Vodní nádrž Liscia

Lago di Liscia zásobuje vodou část severní Sardinie, především město Olbia


Vodní nádrž Liscia je rozsáhlé umělé jezero na severu Sardinie, které zde bylo vybudováno pro zásobování vodou města Olbia a okolí.

Ostrov má nedostatek podzemních vodních zdrojů, který pociťovali již příslušníci dávných civilizací. Měli vodu v takové úctě, že jí stavěli svatyně. Jednu z nich můžeme obdivovat na archeologickém nalezišti Santa Cristina.

Není divu, že s nástupem moderního průmyslu a turistického ruchu se s problémem nedostatku vody musela Sardinie rázně vypořádat. Proto na některých vnitrozemských místech ostrova byly vybudovány poměrně velké přehrady, které zadrží vodu v potocích (velké řeky na Sardinii nejsou) v zimě, když tu prší. Kapacita nádrže musí být propočítána tak, aby voda vydržela jako zásoba po celé léto, kdy teploty v subtropickém podnebí stoupají ke čtyřicítce, neprší, spotřeba vody je vysoká a také je vysoký výpar z hladiny v nádrži. 

Lago di Liscia byla vybudována na poměrně malém potoce, který pramení v horách, takže je jistota, že v zimě opravdu nádrž zaplní. Má plochu asi 515 ha. (Pro srovnání: v. n. Lipno zaujímá vodní plochu 4870 ha). Při maximálním vzdutí zadrží 65 m široká hráz 105 mil. m vody, členité pobřeží s mnoha zátokami má délku 34 km. 

Vzhledem k využití jako zásobárny vody si Sardiňané Lago di Liscia velmi hlídají. Na hráz není dovolen vstup a okolí nádrže je téměř pusté s minimem silnic, bez sídel, s minimem rekreačních objektů, kempů a podobně. Jedinou výjimku tvoří hotel Valkarana na pravém břehu a omezená lodní doprava po jezeře. 

Zajímavý je vodní přivaděč k severovýchodnímu pobřeží. Vede od hráze klikatým průběhem o délce 26 km zčásti po povrchu, z části tunely a vyúsťuje do několika obřích zásobníků severozápadně od Olbie. 

Turistickou zajímavostí u vodní nádrže Liscia je skupina mohutných olivovníků Olivastri Millenari. Tu rozhodně doporučujeme k návštěvě. 


Podle:

Jezero Liscia – Wikipedie (wikipedia.org), 5. 11. 2021Umístění

GPS souřadnice

41°0'53.353"N, 9°16'29.284"E

Adresa

Luras 07025

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
165 m.n.m.
Základní číselné údaje
Vodní nádrž Liscia byla postavena r. 1964. Při největším vzdutí zaujímá plochu 515 ha. Může zadržet až 105 000 000 metrů krychlových vody. Hráz má délku 65 metrů. Přivaděč vody mezi hrází a městem Olbia má délku 26 km.

Přístup

Příjezd vlakem

V blízkosti nádrže po levém břehu sice vede železnice, ale na ní je zaveden jen nepravidelný turistický provoz. Na  místě 40°59'18.123"N, 9°16'21.521"E překonává jednu ze zátok mostem, u něhož železniční fandové pořizují zajímavé snímky. Pokud ale neznáte jízdní řád vlaků Trenino Verde, pak tu můžete na fotku čekat i 14 dní. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusy jezdí z Tempio Pausania nebo z Olbie do vsi Sant´Antonio di Gallura. 

Příjezd osobním autem, parkování

Vodní nádrž si můžete prohlédnout ze silnice, která vede po levém břehu (a současně se přitom podívat na Olivastri Millenari..). Na několika místech lze zastavit a odreagovat se hezkými pohledy na vodní plochu. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro jízdu autem. 

Přístup pěšky

Pěšky přístup nedoporučujeme, zvláště pak v horkém létě. Nejsou tu vhodné stezky, jen silnice. Turistická stezka Sant´Antonio - Lugosardo míjí vodní plochu i hráz z hodně uctivé vzdálenosti

Příjezd na kole, parkování kol

Viz pokyny pro jízdu autem. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář si může vodní nádrž prohlédnout z auta. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu