Semínský přesyp

Miniaturní přírodní památka vátých písků s výskytem vzácné rostliny je zcela obklopena zástavbou obce


V Česku existuje několik miniaturních území, na nichž panují podobné podmínky pro život jako na písčitých pouštích. Půda je tu často odkryta nebo jen řídce zatravněna, jen občas na těchto malých plochách rostou keře. Vzhledem k tomu, že v Česku spadne průměrně stovky milimetrů srážek za rok, pak bez zásahu člověka tyto české pouště zarostou přirozenými nálety dřevin a jsou skryty pod povrchem. Kdyby roční úhrn srážek činil třeba 1 mm, pak by se i české písečné pouště v krajině udržely. 

To je případ především rozsáhlého území mezi Rohatcem a Bzencem nebo několika lokalit v jižních Čechách, například písečného přesypu u Vlkova

Rovinatá krajina mezi Přeloučí a Pardubicemi také má několik míst s písečnými půdami. Na jedné lokalitě se zachoval písečný přesyp. Je sice miniaturních rozměrů, ale má jeden opravdový unikát. Najdete ho totiž v zástavbě mezi domy. 

Pokud dorazíte do obce Semín, pak určitě prohlídku písečného přesypu nevynechejte. Má dvě oddělené lokality. První tak trochu připomíná náves, jen s tím rozdílem, že místo chodníků a trávníků se mezi domy rozkládá maličkatá písečná poušť. Druhá část chráněného území leží odtud asi 100 m za bývalým pivovarem.

Geomorfologicky se jedná o mírně vyvýšené území vátých písků, které stářím patří do mladšího pleistocénu nebo holocénu.Velikost křemenných zrn v písku se pohybuje okolo 0,5 mm. Vzhledem k blízkosti zástavby asi nikoho nepřekvapí, že Semínský přesyp se nezachoval v plné podobě, ale že lidé část písku použili pro své stavby. 

Část písčiny je zcela otevřená a může sloužit jako model písečné pouště, část je zarostlá trávníkem. V něm roste kriticky ohrožená rostlina, místní skvost s modrými květy - kozinec písečný (Astragalus arenarius). Z dalších významných druhů typických pro otevřené trávníky na písčitých půdách jsou v lokalitě k nalezení paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), kolenec Morisonův (Spergula morisonii), rmen ukrajinský (Anthemis ruthenica), pelyněk pravý (Artemisia absinthium), rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum), vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides), šedivka šedá (Berteroa incana), průtržník lysý (Herniaria glabra), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), rozchodník ostrý (Sedum acre), rozchodník tenkolistý (Sedum sexangulare) atd. Živočichové jsou zastoupeny převážně druhy bezobratlých. Jako významné druhy jsou v lokalitě zastoupeny: saranče modrokřídlá (Oefipoda caerulescens), kovařík (Dicronychus equisetioides), kvapník (Harpalus flavescens) atd. Výše uvedený seznam jen dokládá, že příroda hýří růzností i na extrémních místech s minimem živin a s prudkými výkyvy teplot a při nedostatku půdní vláhy. Zároveň ale dodáváme, že uprostřed vesnice je ekosystém miniaturní pouště silně náchylný k výkyvům a že počty jedinců ohroženého kozince písečného na lokalitě silně kolísají. V r. 1999 tu přežívalo několik jedinců, r. 2007 jejich počet stoupl na 300 a pak došlo k poklesům.  Ochránci přírody napomáhají přirozenému ekosystému rozrušováním drnového trávníku kultivátorem a vyřezáváním náletů nepůvodních dřevin, například akátu. 

Lokalita je sice volně přístupná, ale vstup na ni nedoporučujeme. 


Podle:

Plány péče (nature.cz), 7. 11. 2022

 


Umístění

GPS souřadnice

50°3'20.644"N, 15°31'19.618"E

Adresa

Semín 535 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Semín
Nadmořská výška
210 m.n.m. - 216 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 0,21 ha. Bylo vyhlášeno roku 1980.
Kategorie chráněného území
Národní přírodní památka Semínský přesyp

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Přelouč. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Přelouče ze zastávky u žst nebo na autobusovém nádraží jeďte autobusem do zastávky Seím, obecní úřad. 

Příjezd osobním autem, parkování

Zastavit lze přímo u lokality. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkovat lze například u obecního úřadu. Do úzkých uliček u přesypu nejezděte. 

Přístup pěšky

Z Přelouče lze do Semína přijít po červené značce. Krásná vycházka podél Labe a okolo labských mokřadů je dlouhá asi  6,5 km. Cestou uvidíte mj. Semínský akvadukt

Příjezd na kole, parkování kol

Viz příchod pro pěší. Přes Semín vede dálková cyklotrasa č. 2 Labská stezka. 

Poznámky pro vozíčkáře

Po příjezdu autem si lokalitu můžete dobře prohlédnout, zejména její část "na návsi". 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu