Náves ve Vinařicích

Dřevěná chaloupka, barokní kaplička a hezká náves v malé obci na okraji Českého krasu


Na Berounsku není zachováno mnoho venkovských památkových objektů stavěných ze dřeva. Okres Beroun je jeden z nejprůmyslovějších v Česku, obyvatelé měli poměrně hodně peněz, nebyli vázáni na zemědělství, a proto novodobá výstavba rodinných domů zcela překryla původní architektonický ráz vesnic. Pak o to víc překvapí jako zázrakem zachovaný roubený dům ve středu obce Vinařice na jižním okraji Českého krasu. 

Zvláštností roubenky ve Vinařicích je již její samotná poloha v samém centru obce. Rozlohou i výškou nevelká stavba je obdélného půdorysu, obytná západní část je roubená, severní stěna a chlév je zděný. Malinká okna jsou  složena ze šesti tabulek a dvou křídel. Domeček má sedlovou střechu, jejíž krytina je vyrobena ze šindele. Lomenice je bedněná svisle a její prkna jsou kladena na sraz. 

Dům je jedinečným dokladem lidové architektury středních Čech a široko daleko nemá obdobu. 

Stavba není veřejnosti přístupná, ale zvně je možno si ji prohlédnout. 

Kaplička sv. Trojice na návsi je barokní a pochází z roku 1841. Budova stojící naproti kapličce sloužila po r. 1989 nějakou dobu jako hotel. 

Zajímavou (a na české poměry velmi starobylou) historii obce si můžete přečíst zde.

Vzhledem k tomu, že obec leží v nádherné krajině okolí Prahy, vyhledávají ji (a také blízký lom Homolák) filmaři jako oblíbenou lokaci k natáčení. K tomu více informací zde

Severně od Vinařic se nachází nejvyšší bod Českého krasu na temeni vrchu zvaného Bacín

Podle:

https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14662278, 23. 7. 2019


Umístění

GPS souřadnice

49°53'34.045"N, 14°5'54.704"E

Adresa

Vinařice 267 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Vinařice u Suchomast
Nadmořská výška
410 m.n.m.
Základní číselné údaje
Dům pochází z konce 18. století.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Český kras

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Všeradice a leží na místní trati Zadní Třebáň - Lochovice. Z Prahy se sem dostanete s přestupem v Zadní Třebáni. Pak pokračujte pěšky po silnicích 4,1 km.

Můžete také vystoupit v zastávce Liteň na téže trati a jít po zelené značce do Vinařic.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Vinařic je velmi špatné autobusové spojení v pracovní dny, o víkendech se sem autobusem nedostanete vůbec. O něco lépe jsou na tom sousední Suchomasty.

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte přímo na náves, kde lze nechat auto. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Jeďte přímo na náves, kde lze nechat autobus.

Přístup pěšky

Ze žel. zast. Všeradice jděte po silnici do obce Všeradice a pak po silnici k severu do Vinařic. 

Z Litně, žel. zast. se do Vinařic dostanete po zelené značce, slabé 4 km.  

Příjezd na kole, parkování kol

Jeďte například ze silnice Beroun - Hostomice. U Suchomast zabočte doleva. Z Berouna asi 10 km. 

Poznámky pro vozíčkáře

Náves ve Vinařicích je pro vozíčkáře dobře dostupná. Na některých místech jsou nerovnosti, proto doporučujeme vzít si raději doprovod.  

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu