Zámek Dobřichovice

Většinu historie sídlo Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou


V Dobřichovicích na levém břehu řeky Berounky stojí pozoruhodná skupina budov: zámek, kaple, strážní domek - to vše obklopeno trávníky a vysokými stromy. Areál dobřichovického zámku sice není pro veřejnost přístupný, ale i pouhá vnější prohlídka je zajímavá. 

První zpráva o Dobřichovicích pochází z r. 1253, kdy král Václav I. daroval rytířskému řádu křížovníků s červenou hvězdou dvůr, který stál na místě dnešního zámku. Netušil, že křížovníci budou majiteli tohoto místa s výjimkou huitských válek a let 1618-20 nepřetržitě až do r. 1948. 

První zpráva o tvrzi se objevuje r. 1420. Král Zikmund nechtěl, aby se Dobřichovic zmocnili kališničtí Pražané, a proto tvrz připisuje Zikmundovi Bolechovci z Pušperka. Ten se proti husitům úspěšně bránil a současně držel obranu hradu Karlštejna. Do r. 1498 se majitelé střídali, ale v tomto roce je velmistr řádu Matěj z Třebska vyplatil.

Během českého stavovského povstání r. 1619 direktoři Dobřichovice zapsali Jindřichu Matesovi z Thurnu, který je ale užíval jen do r. 1620, pak byly zase majetkem křížovníků. Tvrz byla r. 1639 zbořena během vpádu švédského vojska. 

Roku 1676 velmistr řádu Jiří Ignác Pospíchal, nechal postavit na místě bývalé tvrze čtyři nestejné budovy s kaplí sv. Judy Tadeáše. Roku 1779 sice vyhořely, ale na jejich renesančním základě byl brzy poté vystavěn barokní zámek, jehož novým rozpoznávacím znakem se stala věž. 

Pohnuté osudy zažila budova zámku za doby socialismu. R. 1950 patřil státnímu statku, roku 1960 v něm byly provozovny JZD Dobřichovice, r. 1976 se jako majitel uvádí Československá vědeckotechnická společnost a r. 1980 Památník národního písemnictví Praha. Po roce 1989 se majitelem opět stal Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou. 

V areálu je mj. restaurace U Věže a občasné výstavy, jinak jsou interiéry trojkřídlé budovy zámku pro veřejnost uzavřeny. Prohlídka zvenku je ale velmi zajímavá, protože můžete obdivovat nově opravenou sgrafitovou omítku, dále kapli sv. Judy Tadeáše, ohradní zeď, dvě vstupní brány s trojbokými štíty, strážní domek u vstupní brány, sochu sv. Jana Nepomuckého východně od areálu a sochu Immaculaty sz. od zámku proti ulici 5. května. Pokud sem přijdete v horkém létě, můžete tělo svlažit u blízkého jezu na Berounce anebo se můžete procházet trávníky na jejím břehu a domýšlet si, jak asi vypadaly dřívější zámecké zahrady. 

U zámku roste památný strom - Svatojánská lípa


Podle:

zámek - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz), 30. 10. 2023

Bělohlávek, M. a kol. (1985): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV., Západní Čechy, Svoboda Praha, s. 58Umístění

GPS souřadnice

49°55'33.477"N, 14°16'28.436"E

Adresa

Dobřichovice 252 29

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Dobřichovice
Nadmořská výška
205 m.n.m.
Základní číselné údaje
Dobřichovice se poprvé připomínají r. 1253. První zpráva o tvrzi pochází z r. 1420.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Dobřichovice na trati Praha - Karlštejn - Beroun.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Dobřichovic se dostanete mnoha autobusy, například linkou 311 z Prahy - Zličína. Vystupte na zastávce Dobřichovice, pošta. 

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat lze v okolních ulicích. Na Křížovnické náměstí před zámkem je zákaz vjezdu. Více místa bývá ve východní části ulice 5. května. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkování pro autobusy je v Dobřichovicích problém. Buď se vám podaří najít místo v blízkých ulicích nebo jeďte parkovat k jižnímu konci fotbalového stadionu. Nebo nechte vůz ve východní části ulice 5. května. 

Přístup pěšky

Z Křížovnického náměstí vede k zámku branka, ale budovu si kromě restaurace U Věže můžete prohlédnout jen zvenku. 

Z vlakového nádraží se sem dostanete nejdříve chůzí podél Berounky (proti proudu) a pak přes řeku. 

Příjezd na kole, parkování kol

Lokalita je dobře dostupná pro cyklisty. Okolo zámku vede dálková cyklistická trasa č. 3. 

Poznámky pro vozíčkáře

Budovu si kromě restaurace můžete prohlédnout jen zvenku. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu