Mayer, Jan

Lékař a přírodovědec, který přinesl cenné zprávy o Moravském krasu

Datum a místo narození
1754-02-06, Praha
Datum a místo smrti
1807-06-05, Praha

Popis

Doktor Jan Mayer byl český lékař a přírodozpytec. Jeho článek o Moravském krasu vyplňuje předlouhou badatelskou časovou mezeru mezi objevy Johanna Nagela ve Sloupě a dalšími následovníky až po 100 letech. Hlavní zásluhy doktora Mayera ale jsou nikoli v Moravském krasu, nýbrž v Praze. Byl duší „Soukromé učené společnosti“ a stál u zrodu „Královské české společnosti nauk“ r. 1784. Vedle činnosti lékaře se také věnoval  studiu přírodopisu a fyziky. Z těchto oborů napsal 38 větších prací.

Doktor Mayer byl r. 1780 hostem na zámku v Rájci. Prošel severní část Moravského krasu u Sloupu, horní cestou šel k Macoše. Ve žlebech, v Holštejně a u Punkvy nebyl. V jeho článku o poznané části krasu můžeme číst celou řadu nových poznatků o flóře, o zkamenělinách, o tom, jak vznikají krápníky a sintr, o jeskynní meteorologii a o kostech pravěkých živočichů. Ironií osudu je, že práce jeho předchůdce Nagela ležela zapomenuta ve Vídni, tudíž Mayerovy poznatky považujeme za originální, nemohl totiž z Nagela čerpat. Ovšem i Mayerova práce upadla v zapomnění. Dodejme, že se jmenovala „Versuch einer Beschureibung der Gegend um Sluppe in Mähren", vyšla r. 1781 v časopise „Schriften der Berliner Gesselschaft naturforschender Freunde". Další badatelé o Mayerovi nevěděli. Ani Reichenbach, ani Kořistka, Wankel ani Kříž Mayera necitují a jeho článek objevuje podruhé světlo světa až r. r. 1891 zásluhou R. Tramplera.

Podle:

Absolon, K. (1970): Moravský kras, I. díl, ČSAV, str. 29  Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: