Nimburský, Josef

Lesní kontrolor a taxátor městských lesů v Písku

Datum a místo narození
1856-02-29, Hájovna Nové Sedlo u Písku
Datum a místo smrti
1925-10-28, Písek

Popis

Josef Nimburský byl významnou osobností regionálních a oborových dějin lesnictví na Písecku, ale jeho práce v uplatňování kvality v hospodářské úpravě lesů má širší přesah národní i světový. Byl též odborným spisovatelem.

Narodil se jako třetí z jedenácti dětí městského polesného Václava Nimburského v myslivně Nové Sedlo u Písku. V l. 1868-74 chodil na městskou vyšší reálku v Písku. V době studií na ČVUT mu zemřel otec, proto studia přerušuje a nastupuje do učení u městského lesního úřadu v Písku u Josefa Zenkera, kde zůstává až do složení nižší státní zkoušky lesnické v Plzni roku 1877. Poté se stěhuje do Adršpašských skal, kde dlouhých 17 let pracuje na velkostatku Dolní Adršpach. Mezitím r. 1885 skládá v Praze státní zkoušku pro lesní hospodáře, je jmenován nadlesním a přebírá vedení celého lesního úřadu i velkostatku. Když v Písku umírá lesmistr Josef Zenker a na jeho místo nastupuje Karel Knapp, je r. 1895 Josef Nimburský povolán na místo kontrolora a lesního taxátora městských píseckých lesů, kde pracoval 30 let, tedy do r. 1925. Postupně byl jmenován nadlesním (r. 1901), pak r. 1918 lesmistrem a nakonec r. 1924 městským lesním radou. Brzy nato však umírá, pochován je v rodinném hrobě na hřbitově sv. Trojice v Písku.

Josef Nimburský byl velmi pečlivým lesním hospodářem. Do dějin vstoupil jako tvůrce v kontrolní metodě stejnověkých tvarů lesa. V rukopise zůstalo jeho  souborné dílo Zařízení lesů. R. 1956, při výročí jeho nedožitých 100. narozenin, mu byla v Písku v Žižkově třídě č. 44 odhalena pamětní deska. Severně od Křtin mu brněnští lesníci v rámci Lesnického Slavína postavili pomník.

Podle:

Truhlář, J: (2003): Památníky adamovských lesů, Primus Praha, s. 54

http://www.lmpisek.cz/o-nasi-spolecnosti/pisecti-lesni-hospodari/josef-nimbursky, 16. 4. 2014Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: