Hádecká propadání

Vodní tok Říčka se ve střední části svého toku načas zcela ztratí v podzemí


V horní části Mariánského údolí můžete za normálního vodního stavu pozorovat na toku Říčky několik míst, kde se voda poměrně klidně ztrácí v krasovém podzemí, když předtím tekla po nekrasových horninách. Za vysokého vodního stavu Hádecká propadání vodu nepoberou a ta pak teče údolím dál pod jeskyní Švédův stůl i pod jeskyní Pekárnou.

Ovšem zajímavou podívanou poskytuje právě normální vodní stav. Stačí několik desítek metrů pod Hádeckou estavelou zpozornět a odbočit z hlavní turistické stezky k vodnímu toku. Propadání určitě najdete.

Složitý hydrologický systém na soutoku Říčky s Hostěnickým a Ochozským potokem popisujeme podrobněji např. u hesla Hádecká estavela.


Umístění

GPS souřadnice

49°14'51.568"N, 16°44'57.987"E

Adresa

Ochoz u Brna 664 02

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Ochoz u Brna
Nadmořská výška
325 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní rezervace Údolí Říčky má rozlohu 141,36 ha. Vyhlášena byla r. 1990.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Přírodní rezervace Údolí Říčky

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší "rozumnou" železniční stanicí je Brno-Židenice, kde zastavují osobní vlaky nebo Brno hlavní nádraží, kde zastavují i rychlíky. Odtud se dále dopravte tramvajemi a autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Poblíž Hádeckého rybníku na zastávce nazvané Ochoz u Brna, myslivna Pod Hádkem zastavuje autobus č. 202 na lince Brno, Židenice, nádraží - Brno, Stará osada - Ochoz u Brna - Hostěnice. K propadání je to od zastávky 1,2 km. Jezdí tu ale málo spojů, takže řada turistů pro cesty údolím Říčky volí autobus č. 201 a vystoupí v Ochozu u Brna. Zastávka se jmenuje Ochoz u Brna, obecní úřad. Jdou pak k Hádeckému rybníku okolo jeskyně Pekárna.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem jeďte k Hádeckému rybníku přes Hostěnice nebo přes Ochoz u Brna. U silnice je obecní parkoviště s rozumnými cenami za stání. K propadáním jděte pak 1,2 km.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může parkovat na obecním parkovišti jako auta.

Přístup pěšky

K Hádeckým propadáním se nejlépe pěšky dostanete od silnice spojující Ochoz u Brna a Hostěnice. V údolí Říčky mezi oběma obcemi odbočuje od silnice  zelená značka. Jděte po ní 1,2 km. Od severu ke skupině domů nazvané Hádek můžete přijít z obce Březina.

Od jihu k Hádeckým propadáním můžete po zelené přijít od rozcestí pod jeskyní Pekárna, je to cesta dlouhá asi 650 m.

Příjezd na kole, parkování kol

Cyklisté s oblibou jezdí z Brna-Líšně údolím Říčky a trasa u Hádeckých propadání je velmi oblíbená. Zde se mohou otočit a jet zpět nebo pokračovat k Hádeckému rybníku nebo na Kalečník. Překrásnou pohodu jízdy údolím Říčky střídavě po asfaltu a terénem kazí jen skutečnost, že tu po jedné pěšině chodí pěšáci a jezdí cyklisté, takže hrozí střety. Cyklisté, buďte tedy ohleduplní k pěším!

K Hádeckému rybníku na horním konci Mariánského údolí lze pochopitelně dojet i po silnici z Hostěnic nebo z Ochozu, jen se zase riskuje střet s auty.

A proto řada cyklistů volí vjezd do Mariánského údolí shora příjezd po lesních asfaltkách od Vítovic přes Kalečník nebo po rozbité silničce od Březiny přes osadu Lhotky (cyklotrasa č. 5131). Všude počítejte s náročnými profily, ovšem od Kalečníku nebo od Lhotek vede cesta s kopce.

Ještě podotkněme, že řada tvůrců map si vůbec neověřuje, zda údolím vede značená cyklistická trasa a r. 2004 jeden od druhého postupně obkreslili chybu, kterou do údolí jako první (možná úmyslně) zanesl jeden z nich (redakci webu je známo, kdo to byl). Chybně se uvádí, že údolím Říčky mezi Hádkem a Líšní vede cyklotrasa č. 5083. Není to ve skutečnosti pravda.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkářům cestu k propadáním nedoporučujeme.

Rady a tipy

Cyklistům i pěším radíme, aby Hádecká propadání určitě našli a na chvíli se zastavili. Málokdo to při uhánění Mariánským údolím učiní.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu