Kostel sv. Jáchyma v Dobré Vodě (u Mrákotína)

Poblíž Mrákotína nad krajinu vystupuje vyvýšenina s kostelíkem, vzpomínkou na dolování stříbra, rozhledem a skřítkem, který slibuje poklady.

Kontaktní informace


Poznámky

Dobrá Voda nemá své vlastní katastrální území

Osada Dobrá Voda u Mrákotína  je tvořena několika staveními, budovou bývalých lázní na sirno-železitém pramenu (jiné zdroje uvádějí vodu radioaktivní, dnes je v budově restaurace) a zhruba šedesáti stálými obyvateli. Může se ale pochlubit bohatou hornickou minulostí. V okolí se prokazatelně těžila stříbronosná ruda, Dobrá Voda byla hornickou osadou.

R. 1366 osada byla součástí hradu Stenberk, což je první písemná zmínka., v 15. století patřila k panství Telč. R. 1541 je správcem dolů Volf z Krajku, přičemž toho roku je v souvislosti s Dobrou Vodou zmiňován i Petr Vok z Rožmberka. Osm let poté jsou majiteli další významné osobnosti: Jáchym a Zachariáš z Hradce.  Koncem 16. století byla těžba v dolech utlumena, za Slavatů v l. 1604-91 byly doly uzavřeny. Ale nedlouho poté v l. 1713-16 Lichtensteinové v dolech těžili a zpráva z r. 1882 uvádí pokusy hraběte Leopolda Podstatského s dobýváním olovnatých a železných rud v dolech hlubokých až 45 m a ve štolách délky až 47 m. Hrabě Alois Podstatský byl posledním, kdo r. 1910 učinil pokusy s těžbou, historii těžby na Dobré Vodě ukončilo vypuknutí I. světové války r. 1914.

Kostel sv. Jáchyma na návrší nad Dobrou Vodou je připomínkou hornické minulosti Dobré Vody. Nechal jej postavit r. 1682 hrabě Jan Jáchym Slavata. Je to jednolodní, jednoduchá, raně barokní stavba. Vnitřní zařízení se nedochovalo. Zvon není původní, byl osazen až r. 2000, když předtím jeden z dvojice zvonů se r. 1852 po zásahu blesku roztavil a druhý byl odvezen do Vanova. Nový zvon je pochopitelně funkční a občas je z kostela slyšet - tehdy jeden z místních občanů po starém vzoru vyjde na kopec, odemkne kostel a tahá za provazy... Tím zesiluje celkovou magii místa.

Skutečně - působivost návrší stojí za vyzkoušení... Kostelík, vedle stojící kamenný stůl, zajímavý výhled k Telči  a také k Mrákotínu na zemědělské terasy a konečně trpaslík, který připomíná hornickou slávu a slibuje poklady každému, kdo pohladí jeho nos. Však ho má také od rukou návštěvníků vyleštěný!

Kostelík je přístupný jen okolo pouti 29. července.. 

Podle:

http://www.telcsko.cz/page.php?mx=58_clenske-obce/mrakotin&ax=151_mrakotin---hornicky-kostelik-sv--j..., 21. 8. 2013.


Umístění

GPS souřadnice

49°10'42.674"N, 15°22'39.428"E

Adresa

Dobrá Voda
Mrákotín 588 56

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Mrákotín u Telče
Nadmořská výška
585 m.n.m.
Základní číselné údaje
Kostel založen r. 1682.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Telč, odkud pokračujte pěšky nebo autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Dobré Vody jezdí několik málo autobusových spojů, ale jen v pracovní dny. Doporučujeme jet do blízkého Mrákotína, kde zastavují místní autobusy a také dálkové spoje na lince Brno - Telč .- České Budějovice.

Příjezd osobním autem, parkování

Osobním autem lze přijet např. od Telče nebo od Mrákotína. Zaparkujte v Dobré Vodě u restaurace nebo na okraji polní cesty, která vede na návrší s kostelíkem od západu. Na návrší samotné je zákaz vjezdu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobusům doporučujeme parkování jedině v Dobré Vodě.

Přístup pěšky

Z Mrákotína vede do Dobré Vody modrá značka, ale návrší s kostelem míjí. Před Dobrou Vodou odbočte ze silnice do kopce vlevo, kostel nemůžete minout.

Příjezd na kole, parkování kol

Platí tytéž informace jako pro pěší turisty.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář se ke kostelu dostane, pokud ho tam po příjezdové polní cestě od západu vytlačí fyzicky hodně silný doprovod.

Rady a tipy

Doporučený výlet: auto nechte v Dobré Vodě, pak jděte na blízký vrch s kostelem sv. Jáchyma, pak po silnici do Praskoles (památné lípy), pokračujte žlutou odbočkou na žlutou značku a do Dobré Vody se vraťte přes kopce Hradisko a Bradlo nejdříve po zelené, pak po modré značce, celkem 17 km.
   

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu