Velká skála u Senorad

Skvělý rozhled do údolí řeky Oslavy i na protilehlý Ketkovický hrad

Kontaktní informace


Poznámky

Většina map tuto vyhlídku uvádí jako Malou skálu. Ta je ve skutečnosti od této (Velké) skály cca 500 m jihozápadně.

Pokud navštívíte údolí Oslavy a Chvojnice, budete procházet divokými roklemi, projdete se nádhernými údolími, budete obdivovat romantické zříceniny a na několika místech stanete na úžasných vyhlídkových místech. Velká skála u Senorad je vyhlídkou opravdu prvotřídní.

Skalní vyhlídka Velká skála se zvedá nad místem, které je ze zeměpisného hlediska nesmírně zajímavé. Pod nohama turistů se stékají dvě řeky - Oslava a Chvojnice, které se prodírají k Oslavanům a Ivančicím tvrdými horninami. Řeky navíc kopírují zlomy v zemské kůře, které jsou často vzájemně pravoúhlé. Obě řeky tak na několika místech podle těchto zlomů poněkud nečekaně  v pravém úhlu mění směr toku. I samotný soutok je na místě velmi bizarním. Z ostrohů nad soutokem pozorujete klikatá údolí pod vámi a nejste si často jisti, která řeka v nich teče.

Z vyhlídky na Velké skále pozorovatele nejvíce zaujme obrovská hloubka údolí Oslavy s Ketkovickým mlýnem a zřícenina Ketkovického hradu na protějším svahu. Místo je porostlé křivolakými borovicemi s trsy jmelí bílého, které dodávají vyhlídce punc výjimečnosti. Na nárazovém, levém břehu můžete vpravo vysledovat vyhlídku Panorama.

Pokud jen trochu poodejdete z vyhlídky na okolní pole nebo na step, najednou máte dojem, že divoké údolí kousek vedle ani neexistuje. Až k Senoradům dohlédnete jen mírně zvlněnou krajinu.

Směrem na západ od vyhlídky vybíhá do údolí ještě jedna skála. Je sice nižší, ale výhled z ní je také překrásný. Ketkovický hrad je z této vyhlídky vidět poněkud lépe. V naší fotogalerii jsou některé snímky pořízeny i na této západněji situované skále.


Umístění

GPS souřadnice

49°8'10.883"N, 16°14'48.634"E

Adresa

Senorady 675 75

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Senorady
Nadmořská výška
401 m.n.m. (vyhlídka), 270 m.n.m. (dno údolí Oslavy)
Základní číselné údaje
Rozloha přírodní rezervace je 2309,9 ha. Výškový rozdíl mezi skalními hranami a dnem údolí je cca 130 m.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí jsou Rapotice na trati č. 240 Brno - Jihlava. Zastavují zde pouze osobní vlaky. Odtud je nutno putovat 3 km po silnici č. 393 do Ketkovic, kudy prochází červená značka. Odtud viz přístup pěšky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusové spoje jezdí z Ivančic a to buď do Ketkovic anebo Senorad, odkud vedou značené trasy na Levnov. Konkrétně linka 430 jezdí na trase Ivančice - Oslavany - Ketkovice - Rapotice žel. st. V pracovní dny je spojení buď po dvou hodinách nebo po hodině, v sobotu a v neděli jede spojů málo.

Pokud chcete putování začít v Ketkovicích, pak doporučujeme přijet do Ivančic či Oslavan autobusem a pak pokračovat linkou 430 - nebo přijet vlakem do Rapotic a zde přestoupit na linku 430.

Do Senorad jezdí linka 423 na trase Rosice - Tetčice, žel. st. - Ivančice - Oslavany - Senorady - Mohelno. Má vyšší frekvenci spojů než výše zmíněná linka 430. Dál viz přístup pěšky.

Příjezd osobním autem, parkování

Auto lze snadno zaparkovat v Ketkovicích nebo Senoradech. Motorovým vozidlům je povolený vjezd ze Senorad do chatové osady v okolí Ketkovického mlýna - pozor ale na cestu, není příliš kvalitní a v zimě se neudržuje.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus lze zaparkovat v Ketkovicích nebo Senoradech. Sjezd ze Senorad do chatové osady v okolí Ketkovického mlýna není pro autobus v žádném případě vhodný.

Přístup pěšky

Vyhlídka pod Vodanským kopcem je jednou z řady podobných míst na žluté značce mezi Senoradským mlýnem a Oslavany. Cesta je poměrně náročná na převýšení, místy vede hůře schůdnými místy. Pokud byste chtěli podniknout ze Senorad výpravu jen k popisované vyhlídce, pak jděte z autobusové zastávky Senorady, U Kovárny polní a lesní cestou k severu a jakmile dorazíte na žlutou značku, dejte se vlevo.

Od severu se do údolí Oslavy můžete vypravit z Ketkovic přes Ketkovický hrad, pod hradem přejít na druhý břeh řeky a pokračovat po zmiňované žluté značce.

Příjezd na kole, parkování kol

Žlutou značku pro jízdu na kole po pravém břehu Oslavy v úseku Senoradský mlýn - Oslavany nedoporučujeme, jízdu od Senorad po polní cestě k vyhlídce jezdec na horském kole zvládne.

Poznámky pro vozíčkáře

Vyhlídka není pro vozíčkáře dostupná.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu