Železobetonový most v Lokti

Technická památka z r. 1935


Silniční most v Lokti elegantně překlenuje údolí řeky Ohře. Je prodloužením ulice T. G. Masaryka, která vede přes centrum města. Je také dokladem vyspělosti československého meziválečného mostního stavitelství. 

Na místě dnešního mostu stával od r. 1835 krásný řetězový most pojmenovaný po císaři Ferdinandovi. Vedla po něm a samozřejmě přes centrum Lokte silnice Cheb - Karlovy Vary. Podobu tehdejšího díla zpracoval Bedřich Schnirch (1791-1868), specialista na řetězové mostní konstrukce, autor prvního mostu tohoto druhu v kontinentální Evropě a mj. autor původního mostu v Podolsku (přemístěného ke Stádleci). Přes vynikající jméno autora jeho návrh nebyl schválen. Přepracoval jej ing. L. Wollner.

Most sloužil až do r. 1928, kdy byl pro špatný technický stav uzavřen a r. 1931 zbourán. Doprava Cheb - Karlovy Vary byla převedena na Janský most asi 1,3 km po proudu řeky. Janský most dnes již neexistuje, byl zbořen r. 1996 a nahrazen novým mostem (ulice Tovární/Rooseveltova). 

Viděno dnešníma očima postupovalo projektování nového mostu a následně stavba neuvěřitelně rychle. Na jeho podobu byla vypsána soutěž, vybrán byl návrh mostu s tříobloukovou konstrukcí podle Adolfa Benše, projekt vypracoval Václav Janák z mostního oddělení ministerstva veřejných prací, stavbu realizovala pražská  firma Jakuba Domanského. Nový železobetonový most byl otevřen roku 1935

Most je 116 m dlouhý, jeho hlavní oblouk s elipsovitou klenbou má rozpětí 74,6 m. Krajní pole mají obloukové klenby. Po jejich stranách vedou schody od mostovky k Ohři. Konstrukci tvoří dva pásy betonových oblouků, na nichž jsou postaveny svislé stojky nesoucí vozovku ve výšce 21,27 m nad hladinou řeky. Volná šířka mostu mezi zábradlími je 9,86 m, z toho 6 m připadá na vozovku a 2 krát 1,93 m na chodníky. 

Most se dochoval téměř v původním stavu. Ačkoli jeho železobetonová konstrukce zcela ignorovala historickou zástavbu Lokte, dnes pravděpodobně tento možný estetický rozpor nikdo neřeší a most je pokládán za opticky vydařené dílo. Nabízí se od něj neobyčejně krásné pohledy na hrad

Na most platí zákaz vjezdu nákladních automobilů. 


Podle:

Silniční most přes Ohři | Mikroregion Sokolov - východ (sokolov-vychod.cz), 23. 3. 2024

Silniční most v Lokti (okres Sokolov) – Wikipedie (wikipedia.org), 23. 3. 2024Umístění

GPS souřadnice

50°11'15.282"N, 12°45'8.332"E

Adresa

Loket 357 33

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Loket
Nadmořská výška
410 m.n.m.
Základní číselné údaje
Most byl otevřen r. 1935, je 116 m dlouhý, jeho hlavní oblouk s elipsovitou klenbou má rozpětí 74,6 m.

Přístup

Příjezd vlakem

Na trati Karlovy Vary - Cheb jeďte do žst Nové Sedlo u Lokte a tady přestupte na místní vlak. Z něho vystupte v žst Loket.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Lokte se dostanete autobusem např. ze Sokolova, Chebu, Karlových Varů, Horního Slavkova nebo Božího Daru. Vlakové nádraží a hlavní autobusová zastávka se nacházejí v různých částech města. Busy zastavují na pravém břehu řeky u železobetonového mostu. 

Příjezd osobním autem, parkování

Parkoviště najdete na pravém břehu řeky. Most najdete hned u něj. Musí přes něj přejít všichni návštěvníci města, kteří toto parkoviště využijí. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkoviště najdete na pravém břehu řeky. Most najdete hned u něj. Musí přes něj přejít všichni návštěvníci města, kteří toto parkoviště využijí. 

Přístup pěšky

Od žst Loket jděte nejdříve po levém břehu řeky a pak nejspíše půjdete ulicí Kostelní k hradu. Pokud byste šli jen k mostu, pak projdete centrum ulicí T. G. Masaryka a náměstím víceméně přímo. 

Od parkoviště nebo od autobusové zastávky jděte přímo na most.

Příjezd na kole, parkování kol

Přes Loket pod mostem vede okolo řeky cyklotrasa Ohře, značená též číslem 6 nebo Eurovelo 4. Do města a na most můžete vyjet městskými ulicemi, ale spíše ve strmých sklonech budete bicykl tlačit. 

Poznámky pro vozíčkáře

Chodník na mostě je bezbariérový. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu