Kamenný vrch v Brně

Neuvěřitelné množství konikleců na stepi v těsném sousedství paneláků a navíc pěkný výhled


Rezervace se nachází na úbočí kopce mezi Brňany zvaného Kamenný vrch neboli Kameňák. Ten se zvedá severně od nejnovějšího velkého brněnského sídliště v městské části Nový Lískovec. Sídliště sdílí s kopcem stejný název - Kamenný vrch. Rezervace zaujímá značnou část kopce, je porostlá stepními travinami nebo křovinami, v části listnatým nebo borovicovým lesem. Důvod, proč sem na jaře (obvykle na přelomu března a dubna) míří houfy návštěvníků, je nasnadě. Rostou tu tisíce exemplářů koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Celá scenérie je umocněna monumentálním výhledem na Bobravskou vrchovinu, na velkou část Brna a za dobré viditelnosti i na krajinu za Brnem směrem na východ. A ještě jeden fakt je velmi zajímavý. Obyvatelům sídliště rostou ta obrovská množství květin téměř pod okny nebo v těsném sousedství jejich domovů. Je tedy s podivem, že pod tlakem civilizace rezervace ještě nezanikla, ba naopak - prosperuje.

Lesostep na Kamenném vrchu byla v posledních staletích pastvinou, což koniklecům vyhovuje, protože v době jejich květu se ještě dobytek na pastvu nevyhání.

V severní části území se ještě v 50. létech 20. stol. rozprostíraly pastviny a pole, v jižní bylo vojenské cvičiště a malé lomy na kámen. Pak začali na Kamenném vrchu budovat své kolonie zahrádkáři, tím omezili rozlohu stepi. V 70. letech 20. stol. byl v severní části území (ještě to nebyla rezervace) vysazen les s borovicí černou, modřínem opadavým a dubem zimním. Pod kopcem se začalo stavět sídliště, stavba byla postupně dokončována po r. 1990. Ale již r. 1985 přebírá starost o chráněné území skupina lidí z tehdejšího Domu dětí a mládeže Kyjevská, dnes o území pečuje občanské sdružení Rezekvítek.

Geologický podklad stepi tvoří horniny brněnské vyvřeliny - převážně dioryty a metadioryty. Rostliny na stepi se udržují podobnými procesy, jako jejich příbuzné druhy v nitru Asie či Ameriky. Na jaře po deštích se step zazelená a vykvete. V letních vedrech je asijská i česká step suchá a není v ní tolik kvetoucích rostlin. V asijské stepi je ovšem roční srážkový úhrn tak nízký, že tam nevyrostou stromy. V Česku je srážek více, bez zásahu člověka by okolní stromy step přirozeným rozšířením pohltily. Patrně nejagresivnější nepůvodní dřevinou je trnovník akát. Ten se rozmnožuje nejen semeny, ale i podzemními výběžky. Látky v opadu akátového listí potlačují klíčení ostatních rostlin. Tam, kde je akátový les, nic jiného neroste.

Proto ochranáři o step pravidelně pečují: odstraňují nepůvodní dřeviny, kosí trávu (tím napodobují pastvu), natírají oplocení rezervace (za plot je vstup dovolen k prohlížení, fotografování a filmování rostlin) a opravují tabule naučné stezky. Z nich doporučujeme zejména tabuli č. 2 ve střední části rezervace, kde jsou k vidění unikátní letecké snímky rezervace z posledních 50 let. Na ostatních tabulích je mj. soupis rostlin a živočichů, s nimiž se lze v rezervaci setkat.

Podle:

http://www.kamenak.rezekvitek.cz/, 10. 9. 2011


Umístění

GPS souřadnice

49°10'43.204"N, 16°33'21.261"E (jižní a dolní okraj lokality)

49°11'6.912"N, 16°32'47.359"E (severní a horní okraj lokality)

Adresa

Brno-Nový Lískovec
Brno 634 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Nový Lískovec
Nadmořská výška
330 m.n.m. (jižní a dolní okraj lokality), 386 m.n.m. (severní a horní okraj lokality)
Základní číselné údaje
Přírodní rezervace vyhlášena r. 1978. Rozloha: 15,126 ha.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Kamenný vrch

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Brno hlavní nádraží. Odsud pokračujte tramvají č. 1 na Mendlovo náměstí, odsud trolejbusem č. 26 na zastávku Oblá.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Na nejbližší zastávku Oblá vzdálenou od dolního konce rezervace asi 350 m se dostanete trolejbusem 26 např. z Konečného náměstí, z Mendlova náměstí nebo z Pisárek - směr Kamenný vrch. Mezi Bystrcem, Bohunicemi a Komárovem jezdí přes sídliště Kamenný vrch (a zastávku Oblá) autobus č. 50.

Příjezd osobním autem, parkování

S osobním autem lze parkovat omezeně při horním okraji rezervace. Je to sem z okraje sídliště Kohoutovice cca 900 m. U dolního konce rezervace nezaparkujete, sídliště Kamenný vrch je v Brně pověstné katastrofálním nedostatkem míst na parkování.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdový autobus může parkovat tamtéž jako osobní auta.

Přístup pěšky

Jak se dostat k dolnímu okraji rezervace? Ze zastávky trolejbusů a autobusů v Brně, Oblá se vydejte po ocelových schodech vzhůru, pak pravoúhle doprava a jste v ulici Koniklecové. Po pravé ruce je dům důchodců. Za posledním panelíkovým domem se dejte vlevo nahoru a jste na dolním konci rezervace.

Jak se dostat k hornímu okraji rezervace? Z konečné zastávky trolejbusů v sídlišti Kohoutovice nazvané Jírovcova se dejte pěšinou podél silnice cca 530 m na velkou křižovatku, pokračujte podél další silnice mírně vlevo asi 400 m a jste na horním okraji rezervace.

Příjezd na kole, parkování kol

Podél jz. plotu rezervace vede dobře sjízdná komunikace. S koly ovšem dovnitř plotu nevjíždějte.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři se s doprovodem mohou k rezervaci dostat po komunikaci, která lemuje plot z jz. strany. Komunikace má ovšem značný sklon.

Rady a tipy

Rezervaci doporučujeme navštívit v době květu konikleců, tj. obvykle začátkem dubna.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu