Vinohrady

Přírodní památka se stepní květenou u Velatic


Mezi Brnem a Rousínovem vede geologická a zeměpisná hranice mezi Českou vysočinou a Karpaty. Zatímco první útvar zde představuje Drahanská vrchovina ostře ohraničená na jihovýchodě zlomovými svahy, Karpaty jsou zde zastoupeny sníženým terénem - Vyškovskou bránou a Dyjskosvrateckým úvalem. Na Drahanské vrchovině jsou v podloží zastoupeny ponejvíce droby a slepence z mladších prvohor, přesněji řečeno z karbonu a ještě přesněji z kulmu, kdysi usazené v moři. V době druhohor a třetihor, kdy již Drahanská vrchovina byla souší, mezi Brnem a Vyškovem probíhalo mořské pobřeží a v moři se usazovaly sedimenty. Zůstaly tam dodnes. A co nás nepřekvapí - v moři blízko břehu byly rozesety četné ostrovy.

Místo zvané Vinohrady poblíž obce Velatice bylo jedním z ostrovů. Je budováno kulmskými slepenci, tedy prvohorními horninami, které na ostrově byly  "vysunuty" docela daleko do karpatského moře. Vinohrady zůstaly ostrovem dodnes. Jsou ale oázou stepní přírody uprostřed hospodářsky intenzívně obdělávaných polí.

Vinohrady sestávají z jednoho "hlavního" ostrůvku a ze tří drobných ploch východně odtud. Rostou tu velmi vzácné původní stepní rostliny, které stále bojují o svou existenci s rostlinami, které sem zavlekl člověk anebo které se sem agresivně samovolně rozšiřují z okolí. Přitom na rozlohou nevelkém území roste jedna zvláště chráněná dřevina, a to dřín obecný (Cornus mas), tři zvláště chráněné druhy bylin: koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila) a kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), dalších šest ohrožených druhů dřevin, osm druhů ohrožených trav a přibližně 30 druhů dalších rostlin z Červeného seznamu flóry ČR.

Území na snímcích z doby po II. světové válce bylo prosté keřů a stromů. Ty se sem postupně rozšiřovaly z okolí. Byly to hlavně akáty, pámelníky, bez černý, růže šípková a trnky. Soužití s nimi na řadě míst původní rostliny prohrávaly, a proto ochránci přírody přistoupili k jejich likvidaci. Místy také vysadili zeměpisně a stanovištně vhodné dřeviny. To se dělo od r. 1996. Poté došlo k ekologické stabilizaci území.

Je velmi zajímavé step Vinohrady sledovat během roku. Od časného jara do pozdního léta na ní roste vzácná květena, pokaždé převažují jiné barvy, někdy zase převažuje barva trav. Na přechodech stepi a pole můžeme najít ne zcela běžné druhy plevelů. Rostliny hostí nebývale velkou populaci hmyzu, např., motýlů. Velmi hezky se o tom rozepisují autoři článku z webu MěÚ Šlapanice, který uvádíme jako náš zdroj informací.

Přitom lokalita je v trvalém ohrožení. Občas tu vandalský návštěvník odhodí odpadky, jiní si zase území pletou se skládkou. Přejme si, aby se Vinohrady, nenápadný ostrůvek stepi u Brna s nesmírně velkým bohatstvím flóry i fauny, zachovaly pro příští generace a aby např. neskončily svoji existenci jedním tahem pera nějakého technokrata.

Botanickou pohodu na Vinohradech podstatně ruší hluk z blízké dálnice.

Podle:

http://www.slapanice.cz/priroda, 13. 3. 2014


Umístění

GPS souřadnice

49°11'30.540"N, 16°44'48.176"E

Adresa

Velatice 664 05

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Velatice
Nadmořská výška
275 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 0,72 ha. Vyhlášeno bylo r. 1981.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Vinohrady

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice se jmenuje Šlapanice. Odtud lze jít pěšky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávka autobusu se jmenuje Velatice, Maxlůvka. Jede sem ze zastávky s názvem Brno, Úzká (poblíž hlavního nádraží) autobus 701 směr Mokrá a Hostěnice). Odtud je nutno jít pěšky.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem lze přijet až k lokalitě a velmi omezeně parkovat u výjezdu polní cesty na silnici. Podotýkáme, že k přírodě to ohleduplné není.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus např. s exkurzí botaniků musí parkovat volně při okraji silnice, která vede těsně kolem chráněného území, nebo odejet parkovat do Velatic.

Přístup pěšky

Ze Šlapanic u Brna, žst.: jděte po silnici do centra města, zde najděte žlutou značku a pokračujte po ní okolo návrší Žuráň na rozcestí Vinohrádky, kde se dáte stále rovně k severu. Celkem 4,5 km.

Z autobusové zastávky Velatice, Maxlůvka: jděte nejdříve po silnici k severu nejdříve pod dálnicí a pak ke křižovatce s polní silnicí. Tou jděte vlevo. Vede sem i žlutá značka. Na rozcestí Vinohrádky se dejte vpravo. Celkem asi 1,5 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Jižně od lokality Vinohrady vede po polních cestách cyklotrasa 5138 značená v terénu zeleným pásovým značením, po níž lze jet z Brna např. do Tvarožné (a pak dál k Rousínovu). Přímo okolo lokality pak po silnici vede cyklotrasa 5132.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář může vjet pouze na okraj Vinohrad, kde z botanických skvostů mnoho neuvidí.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu