Kálnoky, Gustav

Desátý ministr zahraničí Rakouska - Uherska. Narodil se v Letovicích.

Datum a místo narození
1832-12-29, Letovice
Datum a místo smrti
1898-02-13, Brodek u Prostějova

Popis

Gustav Kálnoky, plným jménem Gustav Sigmund hrabě Kálnoky von Kőröspatak pocházel z maďarského rodu, jehož prastarý původ byl v transylvánské části Uher, tedy v dnešním Rumunsku. Příslušníci jedné z větví rodu Kálnokyů se začátkem 19. století usadili na zámku Letovice.

Gustav Kálnoky se narodil na zámku v Letovicích. Zpočátku se věnoval vojenské kariéře u 2. husarskému regimentu. Z aktivní služby vystoupil roku 1854 v hodnosti nadporučíka. Pak roku 1871 vstupuje  do habsburských diplomatických služeb. Působil postupně na různých postech v Mnichově, Berlíně, Londýně a Římě. Od roku 1874 pracoval na vyslanectví v Kodani a v letech 1880 -1881 byl velvyslancem u carského dvora  v St. Peterburgu.

Kálnoky zastával tento post v době, kdy Habsburkové a Rusko soupeřily o získání vlivu nad Balkánem, který se právě osvobodil od  turecké nadvlády. Rakousko - Uhersko r 1879 uzavírá tajnou smlouvu s Německem, jejímž cílem bylo omezit ruský vliv.

V této situaci je Gustav Kálnoky jmenován roku 1881 ministrem zahraničí. Musel řešit situaci na Balkáně, kteoru mu ale ulehčila spřízněná dynastie Obrenovičů, kteří vládli v Srbsku. Mnohem větší nebezpečí představovala sjednocená Itálie, která v Římě omezila moc papeže, což vadilo katolickým Habsburkům. Italové chtěli také získat od Rakouska Tyrolsko a Terst (to se jim koneckonců ve 20. století podařilo).

Avšak Italům šlo zejména o získání kolonií, v čmž jim r. 1881 zabránili Francouzi, když obsadili Tunis. Hrabě Kálnoky využil situace a pokusil se vyrobil z nepřátel spojence. To se mu skutečně podařilo a r. 1882 mohl podepsat za Rakousko-Uhersko dohodu mezi Německem, Itálií a Rakouskem-Uherskem, známou v učebnicích dějepisu jako Trojspolek. I když se v něm Itálie příliš spojenecky nechovala, Trojspolek přispěl ke krátkodobé stabilizaci politických poměrů v Evropě.

Gustav hrabě Kálnoky vykonával úřad ministra v době poměrného mehzinárodního klidu bez diplomatických krizí. Ve své funkci do r. 1895 tak vydržel nejdéle ze všech ministrů zahraničí Rakouského císařství. Roku 1897 byl jmenován členem horní komory rakouského parlamentu, ale následujícího roku umírá a je pohřben v klášterním kostele sv. Václava v Letovicích.

Kálnokyové žili na Moravě ještě nějakou dobu po komunistickém puči. Později opustili Československo, ale po listopadové revoluci se vrátili. Z rodu Kálnokyů pocházela také Tereza Kalnokyová, matka hraběte Richarda Belcrediho, který v letech 1994 - 1998 byl českým velvyslancem ve Švýcarsku a který získal r. 1992 v restituci zámek v Brodku u Prostějova, kde zemřel jeho předchůdce v diplomacii.
    

Podle:

http://www.zamekletovice.cz/historie-zamku, 12. 11. 2016

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gustav_K%C3%A1lnoky, 12. 11. 2016

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: