Bayer, August

Profesor Vysoké školy zemědělské v Brně, zakladatel arboreta ve Křtinách, bojovník proti fašismu

Datum a místo narození
1882-03-06, Jičín
Datum a místo smrti
1942-02-23, Mauthausen

Popis

August Bayer byl jedním z nejvýznamnějších českých lesníků za první republiky, profesor Vysoké školy zemědělské v Brně, zakladatel arboreta poblíž Křtin a současně člověk protifašistického smýšlení.

Nejdříve bydlel s manželkou Evženií (tu si vzal před r. 1911) v Praze ve dnešní ulici Kubelíkově 34, poté byl profesorem na učitelských ústavech v Jičíně a Příbrami, od roku 1922 pracoval v Brně na nově založené Vysoké škole zemědělské (dnes Mendelova zemědělská a lesnická univerzita), kde byl jmenován r. 1927 mimořádným profesorem, od r. 1936 řádným profesorem a věnoval se zde zejména lesnické dendrologii a fytopatologii. Založil zde Dendrologický ústav. Podnikal četné studijní cesty (Tatry, Karpaty, Korsika, Švýcarsko, Sicílie, Skandinávie, Francie, Anglie), kde mj. získával semena a sazenice pro zamýšlené arboretum. To bylo založeno jeho zásluhou severně od Křtin v Moravském krasu r. 1928. V Brně Bayerovi bydleli v ul. Otevřené č. 18 (dnes ulice Burešova).

Jako člen Moravské přírodovědné společnosti předseda Svazu pro ochranu přírody a domoviny na Moravě věnoval obrovské množství energie vyhledávání a vyhlašování chráněných území.  Svaz si pro účely ochrany přírody pronajímal od  vlastníků jejich pozemky. Např. území dnešní národní přírodní rezervace Větrníky u Vyškova si svaz na 10 let pronajal několik hektarů stepi.

Dalším počinem Augusta Bayera a jeho přátel bylo sepsání a vydání monografie o Mohelenské hadcové stepi (v l. 1934-39), Bayer sám vydává Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší, svazek III. Botanika speciální, vydaný r. 1916 a pak r. 1937. Na knize spolupracovali Karel Kavina, František Smotlacha, Adam Ambrož a Jan Wilhelm. Dále publikoval odborné práce i články pro širokou veřejnost týkající se přírody a turistiky.

Když vypukla II. světová válka, August Bayer se zapojil do odboje vysokoškolských pedagogů. Trest okupantů na sebe nenechal dlouho čekat. Bayer byl zatčen 23. 12. 1941, vězněn byl v Brně na Kounicových kolejích a poté v Mauthausenu, kde v koncentračním táboře zemřel r. 1942.

Profesor August Bayer se dočkal in memoriam mnoha poct. Z podnětu Jindřicha Chmelaře mu byl r. 1973 uvnitř křtinského arboreta odhalen pomník. Na jeho zhotovení byl použit žulový kámen přivezený od obce Pyšel u Velkého Meziříčí a litinová tabulka z ČKD Blansko. Je po něm pojmenována ulice v Brně, posluchárna na Mendelově lesnické a zemědělské univerzitě a přírodní rezervace na úbočí vrchu Proklest mezi Křtinami a Jedovnicemi. Jeho jméno je uvedeno na pomníku umučených lesníků u Adamova a na pamětní desce vědců a učitelů vysokých škol v Brně, umučených v koncentračním táboře Mauthausen v letech 1942–1945.
   
Podle:

Truhlář, J. (2003): Památníky adamovských lesů, Primus Praha, s. 114

http://botany.cz/cs/bayer/, 16. 12. 2013

http://rody.imrvere.cz/bayerovi.htm, 16. 12. 2013

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1872, 16. 12. 2013Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: