Zřícenina hradu Dívčí Kámen

Nádherná místa nad soutokem Vltavy a Křemžského potoka

Kontaktní informace

+420 603 994 575
Oficiální stránky
hrad.divcikamen@gmail.com

Nad soutokem Vltavy a Křemžského potoka se zachovaly zbytky hradu Dívčí Kámen nebo též Menštejn. Jedná se o jeden z mála hradů, u něhož známe letopočet založení díky zachované zakládací listině. 

Roku 1349 král Karel IV. dává souhlas ke stavbě hradu svým bratrům Petru, Joštu, Oldřichu a Janu z Rožmberka. Stavba proběhla v l. 1350 - 60. Místo si zakladatelé vybrali na skalnatém ostrohu, který je téměř ze všech stran obtékán buď Křemžským potokem nebo Vltavou. Jediný přístup do hradu byl od jihu branou na předhradí, kde se nacházelo hospodářské zázemí a stáje. Přes druhou bránu se postupovalo do latránu, na jehož konci stála dvoupatrová věž na obdélníkovém půdoryse. Pak následoval úzký průchod k bráně v ohradní zdi předbraní a teprve pak bylo možno dojít ke dvoupatrové hranolové věži s branou do předhradí vlastního hradu. 

Nádvoří dominoval dvoupatrový palác se dvěma protilehlými trakty, které byly mezi sebou spojeny vysokými zdmi. V jednom traktu bydlelo služebnictvo, ve druhém pán hradu. Mezi trakty bylo možno přejít po pavlačích, které byly obráceny do nádvoří. 

Do r. 1384 majitelé vystavěli parkán a čtyřboké bašty. 

Neobyčejně příznivá poloha předurčila hrad k vojenskému využívání, ale současně také k plnění funkce správního střediska okolního kraje. 

Oldřich z Rožmberka před husitskými válkami hrad postoupil Vilémovi z Potštejna, který se zpočátku klonil na husitskou stranu, později bojoval proti kališníkům. Oldřich r. 1424 přebírá hrad zpět. Když odešel z veřejného života, stal se Dívčí Kámen jeho trvalým sídlem. Dokonce tady padělal různé královské listiny, které mu měly zaručovat majetek. 

Počátkem 16. století byl hrad majetkem Petra z Rožmberka. Částečně byl opraven, ale další údržbu už na něm nikdo neudělal. Vnitřní zařízení bylo odvezeno do Českého Krumlova a od r. 1506 hrad stále chátral. Záznam z r. 1541 o něm uvádí, že je pustý. 

R. 1972 byl na zřícenině proveden rozsáhlý archeologický průzkum, při němž se ukázalo, že ostroh byl osídlen již v pozdní době kamenné a pak v době bronzové. 

Záchranné práce pak na hradě proběhly po roce 1989. 

Ze zříceniny se z několika míst otevírají překrásné výhledy do hlubokého údolí Vltavy a do skal nad Křemžským potokem.

Otevírací dobu majitel hradu obec Křemže uvádí "od svítání do soumraku celoročně".

Základní vstupné činí 75 Kč, stav r. 2021.

Na Dívčím Kameni se zastavují téměř všichni vodáci, kteří splouvají Vltavu. Pod hradem existuje tábořiště, kde lze při splouvání řeky za mírný  poplatek přenocovat ve stanu, pod plachtou nebo pod širákem, jak chcete. Tábořištěm v tomto případě myslíme posekanou louku s bufetem, s umývárkami, se suchými záchody, ale beze sprch a dalšího komfortu. V l. 2012 - 2019 se o tábořišti a neochotném personálu na různých webech psalo docela nelichotivě, na druhou stranu dojem vylepšuje nefalšovaná romantika a absence opilců. 


Podle:  

Fiala, Z. a kol. (1986): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Svoboda Praha, s. 53

Úvodní strana - Oficiální stránky hradu Dívčí Kámen (divcikamen.cz), 2. 8. 2022

Velmi podrobné pojednání o historii hradu naleznete zde. Náčrt pravděpodobné podoby hradu naleznete zde


Umístění

GPS souřadnice

48°53'21.001"N, 14°21'26.713"E

Adresa

Křemže 382 03

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Křemže
Nadmořská výška
450 m.n.m. - 485 m.n.m.
Základní číselné údaje
Dívčí Kámen byl založen r. 1349. Opuštěn byl r. 1506.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Dívčí kámen

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žel. zast. Holubov nebo Třísov na trati České Budějovice - Český Krumlov - Černý Kříž.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližším sídlem je Holubov nebo Třísov. Sem se dostanete autobusy z Českých Budějovic nebo Českého Krumlova. Vystupte na zastávce Holubov, Artypa nebo Holubov, rozc. nebo v Třísově (zastávka se jmenuje Holubov, Třísov).

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat lze v Holubově u Křemžského potoka těsně před tím, než vás dále "po proudu" nepustí značka se zákazem vjezdu. 

Také můžete parkovat v Třísově u železniční zastávky. Dále k řece a k hradu také je na přístupové komunikaci osazen zákaz vjezdu. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Busem podél potoka v Holubově nejezděte, neotočili byste se. Účastníci akce musí vystoupit na hlavní silnici a bus musí jet do Třísova.

V Třísově je ale na parkovišti (pokud není plné) dostatek prostoru na manipulaci s vozem a bus se sem obvykle vejde. 

Přístup pěšky

Z Holubova, od parkoviště: jděte podél Křemžského potoka po žluté značce asi 1,5 km, ze železniční zastávky asi o 1 km víc. Pohodlná procházka. 

Z Třísova: po červené značce asi 1,3 km, prudší spád než z Holubova.

Příjezd na kole, parkování kol

Přijeďte z Holubova po žluté značce nebo z Třísova po silničce (nikoli po červené značce), cyklotrasa 1127. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pod zříceninu můžete přijet, pokud si vezmete fyzicky zdatný doprovod, od Holubova po žluté značce. Nahoru na prohlídku zříceniny se ale nedostanete, je tu příliš mnoho nástrah terénu a prudké stoupání. Můžete ale za asistence doprovodu pokračovat k Vltavě a tam pozorovat řeku.  

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu