Klášterce

Rezervace se skalami a výjimečným výskytem dubů


Přírodní památka Klášterce poblíž Lomnice u Tišnova je zajímavou ukázkou přirozeného dubového lesa s bohatým bylinným podrostem v nadmořské výšce, která je považována za horní hranici rozšíření dubů v rámci Českomoravské vrchoviny. V bylinném podrostu sice nebyly zjištěny kriticky ohrožené druhy, ale našly se tu druhy na horní hranici svého rozšíření - zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), silenka nicí (Silene nutans), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), jaterník podléška (Hepatica triloba). Na smklaním hřebeni rostou zakrnělé duby zimní (Quercus petraea), východní strana hřebene je pokryta silnou vrstvou břečťanu.

Za dobu ochrany se mnohé duby staly doupnými stromy pro ptáky, další se jimi svým stářím zajisté stanou.

Území Klášterce je také zajímavé výskytem výchozů biotitických a dvojslídných rul na krátkých skalních hradbách, které se účinkem mrazu rozpadají do bizarních tvarů.

Snahou ochránců přírody je zachovat duby s příměsí habrů na této lokalitě, podpořit výskyt jedle bělokoré a potlačovat nepůvodní dřeviny, v tomto případě smrky.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/archiv/plany_pece/ug_file.php?RECORD_ID=23409, 20. 5. 2015 (plán péče o PP Klášterce)Umístění

GPS souřadnice

49°25'7.338"N, 16°24'30.210"E (jižní okraj území u silnice)

49°25'34.147"N, 16°24'18.616"E (severní okraj území na rozhraní lesa a louky)

Adresa

Lomnice, Synalov 679 23

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Lomnice u Tišnova, Synalov
Nadmořská výška
492 m.n.m. - 556 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní památka má rozlohu 22,8 ha. Byl vyhlášena r. 1991.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Klášterce

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Doubravník a leží na trati Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou. Lépe je ale jet vlakem do Tišnova a odtud pokračovat autobusovým spojením.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Synalova jezdí autobusová linka 340 na trase Lomnice - Synalov - Běleč - Doubravník. V pracovní dny se sem dostanete celkem snadno (do Lomnice jezdí autobusy z Tišnova), v nepracovní dny sem jedou z Lomnice tři spoje denně. Ty ale končí v Křeptově, takže v sobotu a v neděli se opačným směrem z Doubravníku do Synalova autobusem nedostanete.

Z autobusu linky 340 také můžete vystoupit na zastávce Synalov, rozc., ale pak půjdete další cestu do kopce.

Příjezd osobním autem, parkování

U přírodní památky Klášterce lze omezeně zastavit osobním autem u okraje silnice (na východním okraji chráněného území).

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus sice může zastavit na tomtéž místě jako osobní auto, ale příliš ohleduplné k přírodě a bezpečné k ostatním účastníkům silničního provozu to není.

Přístup pěšky

Klášterce leží při silnici, která vede ze sedla mezi obcemi Ochoz u Tišnova a Lomnice u Tišnova do Synalova. Od silnice do chráněného území nevede žádná rozumná stezka, na průzkum je nutno jít volně lesem. Moc lidí sem nechodí.

Příjezd na kole, parkování kol

Platí totéž, co pro přístup pěšky. Kola je nutno zamknout nebo hlídat dole u silnice.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář si může přírodní památku Klášterce prohlédnout jen zdola od silnice.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu