Josselin

Pohádkově krásná vesnice ve francouzské Bretani


Josselin je vesnice ve francouzské Bretani, která leží 34 km východně od města Pontivy a 81 km západně od Rennes. Rozkládá se na březích řeky Oust, která je tady splavná pro lodě v rámci vodního kanálu Nantes - Brest. Hlavní část Josselin leží na levém, výškově poměrně členitém břehu, dominantu tvoří hrad patřící kdysi Rohanům. Středověké sídlo s mnoha překrásnými hrázděnými i zděnými domy a úzkými uličkami se rozkládá v jeho těsné blízkosti. 

Průplav Nantes - Brest je jednou z atrakcí vesnice. Poté, co odezněla potřeba využívat ho k nákladní dopravě, Francouzi vložili obrovské peníze do obnovy a údržby podobných průplavů v celé zemi. Nyní jsou kanály využívané turistickými loděmi. Na území Josselin se nacházejí dvě plavební komory. 

Naopak železniční doprava v Josselin sice existovala, ale jen v l. 1902 až 1947. Od té doby je trať s rozchodem 1000 mm minulostí. 

Josselin nese jméno po staviteli zdejšího hradu Josselinu de Porhoët. První zmínka o něm je již z r. 1066. Vesnice byla založena někdy kolem r. 1000. Názvy obce v historii kolísaly mezi Goscelinus, Joscelini, Guoscelini, Jocelin a Gosselin ke dnešnímu tvaru. Dnes je na hradě muzeum hraček. 

Z historie vyjímáme tyto události:

K roku 808 se vztahuje legenda, podle které měl tehdy rolník najít sochu Panny Marie v ostružinovém keři. Vzal si ji domů, ale socha zmizela a objevila se opět v keři. To se několikrát opakovalo. Rolník postavil kapli na počest P. Marie a do tohoto místa začali přicházet noví osadníci. Kaple se později rozrostla na dnešní baziliku minor Notre-Dame-du Roncier (Panny Marie Ostružinové). Do města začali později přicházet poutníci, neboť věřili, že jim návštěva kostela navrátí pochroumané zdraví. 

R. 1168 byla vesnice zničena králem Jindřichem II. Plantagenetem.

R. 1370 získal panství Olivier V. de Clisson, který tady postavil impozantní pevnost s osmi věžemi plus jednou věží o výšce 90 m. Jeho pravnuk Jean II. de Rohan tuto citadelu nechal renesančně přestavět.  

Vládci panství Rohanové konvertovali ke kalvinismu a byli odsud vyhnáni. Současně ztratili majetková práva. Jindřich IV. (vládl 1589 - 1610) jim je ale vrátil. 

Roku 1629 kardinál Richeliu, první ministr ve vládě krále Ludvíka XIII., nechal potrestat Jindřicha II. de Rohan rozebráním jeho tvrze. 

Chátrající opevnění vesnice bylo zbořeno ve II. polovině 18. století. 

Při Franouzské revoluci dav sebral sošku P. Marie Ostružinové a pokusil se ji spálit. Jiní lidé ji vytáhli z plamenů, části zachránili a uložili do relikviáře. 

Roku 1795 při svém povstání vtrhl do města oddíl asi 100 - 150 vzbouřených Chouanů. Místní lidé s posilami z okolí ale město ubránili. Při bojích padlo 14 osob - na obou stranách. 

Roku 1900 vypukla v Josselin epidemie spály. Přeživší se shromáždili na děkovné mši v bazilice. Bylo jich 10 000. 

Za první světové války padlo v bojích na frontě 104 místních občanů, za druhé světové války padlo na různých místech Evropy, zmizelo nebo bylo umučeno 14 osob. 

Kvůli dějinám ale návštěvníci do Josselinu nejezdí. 

Lidi přitahuje do vesnice neobyčejná, pohádková malebnost kamenných a hrázděných domů, uliček s obchůdky nebo galeriemi, kde máte pocit, že to vše nejsou jen kulisy pro turisty. V Bretani obecně mají místní lidé rádi květiny, zvláště pak hortensie, které zdobí soukromé zahrady i veřejná prostranství. V Josselinu je ale květinová výzdoba a péče o ni dovedena k absolutní dokonalosti. Jestli pojedete do Bretaně, pak Josselin nesmíte vynechat. 


Podle:

Josselin (Morbihan) - Wikipedie, otevřená encyklopedie (wikipedia.org), 7. 2. 2024

Williams, N. a kol. (2009): Francie, průvodce Lonely Planet, český překlad Svojtka, Praha, s. 355

Umístění

GPS souřadnice

47°57'14.793"N, 2°32'54.656"W

Adresa

Josselin 56120

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
30 m.n.m. - 93 m.n.m.
Základní číselné údaje
Obec Josselin má 2400 obyvatel.

Přístup

Příjezd vlakem

Do nejbližší žst Rennes jezdí přímé vlaky TGV např. ze Strasbourghu nebo z Bruselu.  

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Rennes jezdí do Josselin autobus směr Pontivy. 

Příjezd osobním autem, parkování

V Josselin je dostatek parkovišť na okrajích obce. Do centra ale nejezděte. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme parkoviště na Place Saint-Martin (47°57'22.197"N, 2°32'59.714"W)

Přístup pěšky

Přes Josselin vede dálková pěší trasa Nantes - Brest (podél vodního kanálu).

Příjezd na kole, parkování kol

Přes Josselin vede dálková cyklotrasa Nantes - Brest (podél vodního kanálu).

Poznámky pro vozíčkáře

Při příjezdu doporučujeme hledat parkování západně nebo severně od centra. Neparkujte u řeky, nahoru do středu obce vedou ulice se strmými sklony nebo schody. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu