Hradisko Staré Zámky u Brna-Líšně

Významné slovanské hradiště trvale osídlené již od 5. tisíciletí př. n.l.


Hradisko Staré Zámky u Líšně se nachází na vysokém nápadném ostrohu obtékaném ze tří stran vodním tokem Říčkou. Lokalita byla téměř nepřetržitě osídlena zřejmě od 5. tisíciletí př. n.l. (mladší doba kamenná) do 12. století. Plnila funkci střediska větší (brněnské) oblasti, zvláště v době slovanského osídlení od 7. století. Je považována za jedno z center Velkomoravské říše. Po zániku Velké Moravy již význam místa nebyl tak velký a obyvatelstvo se přesunulo ke Svratce na Staré Brno. Tím je také hradisko Staré Zámky považováno za předchůdce města Brna.

Při návštěvě lokality i laik ocení výběr strategické polohy pro toto sídlo. Hradisko je ze tří stran chráněno přirozenými strmými údolními svahy Říčky a jejího pravostranného přítoku. Vstup do hradiska tvoří šíje široká asi 30 m a dlouhá asi 100 m. Zde bývala brána. Pod šíjí tekoucí potok byl zdrojnicí vody pro obyvatele. Šíje se směrem k jihovýchodu rozšiřuje do tvaru jazyka, jehož rozloha je cca 3,6 ha a na němž oceňujeme další strategický prvek našich dávných předků. Hradisko tvaru tohoto "jazyku" totiž leží v podstatě na rovině. Celková plocha hradiska je ovšem asi 13 ha a patří k ní i prostor severozápadně od šíje, tedy před bránou. Žlutá značka prochází prostorem, který k hradisku patřil. Při chůzi ve směru od Líšně administrativní centrum  hradiska leží vpravo, ale vlevo najdete velmi dobře zachované valy.

První nálezy, pocházející ze 40. let 19. století, byly získané zemědělskou činností po vymýcení lesa, který zde do té doby rostl. Nálezy shromažďoval ve svých sbírkách hrabě Belcredi, tehdejší vlastník pozemku.

V letech 1890-1891 zde jako první prováděl sondážní práce amatérský archeolog a líšeňský rodák JUDr. Martin Kříž. Další významné archeologické průzkumy zde byly uskutečněny v letech 1948-1949 a 1953-1955. Vedli je Josef Poulík, Anna Medunová a Čeněk Staňo.

Přesto, že hradisko mělo zásadní význam pro dějiny Brna, nejsou o něm zmínky na internetových stránkách Brna ani na stránkách městské části Líšeň. V terénu není hradisko vůbec nijak označeno, nevede sem ani odbočka z blízké žluté turistické značky (vedla v minulosti a dodnes ji některé mapy uvádějí).

Výlet doporučujeme spíše za suchého počasí a zejména po orbě, kdy nepochybně na hradisku naleznete vlastní archeologické "objevy" - keramické střepy. Při pozorném sledování půdy na to stačí několik minut.

Podle:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_Z%C3%A1mky, 5. 5. 2012

www.mojebrno.wz.cz/inka--brno-dalsi-zajimavosti-stare-zamky.html, 5. 5. 2012

www.zivli.cz/category/historie-lisne/, 10. 5. 2012


Umístění

GPS souřadnice

49°12'59.655"N, 16°42'53.368"E

Adresa

Brno-Líšeň
Brno 628 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Líšeň
Nadmořská výška
317 m.n.m.
Základní číselné údaje
Osídlení: od 5. tisíciletí př.n.l. do 12. stol. n.l. Rozloha hradiska: asi 13 ha

Přístup

Příjezd vlakem

Z nejbližší stanice Brno Židenice jezdí autobus č. 58.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Tramvají č. 8 jeďte z centra Brna, například od hlavního nádraží na konečnou Líšeň, kde přejděte na zastávku Nám. Karla IV., kde jezdí autobus č. 58, ten má trasu ze žst Brno Židenice na konečnou Líšeň, hřbitov.

Příjezd osobním autem, parkování

Z centra Brna je to do Líšně asi 7 km. Několik osobních aut může zaparkovat u líšeňského hřbitova. Dál pokračujte pěšky po žluté značce.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus u líšeňského hřbitova nemá pro zaparkování dostatek místa, může cestující vyložit a jet parkovat jinam, např. na začátek Mariánského údolí.

Přístup pěšky

Nejlepší přístup k lokalitě je od konečné zastávky Líšeň, hřbitov brněnského městského autobusu č. 58. Jděte po žluté turistické značce asi 600 metrů k okraji lesa, odtud neznačenou cestou kolmo vpravo. Po 300 metrech jste na šíji hradiska. Mezitím se vám na jednom místě z ostrohu směrem k severu otevře výhled na vodní nádrž Pod Hrádkem.

Pokud byste šli po 600 m chůze po žluté značce od líšeňského hřbitova nikoli vpravo, ale vlevo, narazíte na okraji lesa na krásně zachované vysoké hradištní valy.

Příjezd na kole, parkování kol

Výše popsaná žlutě značená pěší trasa je sjízdná pro horská kola. Na kole musíte jet až na hradisko, protože jinde nezaparkujete.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář se na lokalitu bohužel nedostane.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu