Židovský hřbitov v Litni

Založen r. 1680, významná kulturní památka


Židovský hřbitov v Litni byl založen roku 1680 hrabětem Kuňatou z Bubna a Litic, majitelem Litně, v pozdějších dobách byl rozšiřován.  V 19. století byl postaven i byt hrobníka, v roce 1927 pak obřadní síň a márnice. Na ploše necelého půl hektaru je velmi dobře dochováno přibližně 300 náhrobků barokního a klasicistního typu pocházejících z let 1687-1939. Poslední pohřby se na liteňském hřbitově odehrály na počátku II. světové války. V 80. a 90. l. 20. století byl hřbitov opraven, ale bývalý byt hrobníka a márnice je dosud velmi zchátralá (stav r. 2013). Na náhrobky byly použity vápencové kameny z okolních lomů, některé jsou velmi kvalitní. Několik moderněji pojatých náhrobků je vyrobeno ze žuly. Jména a bydliště na kamenech prozrazují, že v minulosti byli Židé zastoupeni snad v každé vesnici v širokém okolí. Dřevěný náhrobek z liteňského hřbitova datovaný r. 1843 je v současné době uložen ve Státním židovském muzeu v Praze. 

Pokud si odmyslíme účel, jemuž hřbitov slouží, musíme konstatovat, že k poslednímu odpočinku mají Židé z liteňské náboženské obce vybráno velmi příjemné místo. Kamenná zeď postavená okolo navíc navozuje dojem, že se jedná o místo bezpečné.

Dle tradičního podání Židé žili v Litni už ve středověku, písemně se ale jejich osídlení uvádí až od 3. čtvrtiny 17. století. V roce 1675, jakož i r. 1724 žily v Litni  3 židovské rodiny, na konci 18. století 23 rodin a 101 osob a  obec měla synagogu s rabínem. Domy nebyly sloučeny do charakteru ghetta, byly rozptýleny v zástavbě obce. Pak počet Židů neustále klesal. R. 1880 jich žilo v Litni 73, r. 1900 už jen 29 a v roce 1930 pouze 13. V roce 1922  samostatná židovská náboženská obec zanikla, přičleněna byla  k židovské obci Beroun.

Ve středu Litně na  náměstí čp. 72 najdete také synagogu postavenou kolem pol. 19. stol. na místě starší synagogy. Dnes byste ji jako dům sloužící k bohoslužebným účelům neodhadli. V roce 1939 byla totiž prodána obci a r. 1956 přestavěna na dům požární ochrany a zvýšena o patro.

Hřbitov byl v době naší redakční návštěvy volně přístupný a brána odemčena.

Podle:

http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/zidovsky-hrbitov-liten/, 10. 9. 2013

http://turistika.pampeliska.cz/liten/zidovsky-hrbitov-259/, 10. 9. 2013

http://www.hrady.cz/index.php?OID=6918, 10. 9. 2013Umístění

GPS souřadnice

49°53'45.233"N, 14°8'40.806"E

Adresa

Na Poušti
Liteň 267 27

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Liteň
Nadmořská výška
355 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha hřbitova je 0,41 ha.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Liteň na trati Zadní Třebáň - Lochovice. Z Prahy nebo ve směru od Plzně jeďte do Zadní Třebáně, kde přestupte na místní vlak směr Lochovice.

Další blízkou železniční stanicí je Beroun, odkud jezdí do Litně autobusy, viz dále.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Litně jezdí autobusy např. z Berouna, ze zastávky u železniční stanice. Frekvence spojů je ale poměrně nízká, o víkendech nejezdí do Litně autobusy vůbec žádné.

Příjezd osobním autem, parkování

Do Litně se autem dostanete velmi snadno po silnicích III. tř. např. z Berouna, z Karlštejna nebo ze Zadní Třebáně. Na náměstí vyhledejte směr na Skuhrov nebo Nesvačily, tj. téměř na jih a do mírného kopce. Z náměstí pojedete cca 750 m k posledním domům zástavby a zde odbočíte vlevo mezi nové domy a parcely. Novou ulicí pojedete asi jen 180 m a odbočíte vpravo k vrcholu mírného stoupání, kde lze omezeně parkovat s autem při polní cestě, po které dál pokračujte pěšky.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdový autobus do nově se rodící ulice na jihu Litně sice vjet může, ale neotočil by se tu. Zůstaňte stát při hlavní silnici.

Přístup pěšky

Z liteňského náměstí se vydejte na jih buď po silnici nebo po souběžné komunikaci, na níž vede zelená značka. V místě zvaném Třebízského sady silnice zahýbá víceméně na jihozápad a zelená značka nedaleko odtud opouští zástavbu a míří na kopec zvaný Mramor.  Vy od Třebízského sadů jděte ulicí Mánesovou přímo na jih, až na vrchol stoupání, který jsme popsali výše jako místo možné pro parkování aut. Polní cesta klesá do lesa, odbočte vpravo a najdete vchod na hřbitov.

Příjezd na kole, parkování kol

Příjezdová cesta popsaná pro auta či pro pěší je vhodná i pro kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Na cestě ze středu Litně k židovskému hřbitovu jsou dvě prudší stoupání, přičemž druhé, krátké je těsně před vchodem. Proto vozíčkářům doporučujeme fyzicky silný doprovod. Pohyb po trávě na území hřbitova vozíčkář s doprovodem také zvládne.

Rady a tipy

    

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu