Zámek Běšiny

Z někdejší tvrze a posléze zámku se dochovala jen budova sýpky


V Běšinách, pošumavské obci 10 km jižně od Klatov, stojí na břehu rybníka v mírném svahu sýpka, která je pozůstatkem bývalé tvrze a zámku. 

Ves Běšiny se poprvé písemně připomíná již r. 1379. Tvrz tady byla vybudována někdy kolem r. 1600. V první polovině 17. století byla přestavěna na zámek o třech křídlech s baštou a arkádami a ten byl v 18. století upraven na sýpku. To je jediná budova, která se do dnešní doby ze zámku zachovala. 

Není zřejmé, kdo byl stavitelem zámku, ale jako nejpravděpodobnější se jeví rod Koců z Dobrše v době po r. 1644, kdy získali panství Běšiny. Další majitelé Krakovští z Kolovrat r. 1678 Běšiny připojili k panství Týnec, čímž zámek přestal plnit úlohu šlechtického sídla.

V 19. století byl v prostorách sýpky zřízen lihovar, který údajně velmi dobře prosperoval. R. 1924 ho koupil Isidor Stern, který jej pronajal lihovarnickému družstvu. To kromě výroby lihu v objektu provozovalo prodej sadbových brambor a osiv. Za socialismu areál patřil škrobárenskému podniku, po roce 1989 měl soukromého majitele a do r. 2008 v něm stále byl lihovar. 

Stavebně lze sýpku charakterizovat jako mohutnou dvoupatrovou budovu na obdélném půdorysu se sedlovou střechou pokrytou bobrovkami. Je sevřena dvěma mohutnými štíty, jedno štítové průčelí je obráceno ven z areálu a má tři okenní osy, nahoře je ukončeno fabionovou římskou, další římsou je rozdělen vodorovně i štít, ten je navíc členěn svislými pilastry, druhé průčelí s jednopatrovým štítem je obráceno dovnitř areálu. Směrem k silnici má budova okapovou orientaci a pět okenních os. 

Sýpka je obklopena novějšími průmyslovými objekty. 

Není divu, že po dlouhé době, kdy v bývalém zámku prosperovala zemědělská i průmyslová výroba, není v budově nic, co by připomínalo šlechitkcé sídlo. Objekt není přístupný veřejnosti. 


Podle:

sýpka - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz), 25. 10. 2023
Umístění

GPS souřadnice

49°18'4.330"N, 13°18'41.290"E

Adresa

Běšiny 339 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Běšiny
Nadmořská výška
474 m.n.m.
Základní číselné údaje
Běšiny se poprvé přimpomínají r. 1379, tvrz až r. 1602.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Běšiny na trati Klatovy - Horažďovice předměstí. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Běšin jezdí několik autobusových linek, spojení ale není nikterak časté, o víkendech jezdí autobusů velmi málo. Vystupte na zastávce Běšiny, náves

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat lze např. na ploše u Ostrovského rybníku. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkovat lze např. na ploše u Ostrovského rybníku. 

Přístup pěšky

Ze žst Běšiny: jděte po žluté značce asi 1 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Viz přístup pěšky. U Běšin jsou krásné úseky silnic bez většího automobilového provozu. Naopak silnice I/27 z Klatov na jih je vzhledem k hustému provozu aut pro cyklisty nevhodná. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pokud si vezmete doprovod na překonání některých stoupání a klesání, pak si všechny místní zajímavosti múžete dobře prohlédnout - ale jen zvenku.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu