André, Karel Kristian

Přírodovědec, jeden z nejbližších spolupracovníků starohraběte Hugo Salma

Datum a místo narození
1763-03-20, Hildburghausen
Datum a místo smrti
1831-07-19, Stuttgart

Popis

Po studiích se věnoval zejména pedagogické dráze, hlavně tím, že zakládal ženské školy v Durynsku, např. v Eisenachu. R. 1798 přeložil svůj vychovávací ústav do Brna a spojil jej s nově založenou evangelickou školou. Protože měl hodně životní energie, byla jeho přítomnost znát v Brně všude, takže tehdejší předseda moravské společnosti pro přírodovědu a vlastivědu Jan Křtitel hrabě Mitrovský seznámil Andrého s Hugo Salmem. Již tehdy André jako první obyvatel Brna vytápěl místnost své třídy kamenným uhlím, r. 1817 jako první v Brně zavedl svítiplyn a jako pokladník rosické báňské společnosti hodně podporoval těžbu uhlí. R. 1810 nastupuje do služeb Hugo Salma a brzy má na jeho počínání vedle Karla z Reichenbachu rozhodující vliv. Když Čechy a Moravu ovládl Metternichův policejní systém, byl André vykázán z Brna. Zaměstnání nalezl jako württemberský dvorní rada ve Stuttgartu.

André velice často cestoval po Moravě. Mnohokrát navštívil Moravský kras, o němž sestavil stať, v níž popisuje Výpustek, Býčí skálu, Sloupské jeskyně a Macochu. Jako první uvádí do literatury Jedovnické (dnes Rudické) propadání. Jako první pochopil podstatu hydrografie Punkvy a Macochy.

Podle:

Absolon, K. (1970): Moravský kras, I. díl.,ČSAV , str. 31
Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: