Bývalý pivovar v Suchomastech

Zašlá sláva podniku, který kdysi úspěšně konkuroval velkým soupeřům, a to dokonce i v Praze


Historie

První písemná zmínka
o suchomastském pivovaru je z r. 1601. Pivovar byl součástí panství a majitelům zcela určitě přinášel značný zisk. Jeho současná podoba pochází z r. 1884, budovy tehdy přestavěl tehdejší majitel František Mareš (Marešovi koupili panství r. 1850).  R. 1891 v pivovaru začalo fungovat nové vybavení, zařízení od firmy Ringhofer a pohon parou (jakožto ve druhém takto poháněném pivovaru v Rakousku - Uhersku).
Pivovar leží na geologickém podloží, které je proslulé zásobami kvalitní pitné vody (dnešní veřejný vodovod obce Suchomasty čerpá pitnou vodu u blízkého rybníku Čertováku), proto údajně bylo suchomastské pivo vařené z této vody velmi chutné. Je známo, že pivo ze Suchomast se vozilo až do Prahy do hostince U Kleblátů na Starém Městě, na Střelecký ostrov, do zájezdního hostince Plzeňka na Smíchově. Roční objem produkce byl až 24 000 hl.
Provoz pivovaru byl ukončen roku 1966, přetrvávala ale výroba sladu. Ta byla zastavena až v 90. letech 20. století.

Současnost

Budovy bývalého pivovaru a sladovny mají stejného vlastníka jako pivovar Berounský medvěd. Pivo se v Suchomastech nevyrábí, výroba sladu je obnovena. Existenci pivovaru připomínala okolo r. 2010 Pivovarská hospoda stylového rázu, ta však r. 2019 již neexistovala. 

Podle:
http://www.hornictvi.info/techpam/suchom/suchom.htm, 21. 2. 2013
http://www.suchomasty.cz/zamek-a-pivovar/d-3188/p1=1131, 21. 2. 2013

Umístění

GPS souřadnice

49°53'38.634"N, 14°3'20.879"E

Adresa

Suchomasty 267 22

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Suchomasty
Nadmořská výška
350 m.n.m.
Základní číselné údaje
První písemná zmínka o pivovaru v Suchomastech je z r. 1601.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí, kam obvykle jezdí turisté, pokud se chtějí dostat do Suchomast, je Beroun. Odtud lze pokračovat pěšky 8 km po silnici okolo Koněpruských jeskyň nebo autobusem.

Poněkud blíž (6 km pěšky po silnici) je to ze železniční zastávky Všeradice (na místní trati Zadní Třebaň - Lochovice), kde však je nutno počítat s jedním přestupem v Zadní Třebáni, jedete.li z Prahy nebo dokonce se dvěma přestupy (ve Zdicích a Lochovicích), jedete-li ze západu Čech.

Někdy turisté do Suchomast chodí ze železniční zastávky Králův Dvůr (7 km většinou po silnici, mezi Havlíčkovým mlýnem a kostelem sv. Jiří u Tmaně neznačená zkratka lesem).

A konečně lze využít železniční stanici Zdice (odtud pěšky po silnici přes Chodouň a Málkov 7,5 km).

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do obce Suchomasty je autobusové spojení v pracovní dny celkem slušné, avšak o víkendech sem jedou autobusy jen zřídka.


Příjezd osobním autem, parkování

Osobní auto zaparkujte v Suchomastech u autobusové zastávky ve středu obce, u pivovaru je parkování poněkud problematické.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus zaparkujte v Suchomastech u autobusové zastávky ve středu obce, u pivovaru je parkování poněkud problematické

Přístup pěšky

Pivovar najdete naproti vchodu do zámku, jděte pěšky z autobusové zastávky ve středu obce cca 160 m po silnici na jih směr Bykoš.

Příjezd na kole, parkování kol

Před pivovarem lze odložit kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Před pivovar se vozíčkář dostane bez problémů.

Rady a tipy

V Suchomastech si nenechte ujít další zajímavosti, např. Klonk, geologický stratotyp a geologický pomník, rodný dům spisovatele Františka Cajthamla-Liberté, jeho pomník, zámek, naleziště konikleců a rozhled z místa zvaného Višňovka

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu