Kudela, Josef

Voják čs. legií v Rusku, pak učitel, později ředitel gymnázia, odbojový pracovník, oběť II. světové války

Datum a místo narození
1886-05-27, Horní Lhota (okr. Bílovec)
Datum a místo smrti
1942-03-23, Osvětim

Popis

Josef Kudela byl jednou z nejvýraznějších osobností života ve městě Brně v době mezi světovými válkami.

Studoval gymnázium v Opavě a v l. 1905 - 13 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, učitelský obor latina - řečtina. Roku 1910 dosáhl aprobaci profesora, r. 1913 titul PhDr.

V mládí učil hned na pěti působištích - v Moravské Ostravě, Přerově, Orlové, Kyjově a Strážnici.

Jeho krátké působení profesora přerušila první světová válka. Byl mezi povolanci, výcviku se podrobil od 1. 2. 1915 u 3. pěšího pluku v Brně a pak byl nucen bojovat na ruské frontě. Tam se ale již 23. 9. 1915 nechal zajmout nepřítelem a r. 1916 vstoupil do čs. legií. Začal také  pracovat ve Svazu čs. spolků na Rusi, v březnu 1917 se stal členem Odbočky čs. národní rady v Rusku (nejdříve jako vedoucí propagační činnosti, později redaktor Československého deníku). Na konci války byl v legiích náčelníkem informačně osvětového odboru v hodnosti majora. Sídlil v Irkutsku. Do Československa se vrací r. 1920 a usazuje se v Brně.

R. 1921 se žení, r. 1926 si nechal postavit v Brně v ulici Klácelově č. 10 dům od později slavného architekta Jana Víška.

Od roku 1922 učil na gymnáziu v Legionářské ulici (dnes tř. Kpt. Jaroše). Přednášel latinu a řečtinu (v nižších ročnících i češtinu a němčinu). Kromě toho zpracovával dějiny československých legií v Rusku, byl aktivním členem Československé obce legionářské, členem Sokola, také působil v zednářské lóži. Publikoval také řadu prací, byl vůdčí osobností legionářského muzea na brněnském Špilberku (1928–1939), řídil vydavatelství Moravský legionář.

Dne 1. 7. 1937 se stal ředitelem gymnázia, kde předtím 15 let učil. Přestože již nebyl mladý, zavládl tehdy vé škole moderní duch. Kudela  byl jako ředitel velmi schopný a energický a duševně mladý. Vzhledem ke zkušenostem legionáře zdůrazňoval lásku k národu a vlasti a obohacoval výuku mimoškolními iniciativami.

Když začala 2. světová válka, vzal si na začátku školního roku 1939/40 zdravotní dovolenou. Ve škole ho tehdy zastoupil Hugo Sáňka..

Profesor Josef Kudela se vzhledem ke svému výraznému vlasteneckému přesvědčení zapojil do odboje proti nacistům. Působil v Obraně národa. R. 1941 byl zatčen, vězněn nejdříve v Brně Pod kaštany, poté byl odvezen do Osvětimi. Zde r. 1942 zemřel.

Dnešní gymnázium na třídě kpt. Jaroše po válce až do roku 1952 neslo název Kudelovo. Jedna z ulic v Brně se jmenuje po tomto mimořádném vlastenci. Kudelovo jméno se dále připomíná na jeho domě v Brně v ulici Klácelově, na budově Sokola v Kounicově ulici 20, na pamětní desce na Moravském náměstí 6 a na pamětní desce na gymnáziu na třídě kpt. Jaroše.
    
Podle:

http://www.jaroska.cz/node/72, 29. 5. 2015

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1139, 29. 5. 2015

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: