Budňanská skála

Zvrásněné vrstvy na levém břehu Berounky pod Karlštejnem ukazují profil silurem a devonem.


V Českém krasu existují dvě místa, která jsou průlomem do světových dějin. Prvním je hrad Karlštejn, mimořádně skvěle zachovaná středověká stavba, původně určená římským císařem Karlem IV. pro úschovu korunovačních klenotů. Zaznamenává dlouhodobě obrovskou návštěvnost a zájem domácích i zahraničních turistů. 

Na druhou lokalitu se vydávají turisté jen zřídkakdy. Jsou to buď geologové (nebo studenti geologie) či fajnšmekři, kteří se geologií trochu zabývají. Řeč je o mezinárodním stratotypu hranice mezi silurem a devonem na Klonku u Suchomast. Co spojuje Suchomasty a Karlštejn?

Na území obce Karlštejn geologové určili také hranici mezi silurem a devonem. Nachází se stejně jako v Suchomastech na přírodní skále, zde jen částečně upravené zářezem silnice. Ano - jsme na levém břehu Berounky, u silničního mostu, na území obce Karlštejn, přesně řečeno v katastrálním území Budňany. Nad námi se zvedá nápadná, silně zvrásněná vápencová, místy břidlicová Budňanská skála. Probíhá v ní tatáž geologická hranice jako u Suchomast, hranice mezi silurem a devonem. Protože na Budňanské skále jsou vrstvy velmi silně zvrásněné, nelze průběh hranice definovat přímou linií jako na profilu u Suchomast, proto tamější Klonk dostal při určování mezinárodního stratotypu na kongresu v Montrealu r. 1972 přednost. A to nejen před jinými profily ve světě, ale i před profilem v Karlštejně. 

Budňanská skála ale nemusí být "smutná". Je definována jako pomocný profil. V případě, že by se snad s profilem na Klonku cokoliv událo, ihned jej "zastoupí". 

Budňanská skála je proslulá paleontologická lokalita, na níž sbírali typový materiál již pomocníci Joachima Barranda. Zvláště časté jsou nálezy kalichů velkých lilijic rodu Scyphocrinites, dále nálezy hlavonožců, mlžů, ostrakodů aj. Je také klasickým příkladem disharmonického zvrásnění vrstev. Lokalitu studovali již klasikové českých geologických věd J. Krejčí, J. J. Jahn, B. Bouček a další. V horní části skály jsou vidět čtvrtohorní vrstvy, profil je významný pro studium stratigrafie pleistocénu.  

Na skálu je vstup zakázán z důvodů bezpečnosti a ochrany profilu. Skála je součástí Národní přírodní rezervace Karlštejn

Podle: 

http://lokality.geology.cz/169, 20. 4. 2019

https://cs.wikipedia.org/wiki/Budňanská_skála, 20. 4. 2019
      


Umístění

GPS souřadnice

49°56'5.323"N, 14°10'51.066"E

Adresa

Budňany
Karlštejn 267 18

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Budňany
Nadmořská výška
215 m.n.m. - 260 m.n.m.
Základní číselné údaje
Skála je součástí Národní přírodní rezervace Karlštejn, která má rozlohu 285,2 ha a byla vyhlášena r. 1955.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Český kras Národní přírodní rezervace Karlštejn

Přístup

Příjezd vlakem

     Jeďte do žst Karlštejn na trati Praha - Zadní Třebaň - Beroun. V Karlštejně zastavují jen osobní vlaky. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

     Do Karlštejna doporučujeme jízdu vlakem. 

Příjezd osobním autem, parkování

     Zaparkovat můžete buď u železniční stanice nebo na parkovišti určeném pro návštěvníky hradu. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

     Zaparkovat můžete na parkovišti určeném pro návštěvníky hradu. 

Přístup pěšky

     Skála se nachází na levém břehu Berounky u silničního mostu v Karlštejně. Nahoru je ale vstup zakázán. 

Příjezd na kole, parkování kol

     Pod skálou vede cyklotrasa Po stopách českých králů (Praha - Karlštejn - Beroun - Točník - Hořovice), která je v mnohých úsecích zdařile vedena jako cyklostezka bez souběhu s motorovou dopravou. 

Poznámky pro vozíčkáře

     Skálu si můžete prohlédnout stejně jako ostatní návštěvníci jen zespodu. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu