Krnovec

Přirozené lesy v prudkých stráních u hradu Veveří na pravém břehu Brněnské přehrady


Krnovec je chráněným územím zahrnujícím les v prudkých svazích na pravém břehu Brněnské přehrady mezi hradem Veveří a chatovou osadou Mečkov. Je znám v povědomí turistů jako báječné místo na výlety, kde v sousedství městské zástavby naleznete takřka neporušenou přírodu.

Již roku 1947 navrhl ochranu tohoto území Jan Šmarda. Rezervace se měla jmenovat Les pod kaplí U Matky Boží u hradu Veveří. Tím se dostáváme k další krajinné zajímavosti: z pěšiny na červené turistické značce procházející Krnovcem je vidět osamocený kostel výše uvedeného zasvěcení, který dodává okolí hradu Veveří spolu s Krnovcem jedinečnou, snad až magickou atmosféru.

Ochrany se území nazvané nakonec Krnovec dočkal až po 40 letech od návrhu, ale strmé svahy na skalnatém podkladu stejně nebyly vhodné pro těžbu dřeva, takže zákonná ochrana jen potvrdila dlouhodobý status tohoto lesa. V Krnovci nad prudkým ohybem řeky Svratky dostala definitivně přednost příroda před hospodářským využíváním.

Geologické podloží tvoří horniny brněnské vyvřeliny, převážně biotitické granodiority, střední částí probíhá pruh devonských vápenců (ten známe i z protějšího břehu z území Na Skalách) a na severu najdeme červenohnědé permské slepence.

Důvodem ochrany a lákadlem pro výletníky je nádherný, téměř přirozený les. Roste v něm zejména dub zimní (Quercus petraea) a buk lesní (Fagus sylvatica). Dále v lese rostou všechny druhy javorů a oba domácí druhy lip. Stromy najdete ve všech fázích vývoje, od semenáčků po statné jedince, ale nejnápadnější jsou mohutné ležící exempláře ve stadiu rozpadu.
     Velmi lákavý je pohled do jarního a letního bylinného podrostu. K nejvzácnějším druhům patří oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum). Barvu lesu dodávají běžné podléšky, sasanky, dymnivka plná (Corydalis solida) a kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos). V létě tu v nebývalém množství roste brambořík nachový (Cyclamen purpurascens).

Přestože území poměrně dobře odolává blízkosti civilizace, je v ohrožení. Po turistické pěší stezce jezdí také hodně cyklistů, kteří ve snaze lépe překonat strmá stoupání zajíždějí mezi stromy a květiny, rybáři u vody zanechávají divoká ohniště a odpady. Občas se najde neukázněný, přírodě nepřející člověk i mezi turisty a chataři.

Podle:

Kolektiv (2008): Chráněná území města Brna, sada sbírkových karet, Rezekvítek Brno, karta č. 14


Umístění

GPS souřadnice

49°15'34.372"N, 16°27'7.133"E (mírně zarostlá vyhlídka)

49°15'24.012"N, 16°27'10.763"E (jižní okraj chráněného území při červené turistické značce z hradu Veveří do Veverské Bítýšky)

49°15'40.553"N, 16°27'7.537"E (severní okraj chráněného území u chatové osady Mečkov)

Adresa

Brno-Bystrc
Brno 635 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bystrc
Nadmořská výška
230 m.n.m. - 306 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 9,43 ha, vyhlášeno bylo r. 1988.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Krnovec

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Brno hlavní nádraží.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Brna hlavního nádraží jeďte tramvají č. 1 do zastávky Zoologická zahrada, kde přestupte na autobus č. 303 ve směru do Veverské Bítýšky. Jeďte s ním na zastávku U Matky Boží. Část spojů jezdí přes Hvozdec, část přes Mečkov, jeďte těmi druhými. Pokud byste nastoupili do spoje jedoucího přes Hvozdec, vystupte již  u dolního parkoviště pod hradem Veveří (zastávka Hrad Veveří)

Příjezd osobním autem, parkování

Nejbližší parkoviště je u horní brány hradu Veveří, kam se dostanete odbočením ze silnice u kostela Matky Boží.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může též parkovat u hradu Veveří, ale raději využijte dolní parkoviště.

Přístup pěšky

Krnovec leží na červené turistické značce spojující hrad Veveří a Veverskou Bítýšku. Výlet můžete začít ve Veverské Bítýšce na náměstí (autobus z Brna-Bystrce č. 303) nebo u přístaviště lodí Veverská Bítýška (lodní doprava z Brna-Bystrce), nebo u hradu Veveří.

Příjezd na kole, parkování kol

V blízkosti Krnovce vede po silnici dáková cyklotrasa č. 1 Brno - Praha, ale cyklisté jezdí mnohdy lesem po červené pěší značce. Není to moc ohleduplné k pěším, ale pokud to uděláte, chovejte se rozumně k chodcům a nevjíždějte ze stezky do chráněného území.

Poznámky pro vozíčkáře

Krnovec není pro vozíčkáře dostupný.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu