Čedičová žíla a výhledy nad Playa del Cura

Zajímavé zastavení při silnici na jihozápadě ostrova Gran Canaria


O jihozápadním pobřeží ostrova Gran Canaria můžeme mluvit ve dvou časových rovinách. 

Až do nedávné minulosti vulkanickými horninami tvořené kopce dosahující strmými svahy až do oceánu zde nelákaly k trvalému pobytu vůbec nikoho. Zemědělci tady nemohli obdělávat půdu a nic pěstovat, přirozená vegetace tu neexistovala, takže ani chov ovcí či skotu nepřipadal v úvahu. Jiná ekonomicky výhodná činnost nikoho nenapadla.

Šedesátá léta 20. století přinášejí zlom. Na jihu ostrova vznikají první hotely, turisté objevují Kanárské ostrovy a podnikatelé cítí příležitosti ke tvorbě zisku. Během 40 let turistický ruch proslavil Gran Canarii po celém světě a návštěvníkům při vidině nádherného koupání na plážích ani nevadí, že přijíždějí z domovských měst do měst "rekreačních". 

Tlak na využití území se od 90. let začal nejvíce projevovat na jihozápadním hornatém pobřeží. Investory lákalo příjemné podnebí, závětrná strana ostrova s maximem slunečných dní, zátoky chráněné před větrem a fantastické výhledy na oceán. 

Na břehové linii dlouhé asi 13 km soukromí investoři vystavěli několik měst  výhradně hotelovou zástavbou. Paneláková architektura dodala krajině nový ráz. Gigantické i skromnější komplexy lemují pobřeží, často jsou postaveny v bizarních polohách nad svislými skalními stěnami nebo jsou přímo "nalepeny" do skal. 

Břehy v zátokách jsou obvykle tvořeny plážemi. Na některých místní samospráva nechala černý písek vzniklý zvětráváním vulkanického materiálu, někde jsou pláže kamenité, ale někde pro zvýšení atraktivity nechal správce území na pláže dovézt písek ze Sahary. Vybavení na skvělé koupání a lenošení je samozřejmostí. Na městských plážích jsou k dispozici sprchy, za poplatek i lehátka a slunečníky a také spousta možností k občerstvení je standardem. 

Všechna města na pobřeží spojuje velmi kvalitní silnice, ale ta přestala svojí kapacitou návalu návštěvníků stačit. Proto sem byla zavedena z Las Palmas dálnice (Autopista del Sur), které byste si na pobřeží určitě nevšimli. Téměř celý její průběh 1 až 2 km od pobřeží je schován v tunelech. 

Za těchto okolností většina návštěvníků začne svůj pobyt na Gran Canarii cestou z letiště do hotelu, dny tráví mezi hotelem a pláží a jen menší část si všimne, že v okolí rekreačních středisek je možno najít přírodovědně hodnotná místa. Jedno z nich jsme vybrali pro tento web. Záměrně, protože na jednom místě vás mohou upoutat hned tři zajímavosti

Při hloubení silničního zářezu západně od Playa del Cura jeho budovatelé vytěžený materiál neodváželi, takže tu vznikla odstavná plocha, kde lze zastavit s autem. Naskytne se vám nádherný pohled na kamenitou pláž pod vámi, na část zátoky a její protější pobřeží s hotelovou zástavbou. 

Zářez odkryl geologický profil s jevem, který je na Kanárských ostrovech (a také na Madeiře) velmi častý.Jak známo, ostrovy jsou vulkanického (sopečného) původu. Samozřejmě, i zde v zářezu, jsou výhradně sopečné horniny. Světlé pocházejí ze starších lávových výlevů. Když utuhly a konsolidovaly se, sopka vybuchla znovu, ale zásobu magmatu čerpala z jiných poloh hlubin Země. Hornina z této erupce je tmavá, čedičová. Pronikla staršími horninami v tomto případě vodorovně v podobě úzké žíly. 

Pokud se vydáte po pěšině podél silnice do mírného kopce ve směru od města, pak se dostanete k místu, kde se vám při vynikajícím počasí odkryje výhled na část sousedního ostrova Tenerife. A na něm uvidíte El Teide, nejvyšší horu Španělska. 

Přejeme příjemnou jízdu jihozápadem ostrova Gran Canaria.
Umístění

GPS souřadnice

27°47'52.947"N, 15°44'3.821"W

Adresa

La Playa del Cura
Mogán 35140

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
10 m.n.m.

Přístup

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Viz Global - Provozovatel meziměstské osobní dopravy na Gran Canarii (guaguasglobal.com), linka č. 1 Las Palmas - Mogán, mapa zde

Příjezd osobním autem, parkování

U geologického profilu lze zastavit na odstavné ploše. Jako parkoviště ji neoznačujeme. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus u profilu zastavit nemůže, není zde dostatek místa. 

Přístup pěšky

Z La Playa del Cura jděte podél silnice na jihozápad, pak se silnice stáčí na západ. 

Příjezd na kole, parkování kol

Viz příjezd pro auta. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pokud přijedete autem, pak si profil i pohled na zátoku můžete celkem dobře prohlédnout, k výhledu na Teide se nedostanete. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu