Novodvorská alej

Lipové stromořadí poblíž osady Nové Dvory v Moravském krasu bylo vyhlášeno v celostátní anketě r. 2011 "Alejí roku" a nejmohutnější lípa se stala r. 2012 "Stromem roku"


Novodvorskou alej mezi osadou Nové Dvory a zříceninou hradu Blansek nechal vysázet v první polovině 19. století starohrabě Hugo Salm. Alej lip malolistých (Tilia cordata) a velkolistých (Tilia platyphyllos) byla vyhlášena jako chráněná dle tehdejší legislativy již r. 1982. Nejmohutnější strom má obvod kmene 415 cm. Dle Ústředního seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny je v aleji 56 živých stromů a 1 torzo. Mezery po odumřelých či pokácených stromech vzniklé v aleji se postupně dosazují klony památných lip vypěstovaných v dendrologické zahradě Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Trhliny a dutiny po zásahu blesku anebo po působení mrazu skupina nadšenců zakryla šindelovými stříškami.

Hlavní zásluhu na popularizaci aleje a na její záchraně má p. Jiří Židů a jeho dcera Kateřina, kteří získali pro revitalizaci aleje grant Nadace O2. Ku pomoci si přizvali odborníky ze Správy CHKO Moravský kras, myslivce ze Sloupu, hasiče z Vavřince a další přátele. Také nominovali stromořadí do soutěže Strom roku a byli hned dvakrát úspěšní. Roku 2011 s drtivou převahou 33,6 % hlasujících se alej stala Alejí roku a v následujícím roce se nejmohutnější lípa stala Stromem roku.

Alejí vede turistická cesta mezi Blanskem a hradem Blansek.
 
Podle:

http://arnika.org/novodvorska-alej, 24. 12. 2013

http://www.leopoldo.estranky.cz/fotoalbum/novodvorska-alej--alej-roku-2011/, 24. 12. 2013

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=7902, 24. 12. 2013

http://www.vavrinec.cz/fotogalerie/ruzne/revitalizace-novodvorske-lipove-aleje/, 24. 12. 2013

Umístění

GPS souřadnice

49°22'38.500"N, 16°42'56.369"E (přibližný střed aleje)

Adresa

Nové Dvory
Suchdol (v Moravském krasu) 679 13

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Suchdol v Moravském krasu
Nadmořská výška
505 m.n.m. - 520 m.n.m.
Základní číselné údaje
Alej je dlouhá asi 530 m, je v ní přibližně 60 stromů. Ochrana aleje byla vyhlášena r. 1982. Nejmohutnější strom v aleji má obvod kmene 415 cm.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Památné stromy Novodvorská alej

Přístup

Příjezd vlakem

Blansko město (osobní vlaky), odtud po zeleně značené pěší turistické trase do Obůrky, odtud po modré - celkem 7,5 km. Stanice Blansko, kde zastavují i rychlíky, je ještě o 1 km dále.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Mezi Blanskem a Sloupem jezdí místní autobus 223, zastávka Vavřinec, Nové Dvory. Odsud jděte k aleji pěšky.

Příjezd osobním autem, parkování

Vesnice Nové Dvory leží na silnici mezi Blanskem a Sloupem. V omezené kapacitě lze parkovat na okraji vesnice.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

V Nových Dvorech není dostatek místa, bus po výstupu osob musí jet parkovat do Suchdola.

Přístup pěšky

Z Blanska města, žel. zast. jděte nejdříve po modré značce do Obůrky, odtud pokračujte po zelené. Celkem 7,5 km. Pokud půjdete ze železniční stanice Blansko, pak jděte nejdříve do centra, kde najdete modrou značku a tímto ujdete o 1 km více.

Příjezd na kole, parkování kol

Příjezd je možný od osady Nové Dvory, ale jen na horských kolech. Cesta, která vede alejí, je také vhodná jen pro horská kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Alej vede v mírném svahu, což by nemělo vozíčkářům vadit, ale povrch cesty mezi stromy není vůbec ideální. Raději si vezměte doprovod.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu