Betlémský kostel v Brně

Evangelický kostel z konce 19. stol. na úbočí Špilberku

Kontaktní informace

Oficiální stránky

Brněnští evangelíci byli do konce 19. stol. organizačně podřízeni brněnskému sboru evangelické církve augsurského vyznání (německému). Usilovali o českého kazatele, ale jejich žádosti byly odmítány. Od roku 1875 zkoušeli spojt se s reformovaným helvetským sborem v Nosislavi. R. 1881 bylo dohodnuto, že čeští evangličtí věřící zůstanou v rámci německého sboru, ale že se o ně bude starat český sbor v Nosislavi. A již r. 1882 v Brně vzniká filiálka nosislavského sboru. Kazatelská stanice s vlastním duchovním začíná působit rok poté.

Betlémský kostel v Brně byl postaven v l. 1894-95 na jižním úbočí Špilberku. Ulice, kde stojí, se jmenuje Pellicova, ale dříve nesla název Špilberská. Kostel si nechali postavit věřící ze sbírek a darů, stavbu projektoval Bohuslav. Alber. Slavnostního otevření budovy v historizujícím, nebo spíše neorenesančním stylu se účastnilo až 5000 osob. Na kostele je český nápis My kážeme Krista, dokládající mj. skutečnost, že na Pellicově ulici se mše odehrávaly výhradně v češtině jako na prvním místě v Brně. Kostel dnes užívá Českobratrská církev evangelická. Slouží jí také tzv. Červený kostel na severní konci Husovy ulice.

Podle:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9msk%C3%BD_kostel, 28. 2. 2015

Kuča, K. (2000): Brno, vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Baset Praha, str. 631


Umístění

GPS souřadnice

49°11'34.377"N, 16°36'8.454"E

Adresa

Pellicova 6
Brno 602 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Město Brno
Nadmořská výška
230 m.n.m.
Základní číselné údaje
Kostel byl postaven v l. 1894-95.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší stanice se jmenuje Brno hlavní nádraží.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Blízko kostela se křižují rušné ulice Pekařská a Husova a zde je umístěna zastávka tramvají Šilingrovo náměstí. Z Hlavního nádraží sem jede linka č. 12, z České linky 5, 6, 12.

Příjezd osobním autem, parkování

V ulici Pellicově je sice možno parkovat, ale místo najdete jen stěží. Volno bývá na placeném parkovišti u blízkého hotelu International.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Busy s návštěvníky Brna parkují obvykle v ulici Rooseveltově u restaurace Bohéma.

Přístup pěšky

Ulice Pellicova vede po jižním úbočí Špilberku, odbočuje z ulice Husovy.

Příjezd na kole, parkování kol

Centrum Brna není příznivě nakloněno cyklistům. Ulici Pellicovu obklopují motorovou dopravou zahlcená místa bez cyklistické infrastruktury.

Poznámky pro vozíčkáře

Kostel není vozíčkářům přístupný, je před ním schodiště.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu