Zámek Lunéville

Historické sídlo lotrinského vévody nedaleko města Nancy

Kontaktní informace

+33 383 760 475
Oficiální stránky

Zhruba 35 km východně od Nancy, střediskového města francouzského Lotrinska, je v příjemné pahorkatině v údolí řek Meurthe a Mezouze rozloženo město Lunéville a v něm zámek, který byl dlouho sídlem lotrinských vévodů. 

Zámek byl postaven r. 1702 na místě hradu, jehož vznik se datuje už od 10. století, když se sem přestěhoval vévoda Leopold I. se svým dvorem. Ke stavbě povolal architekta Germaina Boffranda, který se inspiroval palácem Ludvíka XIV. ve Versailles, zejména co se týče velikostí zastavěných ploch, počtem nádvoří a rozlehlostí zahrad. Park dostal název Les Bosquets. 

Po Leopoldu I. se zámek stal rezidencí Stanisława Lesczyńského (1677-1766). Jak se muž s polským jménem ocitl na lotrinském zámku?

Nebyl to muž ledajaký. Dokonce byl zvolen polským králem, což záhadu ještě více zesiluje.  

Pokřtěn byl ve Lvově. Příznivý osud mu vynesl volbu králem r. 1704, ale trůn držel jen do r. 1709, kdy o něj přišel při vpádu Švédů do Polska. Od roku 1709 je polským králem August II. ze saského rodu Wettinů. Z dalších Lesczyńského osudů uveďme, že  z Polska utekl a že jeho dcera Marie si r. 1725 ve věku 21 let bere za manžela francouzského krále Ludvíka XV., tehdy patnáctiletého. 

Když August II. r. 1733 umírá, může si Lesczyński podporován penězi svého zetě dovolit návrat do Polska a zkouší znovu své volitele, aby mu dali hlas. Záměr se podařil a stává se králem podruhé. Ale jeho protivníci podporovaní Saskem a Ruskem neváhají a o měsíc později si volí jiného krále - Augusta III. Začala válka o polský trůn, v níž Lesczyński prohrává a v převlečení za rolníka prchá z Polska. 

Francouzský první ministr kardinál Fleury tehdy zařídil uznání Augusta III. za vládce Polska a Lesczyńskému, královu tchánovi, r. 1737 přidělil bohaté vévodství lotrinské. Nový vládce nad Lotrinskem více než obstál. Byl starostlivým a úspěšným hospodářem. Vysloužil si přezdívku král - dobrodinec. Překrásné náměstí v Nancy, dnes zapsané na seznam UNESCO, bylo postaveno právě za jeho vlády. 

Vraťme se do Lunéville.

Památkou na životní etapu bývalého polského krále je malý zámek, který nechal vystavět v 1 km vzdáleném Chateheux. Současně vybavil zahradu malými letohrádky dřevěné konstrukce a v rámci své pošetilosti jim dal zvláštní názvy, např. Kiosek, Chartreusses, Kaskáda,... Chartreusses byly dvoupatrové chaloupky, z nichž se v troskách dodnes zachovala jen jedna. Vévoda prý často procházel zahradami a sem posazené letohrádky a umělecká díla ukazoval svým hostům. Když r. 1766 Lesczyński umírá, brzy poté je většina uměleckých děl ze zahrad rozebrána nebo prodána. Většinu získal bavorský kurfiřt Karl Theodor, který je umístil na zámku Schwetzingen, kde jsou dodnes. Protože Schwetzingen a Lunéville se stali partnerskými městy, mohli si francouzští technici sochy naskenovat a kopie znovu instalovat v Les Bosquets. 

Poté se zámek stal majetkem francouzské koruny a pak jej vlastnila armáda. Není divu, že za jejího působení řada zámeckých budov zanikla. 

Z novodobé historie se klíčová událost stala v zimě r. 2003. V zámku vypukl strašlivý požár. Většina zařízení byla zničena. Oheň zlikvidoval celou střešní krytinu, o zbytek katasrofy se postaraly atmosférické vlivy.  Obnova trvala více než 10 let. Znovu se zámek pro prohlídky a pro konání kulturních akcích otevřel až r. 2015. 

Otevírací dobu a vstupné se naší redakci nepodařilo zjistit. 

Park o rozloze 21 hektarů je přístupný celoročně. Procházka v něm je fantastický zážitek. 


Podle:

Château de Lunéville | Město Lunéville (luneville.fr), 21. 11. 2023

Stanisław Leszczyński - Wikipedie, otevřená encyklopedie (wikipedia.org), 21. 11. 2023Umístění

GPS souřadnice

48°35'40.846"N, 6°29'32.513"E

Adresa

Place de la 2ème Division de Cavalerie
Lunéville 54300

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
240 m.n.m.
Základní číselné údaje
Hrad na místě dnešního zámku se uvádí již v 10. století. Zámek byl postaven r. 1702. Bývalý polský král Stanisław Lesczyński na zámku žil v letech 1737 - 1766.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Lunéville na trati Strasbourg - Nancy. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusy místních linek zastavují přímo před zámkem, autobusové nádraží je v těsném sousedství vlakového. 

Příjezd osobním autem, parkování

Před zámkem nebo severně od něj lze zanechat auto na velké parkovací ploše. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkujte severně od zámku.

Přístup pěšky

Od žst se vydejte na sever k zámku. Poblíž zámku vede dálková stezka GR 534 Strasbourg - Nancy. 

Příjezd na kole, parkování kol

Přes Lunéville nevede žádná dálková cyklistická stezka. Pro přístup k zámku platí totéž, co pro pěší. 

Poznámky pro vozíčkáře

Park je pro vozíčkáře dobře přístupný. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu