Bývalý chudobinec a nemocnice v Třebíči

Zachovalá památka v židovské čtvrti


V Třebíči se vlivem příhodných okolností a rozumných rozhodnutí zachovala bez 4 domů ucelená židovská čtvrť. Nejhodnotnější památkou je Zadní synagoga, kde doporučujeme začít návštěvu města. Při procházení židovskou čtvrtí narazíte na mnoho domů, kde se můžeme poučit o tom, jak obyvatelé města žili. 

Dům v ulici Pomezní č. 23 je jedním z typických příkladů fungování města. Byl postaven na severní hranici židovské čtvrti jako chudobinec, přízemní budova, r. 1856, tedy poměrně pozdě. Tehdy už ghetto formálně zaniklo, ale židovská čtvrť existovala. Někdy pravděpodobně na přelomu století bylo přistavěno další patro, III. nadzemní podlaží bylo vybudováno r. 1927. Během historického vývoje budova fungovala i jako nemocnice, později byla přestavěna na bytový dům. 

Památka zaujímá dvě parcely. Na první stojí hlavní objekt čtvercového půdorysu, výjimečně zachovalý ve své původní hmotě a historických konstrukcích i vnitřním dispozičním uspořádání. Dokonce se zachovaly i některé architektonické prvky a detaily vnějšího pláště. Na druhé parcele oddělené opěrnou zdí stojí druhá stavba, hospodářská budova o půdorysu písmene L. 

Nemocnice je zdaleka viditelnou, dominantní stavbou. Není veřejnosti přístupná. 


Podle:

nemocnice - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz), 23. 7. 2022
Umístění

GPS souřadnice

49°13'5.293"N, 15°52'38.005"E

Adresa

Pomezní 23
Třebíč 674 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Třebíč
Nadmořská výška
410 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chudobinec byl postaven jako přízemní budova r. 1856. Není znám letopočet přístavby II. nadzemního podlaží. Roku 1927 bylo přistavěno III. nadzemní podlaží.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Třebíč na trati Brno - Jihlava.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Třebíč je přirozeným centrem místní autobusové dopravy, městem projíždějí i dálkové spoje, např. Brno - České Budějovice. Autobusové nádraží je mnohem blíže k centru než vlakové nádraží. 

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat můžete např. v ulici Pod Zámkem (neplacené stání) nebo na Karlově náměstí (placené stání). Lze ale i dojet na malé parkoviště v ulici Skalní nedaleko od popisované budovy. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkovat můžete v ulici Kateřiny z Valdštejna u zimního stadionu (placené stání) nebo v ulici Pod Zámkem (neplacené stání). 

Přístup pěšky

Jděte z Karlova náměstí přes lávku plk. Svobody na levý břeh Jihlavy. Pak vystoupejte např. ulicí Blahoslavovou (zde je Zadní synagoga) a schodištěm V Mezírce. 

Příjezd na kole, parkování kol

Ulice Pomezní je dobře dostupná na kole. Jen si musíte pro zdolávání kopečků připravit fyzickou kondici. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pokud si vezmete doprovod pro zdolávání kopečků, nebudete mít s dosažením ulice Pomezní problém. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu