Abbaye Notre-Dame de Bon-Repos

Pozoruhodná zřícenina kláštera z roku 1184, který byl založen Alainem III. Rohanem


Ve francouzské Bretani, zhruba na polovině cesty mezi Brestem a Rennes byl roku 1184 založen klášter Bon Repos, který málem ve 20. století zcela zmizel z povrchu zemského, ale díky úsilí nadšenců se ho podařilo zachránit. Dnes je zřícenina kláštera přístupná veřejnosti a patří k nejzajímavějším pamětihodnostem na západě Francie. 

Legenda praví, že r. 1184 tady na okraji lesa Quénécan usnul o vyčerpávajícím lovu vikomt (příslušník vyšší šlechty) Alain III. de Rohan. Ve snu se mu zjevila Panna Marie a řekla mu, že právě tady má postavit místo pro svůj věčný odpočinek. 

Vybrala mu skvělou lokalitu. Vikomt usnul poblíž soutoku řeky Blavet s potokem Daoulas v krajině krásných lesů a vřesovišť. Alain III. de Rohan se probouzí. Vzápětí dne 23. 6. 1184 s manželkou Konstancií, vévodkyní bretaňskou, sepisují listinu o založení kláštera zasvěcenému Panně Marii (Notre Dame de Bon Repos). Důvod je ve skutečnosti prozaický. Rohanové si přes zakládání klášterů upevňovali v Bretani svoji moc. Na místo povolali opata a dvanáct cisterciáckých mnichů. Dali jim pozemky a stavby a také práva na těžbu v lese a pastvu dobytka, také právo na stavbu zdymadel na řekách.  Muži z kláštera prosluli skvělými znalostmi v oblasti obdělávání půdy a využívání přírodních zdrojů, zejména dřeva a vody. Hospodářské ambice Rohanů se začínaly naplňovat. 

Původní záměr Alaina II. Rohana byl ale dodržen. V kryptě opatského kostela bylo v l. 1196 až 1516 pohřbeno třináct vikomtů z rodu Rohanů. Odpočívají tady i některé jejich manželky. 

Život mnichů přinášel tak pozoruhodné výsledky, že si povolali posily v podobě laických bratrů a své pozemky rozšiřovali. Některé državy pronajímali a tím se dostali do pozice stejné, jako měli majetní šlechtici. Stali se vládci nad chudými rolníky. A současně se vzdalovali původnímu slibu poslušnosti, mravnosti a chudoby, což se stalo počátečním impulsem k pozdějšímu úpadku. Na začátku patnáctého století dokonce zanedbávali bohoslužby, až jim papež Řehoř XII. roku 1415 musel zvláštním dopisem - bulou - jejich povinnosti připomenout. 

Roku 1491 se bretaňská vévodkyně Anna provdala za francouzského krále Karla VIII. Na konci 15. století Rohanové konvertovali k protestantům a přestali klášter chránit. Nahradila je rodina Rohanů - Guémené. Roku 1516 se Bon Repos stal královským opatstvím. To znamenalo, že opat byl jmenován králem (tzv. pochvalný opat). Mniši v opatství nepobývali, jen určili "správce" majetku (převora) a vybavili ho značnými finančními příjmy. Toto "správcovství" nefungovalo.

Až roku 1683 s příchodem nového opata Philippa Alexandra Montaulta Navaile začíná nová hospodářská éra. Nový představený snil o životě v luxusu a klášter začal přestavovat  na palác. Sice mu akce trvala 30 let, ale pak měl sídlo hodné světského aristokrata. Umírá roku 1734.

Roku 1789 při Francouzské revoluci poslední 4 mniši a opat utekli do Anglie. R. 1791 je klášter zrušen. Není známo, kolik nábytku bylo prodáno a kolik odcizeno. Zlatnické práce byly odvezeny do pařížské mincovny k roztavení. Opatství bylo prodáno v dražbě jako národní majetek. Obytné budovy koupil občan Julien de Bris, který v klášteře umístil továrnu na lněné košile. 

R. 1795 byl klášter vypleněn Chouany (což je označení pro rozsáhlou povstaleckou skupinu především z Bretaně a dolní Normandie). Ti sem opakovaně přijížděli až do roku 1800.

Roku 1832 se blízká řeka upravovala pro plavbu lodí v rámci stavby kanálu Nantes - Brest. Dělníci a trestanci ze stavby používali klášter jako zázemí pro noclehy. To byl další hřebíček do rakve už tak dost zdevastovaných budov. Dalších 150 let klášter už jen chátral a sloužil místnímu obyvatelstvu jako dobrá zásoba kamene na jejich stavby. Dokonce i zřícený kostel v Saint-Mayeux byl vl. 1806-1835 obnoven díky kamenivu ze kláštera Bon Repos. 

Klášter ale nezmizel navždy.

Zápisy z roku 1924 a 1940 hovoří o hlavních budovách zarostlých břečťanem, ale i o tom, že v hospodářských staveních někdo bydlel.

R. 1986 začíná velké dobrodružství obnovy. Tři roky dobrovolníkům trvalo, než prostranství kláštera vyčistili od náletových dřevin a nepořádku. 

R. 1989 vypracoval Charles Perrot, hlavní architekt historických památek, studii obnovy. Následoval projekt rekonstrukce.

Obrovská síla dobrovolníků, skautů, mládež na brigádnických táborech, peníze od státu i od místních podniků - ti všichni klášter zachránili. Mj. některé zbylé zdi byly rozebrány a postaveny znovu. Práce stály 3,5 milionu euro. Roku 2014 se budovy a panství staly majetkem místního departmentu Côtes d´Armor. 

V budovách se kromě klasických individuálních prohlídek konají umělecká setkání, kurzy pro dospělé a děti, v klášteře se můžete ubytovat. Při prohlídce budete překvapení výstavami uměleckých předmětů podpořených moderními optickými iluzemi nebo brýlemi s virtuální realitou. Budete vybaveni plánkem s textem ve francouzštině nebo angličtině, podle něhož se budete v areálu snadno orientovat.  


Komentovaná prohlídka začíná vždy v VII.-VIII. v 16 hodin. 

Otevírací doba: 

IV. - VI. a IX. Út - Pá 10 - 12, 14 - 18

VII.-VIII.  10 - 19

26.12. až 7.1.denně 15.30 - 19

Základní vstupné je 6 euro (stav r. 2023)


Podle:

Historie – Abbaye de Bon-Repos, 31. 1. 2024

Opatství Notre-Dame de Bon-Repos - Wikipedie, otevřená encyklopedie (wikipedia.o 31. 1. 2024Umístění

GPS souřadnice

48°12'41.001"N, 3°7'36.881"W

Adresa

Bon Repos sur Blavet 22570

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
135 m.n.m.
Základní číselné údaje
Klášter existoval v l. 1184 - 1789.

Přístup

Příjezd vlakem

Poblíž kláštera sice kdysi vedla úzkorozchodná železniční trať, ale z ní se zachovala jen velmi krátká část v úseku Gouarec - Bon Repos s muzejním provozem. "Normálním" vlakem lze cestovat do žst Pontivy, a to je pro účely turistiky příliš daleko. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

U kláštera je zastávka Bon Repos autobusu linky č. 20.

Příjezd osobním autem, parkování

U kláštera je rozsáhlé neplacené parkoviště. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

U kláštera je rozsáhlé neplacené parkoviště. 

Přístup pěšky

Doporučujeme krásnou vycházku z Gouarecu podél řeky ke klášteru. Asi 6 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Podél řeky vede u kláštera dálková cyklotrasa, která má průběh velmi často oddělený od provozu motorových vozidel 

Podobná vede východně od kláštera po tělese zrušené železniční trati. 

Poznámky pro vozíčkáře

Klášter je pro vozíčkáře dostupný jen omezeně. Budovy si ale dobře můžete prohlédnout zvenku. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu