Prales Hojná Voda

Převážně listnatý les s mohutnými buky je chráněn jako rezervace již od roku 1838.


Když se r. 1838 hrabě Jiří František August Buquoy rozhodl, že část lesa na východním úbočí Vysoké ponechá samovolnému vývoji, zřejmě netušil, že spolu s Žofínským pralesem zakládá nejstarší chráněné území v Čechách. V odlehlém lesním porostu se žulovým geologickým podložím daleko od civilizace se přírodním procesům opravdu dařilo. Lesní dělníci v kamenitém území dřevo netěžili, ale ani nepomáhali stromkům růst. Tehdy i dnes v lese u Hojné Vody na úbočí Vysoké převažovaly buky lesní, v menšině je jedle bělokorá, smrk ztepilý a javor klen. U pramenišť se vyskytují druhy dřevin i bylin, které mají rády podmáčenou půdu.

Ačkoli prales Hojná Voda byl poškozen za první i za druhé světové války, nezměnily se v něm probíhající přírodní procesy vzniku a růstu stromů a samozřejmě i jejich zániku. Když po roce 1948 spadla železná opona, zůstal prales Hojná Voda v pohraničním pásmu a běžní smrtelníci se k němu nedostali. V těsné blízkosti chráněného území ale byly vybudovány dvě lesní silnice.

Dnes území pralesa může sloužit jako dokonalá ukázka stavu, kdy přírodní procesy zformovaly krajinu do té podoby, jak ji museli spatřit naši předkové, když poprvé přišli do Čech. Porost je totiž v celkovém pohledu i na jednotlivých stanovištích smíšený, takže je dobře odolný vůči přírodním vlivům i škůdcům. Panorama pralesa dokreslují četné kapradiny, borůvky a byliny hluchavka žlutá a bažanka vytrvalá.

Poblíž chráněného území vede naučná stezka. Do pralesa je zákaz vstupu, ale z obou silnic je dobře vidět staré stromy, hlavně buky,  i jejich mladé následovníky.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=110, 10. 12. 2015

Vyskot, M. a kol. (1981): Československé pralesy, Academia Praha, s. 141


Umístění

GPS souřadnice

48°42'15.711"N, 14°45'5.240"E (jižní okraj chráněného území)

Adresa

Horní Stropnice 374 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Staré Hutě u Horní Stropnice
Nadmořská výška
795 m.n.m. - 875 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha národní přírodní památky je 9,2 ha. Vyhlášena byla r. 1838.
Kategorie chráněného území
Národní přírodní památka Hojná Voda

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice se jmenuje Nové Hrady (trať České Budějovice - České Velenice. Od nejbližší vsi Hojná Voda je ale značně vzdálena a ani přímý autobus mezi žst Nové Hrady a Hojnou Vodou nejezdí. Vlakem dopravu tedy nedoporučujeme.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusů jezdí do Hojné Vody velmi málo, o víkendech skoro žádný. V jízdních řádech uvedené sporadické spoje jezdí z Českých Budějovic (jeden spoj vozí v letní sezoně i kola) nebo z Trhových Svin.

Příjezd osobním autem, parkování

Auto doporučujeme zanechat v horní části Hojné Vody na parkovišti u obrovského zvonu (výhled do okolí). Pokud by tu nebylo místo, jeďte až nad vesnici, kde je u lesa větší parkoviště.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Platí totéž, co pro osobní auta.

Přístup pěšky

První přístupová cesta z Hojné Vody, nejdelší: od zvonu jděte po silnici a pak po lesní cestě přes vrchol Vysoké (místní červená značka). Jakmile sejdete na silnici pod vrcholem, dejte se doleva ve směru cyklotrasy 1262, ale těsně před státní hranicí jděte po asfaltce mírně vzhůru vlevo. Na vidlici lesních cest při hranici pralesa dopručujeme jít tou pravou, jsou z ní hezky vidět zajímavé stromy. Celkem asi 6 km.

Druhá přístupová cesta z Hojné Vody, dlouhá: jděte po lesní asfaltce tak, že vrchol Vysoké obejdete z jihu (po cyklotrase1262). U státní hranice a u pralesa se držte popisu podle první přístupové cesty. Celkem 4,5 km.

Třetí přístupová cesta z Hojné Vody, docela krátká: z Hojné Vody vyjděte po místní červené značce, ale asi po 1 km jděte dále víceméně po vrstevnici, nikoli po značce na vrchol Vysoké. K pralesu přijdete "shora". Celkem asi 4 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Pro cyklisty je vhodná první a třetí trasa. Vrchol Vysoké není sjízdný.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře s fyzicky zdatným doprovodem doporučujeme první i třetí trasu.

Rady a tipy

Pro chůzi k pralesu doporučujeme dobré rozvržení sil, protože velkou část trasy musíte překonat po lesní asfaltce, kde chůze je poněkud unavující. A také proto, aby vám zbyly síly pro ještě jeden výlet z Hojné Vody - na výstup k rozhledně na Kraví  hoře.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu