Březinka v Moravském krasu

Přirozený bukový porost poblíž palouku u silnice mezi Babicemi nad Svitavou a městysem Křtiny


Poblíž palouku s pomníkem lesníka Josefa Opletala  můžeme z lesní silnice vedoucí do obce Březina nahlížet do rezervace listnatého lesa, stromů, které jsou zde "doma", patří sem zejména podle nadmořské výšky, zdejší porost je přírodě blízký. Rezervace Březinka zaujímá kótu Vysoká (493 m.n.m.) a její okolí. Geologické podloží je tvořeno devonskými vápenci, které místy vystupují na povrch a jsou na nich vyvinuty škrapy.

Zcela původní dřevinou je tu habr, i když je v porostu v menšinovém zastoupení. Většina stromů jsou buky, na druhém místě jsou jasany, ojediněle se vyskytují javory.
    

Podle: 

http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/rezervace/

Vyskot, M. a kol. (1981): Československé pralesy, Academia Praha, s. 125
Umístění

GPS souřadnice

49°16'59.200"N, 16°43'53.297"E (západní okraj rezervace)

Adresa

Březina 679 04

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Březina u Křtin
Nadmořská výška
467 m.n.m. (západní okraj rezervace)
Základní číselné údaje
Rozloha rezervace je 6,45 ha. Vyhlášena byla r. 1973.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Přírodní rezervace Březinka

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávkou je zastávka Babice nad Svitavou. Ze zastávky se jde do středu vesnice strmě vzhůru do kopce 2,3 km, pak pokračujete po zelené turistické značce.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobus číslo 210 jezdí na lince Bílovice nad Svitavou, železniční stanice - Babice nad Svitavou a navazuje na vlaky jezdící od Brna. V Babicích vystupte na konečné a pokračujte po zelené značce pěšky. Autobus č. 157 jezdí na trase Adamov, žel. st. - Křtiny - Vyškov. Vystupte na zastávce Březina, Křtinské údolí a jděte k rozcestí silnic, pak po turistické značce směr rozcestí Pod Vysokou. Autobus č. 201 jedí na trase Brno-Stará Osada - Jedovnice, vystupte na zastávce Březina, odtud 1 km pěšky.

Příjezd osobním autem, parkování

S osobním autem lze parkovat v omezené míře u palouku s pomníkem J. Opletala při vyústění lesní silnice od Březiny.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

U palouku s pomníkem J. Opletala sice zastavit na omezenou dobu lze, trvalé stání tu ale není možné.

Přístup pěšky

Poblíž vede zelená turistická značka okrajem Babické plošiny (a okrajem lesa) z Babic k rozcestí zvanému Pod Vysokou. Toto rozcestí je těsně u palouku s pomníkem J. Opletala. Opačným směrem zelená značka přichází z Ochozu. Přímo okolo rezervace vede lesní silnice spojující obec Březina s paloukem u Opletalova pomníku.

Příjezd na kole, parkování kol

Cesty na zelené i modré turistické značce jsou sjízdné na horských kolech. Kromě toho sem vede silnice a také dvě lesní silnice, jedna z nich z Březiny.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři s doprovodem se k rezervaci dostanou celkem pohodlně po asfaltové silnici, která vede po jejím okraji. Počátkem cesty může být buď malé parkoviště u čističky odpadních vod v Březině nebo palouk s pomníkem J. Opletala. 

Rady a tipy

Doporučujeme pěší okruh: Babice nad Svitavou - Krasové jevy na jihovýchodním okraji Babické plošiny - Pomník Josefa Opletala - Babice nad Svitavou.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu