Arènes d´Arles

Vzácná památka z doby Římské říše v jižní Francii

Kontaktní informace

+33 891 700 370
Oficiální stránky
contact@arenes-arles.com

Aréna v Arles je nejvýznamnější starořímskou památkou jižní Francie. Je obdivována celoročně zástupy turistů a využívána dodnes pro kulturní akce. 

Ještě než aréna vznikla, byla už jižní Francie (Galie) obsazena Římem. Na tomto faktu měl největší podíl Gaius Julius Caesar, který Galii Římu podroboval s nesmírnou krutostí a brutalitou. Využíval přitom vzájemnou řevnivost mezi galskými kmeny. Mnohé se k Caesarovi raději přidaly, než aby se podrobily sousedům. Roku 49 př.n.l. Caesar silně podporovaný občany Arles dobyl a vyplenil Marseille. 

Arénu Římané postavili až později, někdy na přelomu 1. a 2. stol. n.l. Nejčastěji se udává r. 90. Jako vzor posloužilo římské Koloseum, tzn. stavba, která měla oválný půdorys, velké množství přístupových chodeb, ústřední prostor pro představení obklopený hledištěm a dvouúrovňové arkády. Přitom se zachovalo šedesát horizontálních polí na dvou úrovních, horní zastřešující část jž neexistuje. 

V Aréně se odehrávaly kruté gladiátorské souboje otroků a vězňů, cirkusová vystoupení, lovecké výjevy, závody vozů i další představení, která sledovalo kolem 20 000 diváků, i když skutečné počty mohly být i vyšší. 

Původnímu účelu stavba sloužila až do doby kolem roku 550. Pak byla ve strachu před arabskými nájezdníky přeměněna v pevnost s věžemi. Uvnitř bylo během následující historie postaveno přes 200 domů a dva kostely. Až ve 20. letech 19. století se arleští rozhodli Arénu obnovit a zbourali všechny stavby umístěné uvnitř jejího obvodu. Změny proběhly v l. 1825 - 40. 

Pak začaly v Aréně probíhat býčí zápasy i další představení a akce, jejichž tradice trvá dodnes. Při býčích zápasech se skupina mladíků snaží z rohů býka sejmout visící šátek. 

Aréna je od roku 1841 prohlášena historickou památkou a od roku 1981 je součástí Seznamu světového dědictví UNESCO.

Stala se také inspirací pro všechny umělce, kteří v Arles pobývali. Na prvním místě musíme vzpomenout malíře Vincenta van Gogha a Pabla Picassa. Pro prvního z nich se Arles stalo životní láskou a největší inspirací.  

Vstup a pokladna jsou umístěny na severní straně areálu. 

Otevírací doba:

XI.-II. 10:30 - 16:30, III.-IV. 9 - 18, V. - IX. 9 - 19, X. 9 - 18

Základní vstupné činilo r. 2011 v době naší redakční návštěvy 5 euro.  


Podle:

Arles – římská aréna (Amphithéâtre d'Arles) - Dům, budova | Turistika.cz, 15. 4. 2023

Williams, N. a kol. (2009): Francie, průvodce Lonely Planet, český překlad Svojtka, Praha, s. 837Umístění

GPS souřadnice

43°40'39.843"N, 4°37'51.301"E

Adresa

Rond-Point des Arènes
Arles 13633

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
10 m.n.m.
Základní číselné údaje
Aréna v Arles byla postavena na konci 1. a začátkem 2. stol. n.l. Do hlediště se vešlo 20 000 diváků, podle některých údajů až 25 000. Areál je 136 m dlouhý a 107 m široký. Bylo v něm 34 řad sedadel. Pro původní účel byl využíván přibližně do r. 550 n.l.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst. Arles. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusové nádraží je vedle vlakového. K Aréně pak jděte pěšky. 

Příjezd osobním autem, parkování

V okolí Arény je velké množství placených parkovišť. 

Přístup pěšky

Arénu ve městě najdete podle místních směrovek velmi snadno. 

Příjezd na kole, parkování kol

Viz přístup pro pěší. 

Poznámky pro vozíčkáře

Arénu si můžete prohlédnout, do vyšších pater se ale nedostanete. Vezměte si s sebou doprovod. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu