Židovský hřbitov na Mořině

Významná památka z 18. století


Obec Mořina v Českém krasu je především známa jako místo bývalé i současné těžby vápence. Do r. 1989 byly blízké lomy Velká Amerika, Malá Amerika, Mexiko a spousta dalších převážně proslulé mezi trampy a milovníky zakázaného koupání, dnes o nich ví široká veřejnost. 

Podstatně méně je lidem Mořina známa jako vesnice, kde se usadilo poměrně hodně Židů. Jejich největší počet je evidován k r. 1846, a to 16 rodin. Měli zde svoji modlitebnu, špitál a hřbitov, který se dodnes zachoval ve svahu severozápadně od obce.  

Byl založen v letech 1735-36 a upravovaný až do 19. století. Dochovalo se zde přibližně 150 náhrobků. Nejstarší čitelný náhrobek údajně pochází z r. 1741, nejmladší hroby (poslední z 30. let 20. století) jsou v severovýchodním cípu hřbitova. V dolním (jižním) nároží je v ohradní zdi vestavěna budova márnice s pamětní deskou s textem v latině a hebrejštině o založení hřbitova. Hřbitov je ohrazen kamennou zdí. Vchod do hřbitova tvoří pilířová branka s dřevěnou výplní. 

Pod náhrobky z místních (převážně sliveneckých) vápenců, z pískovců, nověji i ze žuly jsou pohřbeni členové místní komunity, ale i z jiných blízkých obcí. 

Podle:

https://www.hrady.cz/?OID=6028, 3. 6. 2020

https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-hrbitov-2315961, 3. 6. 2020


Umístění

GPS souřadnice

49°57'21.225"N, 14°12'18.016"E

Adresa

Mořina 267 17

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Mořina
Nadmořská výška
337 m.n.m. - 350 m.n.m.
Základní číselné údaje
Hřbitov zaujímá plochu asi 0,66 ha.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Český kras

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Karlštejn na trati Praha - Beroun. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Na Mořinu se dostanete nejlépe z Prahy - Zličína autobusem č. 311. Zastávka je velmi blízko hřbitova. 

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkovat lze v místní ulici pod hřbitovem. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zaparkovat lze na konečné autobusů pod hřbitovem. 

Přístup pěšky

Jděte ze středu vesnice Mořina po žluté značce k severu. Značka hřbitov míjí, musíte k němu mírně odbočit nad vesnicí vlevo. 

Příjezd na kole, parkování kol

Hřbitov nad vesnicí je na kole hůře dostupný, směrem nahoru budete muset krátce kolo vést. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře není židovský hřbitov na Mořině dosažitelný. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu