Bílovický mlýn

Průmyslová stavba v Bílovicích nad Svitavou


Bílovický (též Koudelkův nebo též Panský) mlýn byl postaven v roce 1612 na řece Svitavě, což je pro mlýny již poměrně velký vodní tok (s průtokem více než 7 m3/s). Pro cestu vody ke mlýnu stavitelé použili náhon, který začínal nad jezem postaveným nad obcí. 

Dnešní poloha jezu je na ř. km 10,8 (tj. 10,8 km před ústím Svitavy do Svratky), jeho výška je 2,2 m, náhon délky asi 350 m odbočuje nad jezem vlevo). 

V r. 1753 panský mlýn kupuje svobodný mlynářský mistr Jakub Žižka z Bučovic, od r. 1764 je mistrem František Pánek, který se sem přiženil. R. 1766 mlýn kupuje František Kunst z Letovic, r.  1773 stavbu i řemeslo přebírá jeho bratr Václav Kunst, r. 1809 mlýn zdědil Jan Kunst. R 1829 mlýn kupuje Jan Julínek (dle jiných pramenů Johann Jellinek, a to již r. 1826), jehož rod se na mlýně drží až do r. 1914 a má velké zásluhy na rozšiřování provozu. R. 1888 byl zřízen katr a rozšířena pila. Turbína byla dána do provozu v r. 1882, elektrárna je v provozu od r. 1909. Julínkovi kromě řemesla mlynářského byli také pekaři. 

V r. 1912 převzala mlýn od nich nově zřízená společnost Mlýn a pila. Ve 30. letech 20. století původní turbínu nahradila Kaplanova turbína vyrobená firmou I. Storek, Brno.

Na dnešní podobě mlýna je především určující skutečnost, že od dob Julínků se jedná o docela velký průmyslový areál s vícepatrovými budovami, který byl ještě v 90. letech 20. století funkční a mlela se v něm mouka. Areál si můžete prohlédnout jen zvenku, stavba není veřejnosti přístupná.

Při návštěvě Bílovic vám neveřejné prostory mlýna nemusí být důvodem ke smutku. Okolí městečka nabízí velké množství příležitostí na výlety za přírodou i památkami. Jmenujme například Myslivnu Lišky Bystroušky, Resslovu hájovnu, Liduščin památník a další. 

Podle:

http://www.mas-moravsky-kras.cz/create_file.php?id=488, 30. 8. 2013 

http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/1994-koudelkuv-bilovicky-mlyn, 6. 10. 2019

https://www.raft.cz/morava/svitava.aspx?ID_reky=46&kilo=kilom, 6. 10. 2019


Umístění

GPS souřadnice

49°14'56.918"N, 16°40'21.024"E

Adresa

Fügnerovo nábřeží 27
Bílovice nad Svitavou 664 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bílovice nad Svitavoui
Nadmořská výška
225 m.n.m.
Základní číselné údaje
Mlýn zcela určitě existoval roku 1826. Některé prameny uvádějí jeho založení již r. 1612.

Přístup

Příjezd vlakem

Do železniční zastávky Bílovice nad Svitavou lze přijet po železniční trati buď od jihu z Brna nebo od severu od Blanska. Rychlíky v Bílovicích nezastavují.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Bílovic zajíždějí některé spoje autobusové linky č. 75 z Brna-Staré Osady, většina však končí v Obřanech. Zastávka v centru, kde doporučujeme vystoupit, se jmenuje Bílovice nad Svitavou, náměstí.

Příjezd osobním autem, parkování

U mlýna je velmi úzká silnice, kde parkování není možné, vůz nechte u sokolovny nebo na parkovišti v centru obce. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

U mlýna je velmi úzká silnice, kde parkování není možné, vůz nechte u sokolovny nebo na parkovišti v centru obce. 

Přístup pěšky

Jděte od železniční zastávky nebo z centra obce k sokolovně a pak proti proudu řeky. 

Příjezd na kole, parkování kol

Okolo mlýna vede dálková cyklotrasa č. 5 Brno - Olomouc. V evropském značení má číslo Eurovelo 9. 

Poznámky pro vozíčkáře

Mlýn si po příjezdu do Bílovic autem můžete zvně prohlédnout. Okolní silnice má ale hodně nerovný povrch, musíte mít doprovod. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu