Přístav Brno-Bystrc (Přístaviště)

Výchozí místo osobní lodní dopravy po Brněnské přehradě a současně výchozí bod výletů

Kontaktní informace

+420 543 171 111 (Dopravní podnik města Brna), +420 546 210 045 (výpravna lodí - pouze v době plavební sezóny)
Oficiální stránky
lode@dpmb.cz

Poznámky

Sídlo Dopravního podniku města Brna: Brno, Novobranská 18

Již v době projektování Brněnské přehrady se začaly objevovat myšlenky na provozování lodní dopravy. Přehrada byla otevřena r. 1940. O koncesi k provozu bylo zažádáno již v roce 1937, vydána byla r. 1940. Za 2. světové války byly do Brna dodány dvě lodě, které byly vyrobeny v Německu, na vodu ale nebyly spuštěny z důvodu jejich poškození sabotáží. Po válce byly lodě opraveny a převezeny do bystrckého přístaviště. Slavnostní zahájení provozu lodní dopravy se konalo dne 5. května 1946.

Základna provozu byla od počátku do dnešních dní na stejném místě - v přístavišti v Bystrci. Začátky ovšem byly velmi skromné, personál neměl k dispozici krytá místa pro kontroly a opravy, první dřevěný hangár byl postaven r. 1947.
V l. 1978-85 proběhla celková rekonstrukce provozovny, kdy byly mj. vybudovány 2 zděné hangáry. R. 1995 byla postavena ocelová provozně-správní budova lodní dopravy, která symbolizuje svým tvarem a barvou loď. Přístavní molo bylo nově zrekonstruováno (spíše však nově postaveno) r. 2009, tedy v roce, kdy byla přehrada upuštěna a mohlo se budovat zdola.
Přístaviště má veřejnou část, která je tvořena místem, kde se nastupuje na lodě a část neveřejnou - správní budovu a místa sloužící k opravám a zimování lodí.

V přístavišti je soustředěno velké množství stánků s občerstvením, restaurace, jeden hotel, je tu také hřiště na minigolf a středně velké parkoviště. Panuje tu čilý ruch, který vzniká chaotickým propojením provozu aut, pěších a cyklistů.
Cestou od zastávky tramvají si všimněte náspu, který kolmo přetíná přístupovou komunikaci. Je to těleso tvz. německé exteritoriální dálnice.

O lodní dopravě pojednáváme pod heslem Lodní doprava na Brněnské přehradě.

Podle:

http://www.brnenskaprehrada.cz/p_doprav.html (30.8. 2012)

http://www.dpmb.cz/Default.aspx?seo=historie-lodni-dopravy (31.8. 2012)


Umístění

GPS souřadnice

49°13'47.271"N, 16°31'0.131"E

Adresa

Přístavní 40
Brno-Bystrc
Brno 635 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bystrc
Nadmořská výška
230 m.n.m.
Základní číselné údaje
Počet lodí v provozu - dvoupalubových: 5 (r. 2012) Počet lodí v provozu - jednopalubových: 1 (r. 2012) Začátek provozu lodí na Brněnské přehradě: 5. 5. 1946 První hangár v přístavišti: od r. 1947 Zprovoznění ocelové provozně-správní budovy lodní dopravy: r. 1995 Výstavba přístavního mola: r. 2009

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší dobře využitelnou železniční stanicí je Brno hlavní nádraží, odkud jeďte ve směru Bystrc, Ečerova tramvají č. 1 na zastávku Přístaviště. Ze železniční stanice Brno-Královo Pole na trati Brno - Havlíčkův Brod jeďte trolejbusem č. 30 směr Bystrc, Černého na zastávku Podlesí, kde přestupte na tramvaj č. 1.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší tramvajové zastávky Přístaviště jezdí tramvaj č. 1 od Hlavního nádraží, č. 3 ze Židenic, Staré Osady a z uzlu Česká a č. 11 z Lesné a z uzlu Česká.

Zastávka Přístaviště je v zářezu. Nad ní na silnici je také zastávka Přístaviště, tentokráte autobusová. Zastavuje zde autobus č. 303 jezdící podél pravého břehu Brněnské přehrady na trase Brno, Zoologická zahrada - Veverská Bítýška.

Příjezd osobním autem, parkování

U Přístaviště se nachází středně velké parkoviště aut, které kapacitně v rekreačních špičkách nedostačuje (a to ani v zimě při využití možnosti bruslení na zamrzlé hladině). Parkovat je možno v blízké Bystrci, např. u obchodních center. Mnozí Brňané pochopili, že pro toulky okolím Přístaviště je nejlepší auto nechat doma.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus se na parkoviště v Přístavišti nevejde. Doporučujeme odstavit jej na ploše u tramvajové zastávky.

Přístup pěšky

Ve směru od města jděte od zastávky tramvají Přístaviště. K nástupu na lodě je to od tramvaje 500 m.

Z ostatních směrů se k přístavišti Brno-Bystrc pěšky dostanete po komunikacích podél břehů Brněnské přehrady. Přístaviště nepoznáte ani tak podle kotvících lodí, jako spíše podle nápadné siluety blízkého kopce, na němž byl vystavěn hotel s terasovitými plochými střechami - Santon.

Přístaviště je přirozeným východiskem pro pěší toulky na oba břehy přehrady nebo do oblasti Podkomorských lesů nebo slouží jako nástupní bod pro "túru" k vyhlídnuté pláži.

Příjezd na kole, parkování kol

Komunikace vedoucí Přístavištěm je označena tabulkami dvou cyklotras: č. 1 je dálková trasa Brno - Praha (značení dopravní) a č. 5005 (bílé pásové značení - okruh okolo Brna). To je ale vše, čím Přístaviště cyklistu potěší. Speciální cyklistické komunikace anebo speciální přístupy k cyklistům zde ani jinde okolo přehrady nejsou. A tak se cyklisté na chodnících proplétají mezi chodci a na silnici mezi auty. Tím není dotčen fakt, že přes tyto nedostatky je Přístaviště zajímavým a vyhledávaným výchozím bodem pro cyklistické vyjížďky do okolí přehrady, přičemž ale cyklista není na silnicích či chodnících u přehrady upřednostňován a doufá, že přežije životu nebezpečná místa.

Příjezd z města doporučujeme po cyklotrase č. 1. Vede převážně po cyklostezce odděleně od provozu aut, ale je na ní docela hustý cyklistický provoz a na většině míst je třeba dávat pozor na chodce, v Brně-Komíně pak i na sloupy veřejného osvětlení v tělese stezky.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři se na komunikacích v Přístavišti mohou pohybovat celkem bez problémů. Chodníky i silnice jsou asfaltové a nemají příkré sklony.

Rady a tipy

Výlety z Přístaviště doporučujeme kombinovat s využitím autobusu č. 303 na pravém břehu přehrady nebo lodní dopravy. Také doporučujeme si dobře prostudovat ceník lodní dopravy a mít dostatečnou hotovost, protože tento velmi atraktivní způsob překonání vodní hladiny může pro početnou rodinu znamenat značný "zářez".

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu