Jelení skok

Velmi hezké, přirozenému stavu blízké porosty s převažujícím bukem v prudkých stráních nad Adamovem


Jelení skok je poměrně rozsáhlé chráněné území na pravém břehu Svitavy mezi Adamovem a Vranovem u Brna. Geologické podloží tvoří brněnské vyvřeliny. Reliéf je velmi kopcovitý, má v mnoha místech prudké strže. Celé chráněné území je porostlé nádhernými bukovými nebo dubovobukovými lesy, které přitom rostou ve svazích, kde místy na povrch vystupuje skalní podloží. Lesníci zde v minulosti vybudovali několik svážnic i cest vedených po vrstevnicích, ale efektivní těžba dřeva tu není možná. Dnes se v chráněném území Jelení skok pochopitelně netěží, les je ponechán přirozenému vývoji, takže stromy dosahují nádherného vzrůstu a velikosti. Cesty tedy slouží hlavně turistům nebo jezdcům na kolech, v zimě při dostatečné sněhové pokrývce jsou mimořádně vhodné pro běžkaře.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=629, 14. 5. 2014


Umístění

GPS souřadnice

49°18'14.005"N, 16°38'22.819"E

Adresa

Vranov u Brna 664 32

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Vranov u Brna
Nadmořská výška
247 m.n.m. - 430 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní rezrevace má rozlohu 96,6 ha. Byla vyhlášena r. 1992.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Jelení skok

Přístup

Příjezd vlakem

Nejblíže vlakem se k blízkosti Jeleního skoku dostanete na zastávku nazvanou Adamov zastávka na trati Brno - Česká Třebová. Pak jděte do prudkého kopce. Pokud však z nějakého důvodu nechcete kopce zdolávat, jeďte vlakem do stanice Brno-Královo Pole na trati Brno - Havlíčkův Brod a odtud pokračujte autobusy.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Adamova se též dostanete autobusem ze směru od Vyškova a Křtin. Linka má číslo 157. Vystupte v místě nazvaném Adamov, železniční zastávka.

Shora se ke chráněnému území dostanete z Vranova. Jeďte takto: z Husovic, Tomkova náměstí či z oblasti Lesné cestujte autobusem č. 57. Z Brna-Králova Pole, železniční stanice jeďte autobusem č. 43 na konečnou Soběšice, Klarisky, kde přestoupíte do autobusu 57. Vybírejte si jen spoje s konečnou ve Vranově. Spoje končící v Útěchově vhodné nejsou. Z autobusu č. 57 vystupte v zastávce Vranov, myslivna. V pracovní dny jedou z Králova Pole, nádraží přímo bez přestupu do Vranova myslivny také některé vybrané spoje linky 41 (přes Lelekovice).

Příjezd osobním autem, parkování

Osobní auto zanechte na horním konci Vranova u zastávky autobusů Vranov, myslivna nebo v Adamově na parkovišti před obchodním střediskem.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus zanechte na horním konci Vranova u zastávky autobusů Vranov, myslivna.

Přístup pěšky

Přírodní rezervací Jelení skok vede žlutá značka mezi Vranovem a Adamovem. Směr postupu je lepší z autobusové zastávky Vranov, myslivna, tedy s kopce. Kdo chce učinit malou okružní vycházku, tomu doporučujeme z Vranova, myslivny jít po žluté na místo zvané u Hemzalova mostu, ale zde nepokračovat dolů po žluté do Adamova, ale držet se vrstevnicové cesty. Velkou část rezervace pohodlně zhlédnete z ní a navíc projdete i chráněné území Coufavá. Dojdete po vrstevnici víceméně jižném směrem až na lesní asfaltovou silnici, po níž vystoupáte vzhůru na západ k "běžné" silnici Brno - Vranov a podél ní po zelené značce se vrátíte do Vranova. A to ještě cestou uvidíte Lichtenštejnský pomník.

Příjezd na kole, parkování kol

Žlutá značka mezi místem nazvaným U Hemzalova mostu a Adamovem není pro kola vhodná (velmi prudký sklon na úzké pěšině), ale vrstevnicovou cestu popisovanou pro pěší doporučujeme i pro horská kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Přírodní rezervace Jelení skok není pro vozíčkáře dostupná.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu