Bubovické vodopády

Nejznámější kaskáda Českého krasu


Bubovické vodopády se nacházejí na území národní přírodní rezervace Karlštejn nedaleko obce Srbsko na levém břehu Berounky. Vytvořily se v úzké skalní rokli na odolných lavicích spodnodevonských vápenců. Mají podobu malých stupňů a kaskád, jejich genezi ovlivnily pukliny ve skalním podloží. Napájí je vody Bubovického potoka, malebné jsou zvláště při vyšším stavu vody po vydatných deštích.

Tvar drobných vodopádků výrazně ovlivňuje vysrážený pěnovec (odrůda čtvrtohorního sladkovodního vápence – travertinu), díky němuž se voda na četných místech vějířovitě roztéká. Příčinou vzniku pěnovce na vápencových stupních Bubovických vodopádů jsou krasové vody, obsahující značné množství rozpuštěného uhličitanu vápenatého. Na nerovnostech dna, kde se vodní proud potoka tříští a prokysličuje, dochází k uvolňování oxidu uhličitého a následnému srážení rozpuštěného uhličitanu vápenatého. Na jednotlivých stupních Bubovických vodopádů lze pozorovat tvorbu a zároveň i rozrušování pěnovcových povlaků a náteků.

Nejmalebnější partii Bubovických vodopádů tvoří horní série čtyř vějířovitých kaskád o výškách 1 - 2 m, které oddělují oválné tůňky. Nejvyšší stupeň (zhruba 5 m) se nachází níže po proudu a jedná se o erozí rozrušenou pěnovcovou kupu, po níž vodní proud šikmo stéká a v závislosti na množství vody se dělí do několika bočních ramen. 

Podle:

Janoška, M. (2008): Nejkrásnější vodopády České republiky. Academia Praha

Autor příspěvku: Martin Janoška


Umístění

GPS souřadnice

49°57'6.555"N, 14°9'14.226"E

Adresa

Karlštejn 267 18

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Budňany
Nadmořská výška
295 m
Základní číselné údaje
Výška jednotlivých stupňů: 1–2 m, nejvyšší stupeň: 5 m
Kategorie chráněného území
Národní přírodní rezervace Karlštejn

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka je Srbsko na trati Praha - Beroun (č. 171). Zastavují tu jenom osobní vlaky. Jako východisko je možné použít rovněž železniční stanici Karlštejn (trať 171) nebo Loděnice (trať 173).

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusová doprava je v okolí značně omezená. Dojet lze do obce Bubovice a to z Prahy-Zličína (včetně víkendů) nebo z Berouna (pouze pracovní dny). Z Bubovic ovšem k vodopádům nevede značená trasa. Další alternativou je Svatý Jan pod Skalou na lince Praha, Zličín - Beroun, Hostim.

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkovat auto je možné v obcích Srbsko, Bubovice, Svatý Jan pod Skalou nebo Karlštejn.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zaparkovat autobus je možné v obcích Srbsko, Bubovice, Svatý Jan pod Skalou nebo Karlštejn.

Přístup pěšky

Nejjednodušší a nejkratší je přístup ze Srbska po žluté značce ke Kubrychtově boudě a pak po červené k vodopádům (celkem 3 km). Z Karlštejna po červené značce 5 km. Ze Svatého Jana pod Skalou po červené značce rovněž 5 km. Z Bubovic po polní a lesní cestě jihozápadním směrem k rozcestí Boubová, zde se napojit na červenou směr Karlštejn a shora dojít k vodopádům (celkem 4 km). Z Loděnic po modré (k rozcestí Boubová) a červené celkem 8 km. Ve všech případech se prochází částečně po trase naučné stezky Karlštejn. Všechny trasy vedou na mnoha úsecích po stezkách a nezpevněných cestách. V okolí vodopádů se jde po úzkém chodníčku ve skalním, mnohdy kluzkém terénu.

Příjezd na kole, parkování kol

Návštěva Bubovických vodopádů není pro kolo vhodná.

Poznámky pro vozíčkáře

Návštěva Bubovických vodopádů není pro vozíčkáře vhodná.

Rady a tipy

V okolí se nachází množství dalších turistických magnetů - zejména Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, Lomy Malá a Velká Amerika. Vše v dosahu jednodenního nenáročného výletu.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu