Schwoy, František Josef

Historiograf, tvůrce Topografie Moravy. Jako první napsal pověst o Macoše ve dnes známé podobě.

Datum a místo narození
1742-12-11, Heraltice ve Slezsku
Datum a místo smrti
1806-10-10, Mikulov

Popis

F. J. Schwoy studoval jezuitské gymnasium v Tuřanech (dnes městská část Brna), pak v Brně. Poté nastoupil úřednickou dráhu, jejímž vrcholem bylo místo zámeckého hejtmana v Mikulově. Niterným snažením během života shromáždil a r. 1793 vydal „Die Topographie von Mähren“, třísvazkové místopisné dílo.

Velmi blízko měl ke starohraběti Hugo Salmovi. Ten po jeho smrti zakoupil celou jeho pozůstalost 34 svazků a věnoval ji r. 1818 tehdejšímu Františkovu muzeu v Brně.

Málo je známo, že F. J. Schwoy vnesl ve svém II. svazku Topografie na str. 211-212 do literatury pověst o Macoše, dodnes opisovanou a vyprávěnou v Moravském krasu: „Žena jakási hodila svého pastorka lstivě do propasti, když pak ten zůstal bez úrazu a zase se vrátil domů, byla macecha za trest domácími lidmi tam vržena.“ V porovnání s předchozí verzí, kterou podává Visgius, je tato pověst o Macoše již „definitivní“.

Podle:

Absolon, K. (1970): Moravský kras, I. díl, ČSAV Praha
Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: