku chráněného území na Kočičí skále bylo nalezeno 271 druhů vyšších (cévnatých) rostlin, z toho 12 zvláště chráněných. Šalvěj etiopská (Salvia aethiopis) byla na lokalitu vyseta. Nejcennější rostlinou na Kočičí skále je pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla), která se na severozápadní straně bradla nachází v jediné populaci na Pálavě. Najdeme zde i hlaváček jarní a koniklec velkokvětý. Ze živočichů zde můžeme vidět především druhy vázané na křoviny (ptáci) a nebo druhy stepní (bezobratlí), některé z nich jsou zvláště chráněné - 29 druhů. žije zde např. vzácný nosatec Otiorhynchus brunneus a svižník Cicindela germanica

Nemusíme snad dodávat, že společenstvo 271 vyšších rostlin a mnoha druhů živočichů je zcela přirozeně velmi odolné vůči změnám přírodních vlivů. 

Aby nedocházelo k těsnému kontaktu mezi přírodní a umělou lokalitou, je kolem skalky vyhlášeno ochranné pásmo o šířce 20 až 50 m, kde zemědělci nesmějí nic pěstovat. 

Z vrcholu skalky se otevírá zajímavý rozhled do okolí. 

Podle:

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=175, 8. 6. 2020


Umístění

GPS souřadnice

48°49'33.210"N, 16°38'30.398"E

Adresa

Mikulov 692 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Mikulov na Moravě
Nadmořská výška
362 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 0,66 ha. Bylo vyhlášeno r. 1946.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Pálava Přírodní památka Kočičí skála

Přístup

Příjezd vlakem

Turisté vlakem na Pálavu cestují buď do Mikulova na trati Břeclav - Znojmo nebo do Šakvic na trati Brno - Břeclav. Z obou nádraží můžete pokračovat autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze Šakvic, žel. st.: jeďte autobusem 540 směr Mikulov. Pokud chcete projít pálavskou hřebenovku, vystupte v Dolních Věstonicích. Zdatní turisté dojdou do Mikulova na vlak, méně zdatní si vyhlédnou odjezd autobusu z Klentnice nebo z Bavor nebo z Dolních Věstonic.

Z Mikulova, žel. st.: nabízí se možnost nejdříve si prohlédnout město Mikulov a pak se vydat na pálavskou hřebenovku do Dolních Věstonic. Nebo můžete jet autobusem 540 do Bavor či do Dolních Věstonic. 

Pokud byste chtěli navštívit jen Kočičí skálu a její okolí, pak jeďte linkou 570 Břeclav - Mikulov a vystupte na zastávce Mikulov, kasárna
     

Příjezd osobním autem, parkování

Ve směru jízdy od severu k jihu lze pod skálou zastavit při pravé straně silnice. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta. 

Přístup pěšky

Kočičí skála leží při červeně značené pálavské "hřebenovce" Mikulov - Dolní Věstonice. Ale můžete sem přijít i daleko pohodlněji. V podstatě stačí učinit několik kroků po opuštění auta.  

Příjezd na kole, parkování kol

Kola nechte pod skálou. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář si skálu může prohlédnout jen od silnice. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu