Jelení žlíbek

Přirozený dubový a bukový les se spoustou starých exemplářů stromů nad pravým břehem Brněnské přehrady


Nad pravým břehem Brněnské přehrady v kopcovitém terénu západně od vrchu Chochola najdete přírodní unikát - Jelení žlíbek.

Jsme na území města Brna, myšleno v jeho katastrálních hranicích. Jen nedaleko odtud pulsuje rušný život s hlučící dopravou a ne všude vábnou zástavbou. A tady - jen kousek od centra druhého největšího města České republiky naleznete téměř přirozený les a současně klid a balzám na nervy.

Na podloží hlubinných vyvřelin brněnského masívu - většinou granodioritů - se vyvinul reliéf Bobravské vrchoviny. Ta je zde tvořena poměrně vysokým hřbetem s plochým rozvodím, z něhož odvádějí potoky vodu bočními údolími, která se hluboce jako strže zařezávají do okolního terénu. Celé území je porostlé lesy, většinou listnatými, ale nepůvodními.

Spisovatel Vilém Mrštík se těmito lesy rád toulal a území mezi Brnem a Ostrovačicemi proslavil svojí Pohádkou máje. Je s podivem, že ani v době před sepsáním tohoto románu ani potom nenapadlo nikoho pro potřeby blízké aglomerace lesy plošně zlikvidovat, jako se to stalo např. ve středověku u Kutné Hory. 

V místě zvaném Jelení žlíbek, které je díky členitému terénu nevhodné pro běžnou hospodářskou činnost v lese, se zachovaly dřeviny  s vlastnostmi velmi blízkými přírodnímu stavu. Zachovaly se nejen dřeviny, ale částečně i křovinný a bylinný podrost a typické druhy živočichů. 

Mezi dřevinami převažují buk lesní (Fagus sylvatica) a dub zimní (Quercus petraea), dále tu najdete stromy habr obecný (Carpinus betulus),  lípa malolistá (Tilia cordata), jilm habrolistý (Ulmus minor) a všechny naše druhy javorů – babyka, klen i mléč (Acer campestre, A. pseudoplatanus, A. platanoides). Okamžitě při příchodu k Jelenímu žlíbku vám padnou do oka mohutné staré buky s kmeny porostlými "choroši", šedivými plodnicemi houby troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius).

V podrostu najdete trávy lipnici hajní (Poa nemoralis) a strdivku jednokvětou (Menica uniflora), z bylin tu roste mařinka vonná (Asperula odorata), svízel lesní (Galium sylvaticum), kopytník evropský (Asarum europaeum)  a ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea). Výčet samozřejmě není úplný, na území rezervace bylo nalezeno více než 160 druhů vyšších rostlin, 12 z nich je uvedeno v Červeném seznamu květeny ČR.

Z ptáků můžeme zahlédnout holuba doupňáka (Columba oenas), datla černého (Dryocopus martius), žlunu zelenou (Picus viridis), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) a další.

Můžeme se zde setkat i s obratlovci typickými pro listnatý les: ježkem východním (Erinaceus roumanicus), veverkou obecnou (Sciurus vulgaris), myšicí lesní (Apodemus flavicolis) i křovinnou (A. sylvaticus), srncem obecným (Capreolus capreolus), jelenem lesním (Cervus elaphus), prasetem divokým (Sus scrofa), na lesních okrajích i se zajícem polním  (Lepus europaeus).

V březnu 2008 postihla území vichřice Ema, která mnoho buků v Jelením žlíbku vyvrátila i s kořeny, některé stromy byly i přelámány. Tím bylo jen dokonáno stadium, v němž se buky stejně už nalézaly, stadium rozpadu. Škoda, že jejich torza byla odvezena, byla by nádhernou ukázkou přirozené obnovy lesa na starých kmenech.

Podle:

http://www.rezekvitek.cz/?idc=102, 19. 6. 2013

http://www.prygl.net/rejstrik/jelenizlibek.php, 19. 6. 2013

Text tabulí naučné stezky Jelení žlíbek, 12. 11. 2012

Kolektiv (2008): Chráněná území města Brna, sada sbírkových karet, Rezekvítek Brno, karta č. 10


Umístění

GPS souřadnice

49°14'17.305"N, 16°29'2.483"E

Adresa

Brno-Bystrc
Brno 635 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bystrc
Nadmořská výška
320 m.n.m. - 392 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 11,99 ha, vyhlášeno bylo r. 1979.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Jelení žlíbek

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Brno hlavní nádraží, odsud pak tramvají č. 1 směr Bystrc, Ečerova nebo do žst Brno - Královo Pole a odtud pak trolejbusem č. 30.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte tramvají č. 1 od Hlavního nádraží směr Bystrc, Ečerova a vystupte na zastávce Přístaviště. Odtud lze pokračovat pěšky.

Ze železniční stanice Brno-Královo Pole jeďte trolejbusem č. 30 do zastávky Podlesí, kde přestupte na tramvaj č. 1, 3, 11 a jeďte do zastávky Přístaviště. Z centra Brna, ze zastávky Česká jedou do zastávky Přístaviště tramvaje č. 3 a 11. Odtud lze pokračovat pěšky. 

Pro jízdu také můžete použít autobus č. 303, který vyjíždí z terminálu Zoologická zahrada. Zde se na něj dá přestoupit z tramvají 1, 3, 11. Jezdí po pravém břehu Brněnské přehrady do Veverské Bítýšky. Vystupte na zastávce Rokle, počítejte ale s tím, že autobus 303 nemá "tramvajové" intervaly mezi spoji. Ze zastávky Rokle jděte pak ve směru jízdy autobusu, tedy směrem od města.

Velmi atraktivní, i když dražší, je jízda lodí na zastávku Rokle z počáteční zastávky Přístaviště.

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat lze na velkém parkovišti u pláže Rokle. Parkoviště patří k nejrozsáhlejším plochám v okolí přehrady, přesto počítejte s tím, že v rekreační špičce  nemusí stačit kapacitou. A proto doporučujeme do blízkosti Jeleního žlíbku za teplých letních dní autem vůbec nejezdit nebo vůz nechat někde v Bystrci a dojít pěšky či dojet autobusem č. 303.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Nejbližší možnost je parkoviště u pláže Rokle.  Autobus by se sem měl vejít, pokud nepřijede např. v rekreační špičce v neděli po obědě.

Přístup pěšky

Z parkoviště u pláže Rokle: jděte nejprve směrem od města asi 350 m do malého údolí, kde ústí do přehrady potok (nemá jméno). Dejte se stoupající cestou údolím vlevo, jakmile ujdete 800 m, bude se údolí větvit a najdete tu tabuli naučné stezky. Pokračujte strmým výstupem levým údolím. zanedlouho budete mít rezervaci po levé ruce. Celkem asi 1,8 km, pokud byste šli ze zastávky autobusu č. 303 Rokle, pak ještě cca 0,5 km navíc. Po zhlédnutí rezervace můžete vystoupit do sedla a sejít dolů k přehradě. 

Ze zastávky autobusu č. 303 Kozí horka vychází naučná stezka Jelení žlíbek. má ale hodně staré značení. Od Kozí horky vystupuje mezi chatami, pak lesem a pokud budete mít štěstí, pak k Jelenímu žlíbku dojdete. Celkem asi 1,8 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Pouze pro zdatné a trénované cyklisty. Obě přístupové cesty viz přístup pro pěší.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře nevhodné.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu