Decrett Matejovie, Jozef

Vynikající slovenský lesník

Datum a místo narození
1774-07-12, Dobroč (u Čierného Balogu)
Datum a místo smrti
1841-07-18, Banská Bystrica

Popis

Jozef Decrett absolvolal piaristické gymnázium v Brezně, poté r. 1787 se stává postupně dělníkem v lese,  r. 1807 se vypracoval k postu vrchního hajného.   

Jeho zásluhou se lesní dělníci na Horehroní naučili používal ke kácení stromů pily místo seker, ale hlavní myšlenky Jozefa Decretta mají těžiště jinde. Decrett naprosto promyšleně a plánovitě začal zalesňovat rozsáhlé plochy v okolí Banské Bystrice a Brezna, které byly předtím zničeny těžbou dřeva pro hornictví, hutnictví a sklářství.

Decrett sice využíval možnosti přirozené obnovy lesů náletem, ale současně zavedl sběr lesních semen, zřídil luštírny, lesní školky, lesní semena také nakupoval. Přitom dbal na to, aby semena byla sbírána v kvalitních porostech. Vydal podrobné pokyny pro přirozenou i umělou obnovu lesa, pro ochranu a péči o les a pro těžbu. Tím se stal zakladatelem pokrokového lesnictví na Slovensku, jeho následovníci dokončili záchranu lesních porostů definitivně.

Jozef Decrett má pomník poblíž Babic nad Svitavou.

Podle:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Decrett, 10. 4. 2013

Truhlář, J. (2003): Památníky adamovských lesů, Primus Praha, s. 39
   

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: