Kaple sv. Karla Boromejského u Telče

Zajímavé místo s výhledem při turistické cestě z Telče do Řásné


Kaple sv. Karla Boromejského je malou solitérní stavbou v lese mezi Telčí a Vanovem. Dnes tudy vede červená turistická značka a naučná stezka. 

K místu se váže příběh o synu hraběnky Františky Slavatové Karlu Jáchymovi, narozenému r. 1640. Když mu bylo 13 let, spadl tady údajně při lovu do vlčí jámy (=jáma po důlní činnosti), která byla značně hluboká - asi 5 m - a nemohl se vlastními silami dostat ven. O jeho záchranu se postarali až druhý den dva sedláci z Vanova, kteří tudy náhodou šli za prací do lesa. 

Hraběnka nechala kapli postavit r. 1663 (nebo 1664). Z roku 1672 je doloženo, že také založila fundaci na udržování kaple a vložila do ní 1000 rýnských zlatých. Správou stavby pověřila telčskou jezuitskou kolej. V pozdějších letech sem vedla z Telče křížová cesta. 

Kaple je postavena na půdoryse pravidelného osmiúhelníku. Jeden z jejích vchodů vede do interiéru, dva do podzemní části, která má symbolizovat bývalou vlčí jámu. Je zakončena stanovou střechou. Stavbu provedl Stefan Perti. Uvnitř kaple je oltář s obrazem od neznámého autora. Na přání hraběnky je na stropě namalována freska - výjev z r. 1653. Nejdříve vidíme mladého šlechtice ve společnosti snoubenky (ano - již v tak mladém věku byl Karel Slavata zasnouben - ze svatby nakonec ale sešlo), pak výjev, jak padá z koně, modlitbu ve vlčí jámě a knečně záchrannou akci venkovanů. 

V rámci josefínských reforem byla kaple r. 1784 zrušena, ale již r. 1786 ji kupuje Marie Johanna Lichtensteinová a vrací ji původnímu určení. 

Po r. 1945 byla stavba v majetku státu.

V této době se u ní stala další děsuplná příhoda, tentokrát s tragickou dohrou. Roku 1961 se do kaple před bouřkou ukryl tehdy 30letý kněz Vladimír Koukal. S pomocníkem se uvnitř věnovali údržbě kaple. Blesk mladého kněze zabil, pomocník zůstal naživu. Kapli nyní má ve vlastnictví město Telč. 

Poblíž stavby stojí dvě kvalitní sochařská díla: Bolestná P. Marie a sv. Jan Evangelista. Působivý celek dotváří kamenická práce - kříž s litinovým tělem Krista. 

A co se stalo s Karlem Jáchymem Slavatou, když dospěl? Kariérně to dotáhl velmi vysoko. 

Maminka byla hofmistryní císaře Leopolda, takže mohla věnovat synovi vzdělání jednak na jezuitské koleji v Jindřichově Hradci a pak na univerzitách v Ingolstadtu (Rakousko, filozofie, r. 1658) a v Lovani (Belgie, práva, r. 1659). Pak se dal na církevní dráhu a r. 1663 byl vysvěcen na kněze. Absolvoval noviciát bosých karmelitánů v Římě a r. 1668 žil s dalšími devíti karmelitány v nově otevřené poustevně Montevirginio asi 40 km severozápadně od Říma. Finanční prostředky, které dostal od maminky, použil na dostavbu tamější kaple sv. Karla Boromejského. Roku 1671 se stal nejvyšší představeným kláštera bosýchkarmelitánů v Praze na Malé Straně a později také ve Vídni. V nejvyšších hodnostech řádu pod řeholním jménem Karel Felix setrval až do r. 1710. V l. 1680-83 byl dokonce prvním Čechem, který u tohoto řádu působil ve funkci nejvyšší, tj. byl generálním představeným. 

Za svého života hodně cestoval. Setkal se mj. i s králem Ludvíkem XIV. Do františkánského kláštera v Jindřichově Hradci přivezl ostatky sv. Teodora. Roku 1682 navštívil Telč. Papež mu nabízel dispens, tj. možnost zplodit potomky, ale on odmítá. Rod Slavatů pak vymírá po meči. 

Karel Jáchym Slavata zemřel r. 1721 v Římě. 

Ke kapli lze přijít pěšky nebo dojet na horském kole. Můžete tady vyzkoušet místní singletraily

Směrem k východu se od kaple otevírá pěkný výhled. 


Podle:

kaple sv. Karla Boromejského - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz), 31. 7. 2022

kříž - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz), 31. 7. 2022

socha sv. Jana Evangelisty - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz), 31. 7. 2022

socha Panny Marie - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz), 31. 7. 2022

socha sv. Máří Magdalény - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz), 31. 7. 2022

kaple sv. Karla Boromejského s křížovou cestou - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz), 31. 7. 2022

Jan Karel Jáchym Slavata z Chlumu a Košumberka – Wikipedie (wikipedia.org), 31. 7. 2022


Umístění

GPS souřadnice

49°12'0.934"N, 15°25'16.341"E

Adresa

Telč 588 56

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Telč
Nadmořská výška
580 m.n.m.
Základní číselné údaje
Kapli nechala postavit hraběnka Františka Slavatová r. 1663.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Telč na místní trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Telče jezdí několik linek autobusů. V nepracovních dnech místní autobusová doprava v Telči a okolí téměř neexistuje. 

Příjezd osobním autem, parkování

V Telči je několik parkovišť. K Hadímu jezírku nejblíže je hlavní parkoviště parkoviště u silnice č. I/23. Auto ale také můžete nechat stát i u hřbitova, který je na začátku aleje V Lipkách u města. Ke druhému konci aleje sice není zákaz vjezdu, ale v osadě V Lipkách nelze zaparkovat auto. To už raději nechte vůz ve Vanově. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může parkovat na hlavním parkovišti v Telči u silnice I/23 nebo ve Vanově.u obecního úřadu. 

Přístup pěšky

Ke kapli vede červená turistická značka Telč - kaple sv. Karla Boromejského - Vanov -  Řásná - Velký pařezitý rybník. 

Příjezd na kole, parkování kol

Ke kapli lze přijet na horském kole od Telče. Poblíž osadou V Lipkách vede cyklotrasa 1113 Telč - Jindřichův Hradec, kterou doporučujeme na výlety. 

Poznámky pro vozíčkáře

Kaple není pro vozíčkáře dostupná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu