Sáňka, Hugo Václav

Učitel z Rudice, čestný občan této obce, krasový badatel, poslední spolupracovník Jindřicha Wankela a jeden z hlavních spolupracovníků Karla Absolona

Datum a místo narození
1859-03-26, Černá Hora
Datum a místo smrti
1929-02-06, Blansko

Popis

Hugo Václav Sáňka se narodil jako syn truhláře v rodině, která měla sedm dětí. Maturoval na učitelském ústavu v Brně. Učil tři roky v Lipovci, pak v Jedovnicích (zde se oženil s učitelkou ručních prací), v Milonicích, ale jeho hlavním působištěm se od r. 1890 do r. 1925 stala obec Rudice v Moravském krasu. Od r. 1925 bydlel v Blansku.

Hugo Václav Sáňka byl typickým příkladem obětavého, vlasteneckého učitele. Jeho život byl rozdělen mezi rodinu, žáky, obec, občany a jeho životní koníčky – speleologii a archeologii. Jako nadučitel zavedl školní tělocvik, prosadil postavení nové školní budovy v obci, zasloužil se o postavení obecního vodovodu.

Jeho životní láskou byla speleologie a archeologie. Jeho byt se stal místem, kde se shromažďovaly objevy z jeskyní a které na bohaté sbírky lákalo mnoho tehdejších badatelů z oboru. Není divu, že takto zapálený člověk byl spolupracovníkem Jindřicha Wankela. Získal s ním při zkoumání krasu obrovskou spoustu zkušeností. Když Wankelův vnuk, Karel Absolon, začal na svého dědu navazovat, byl tu Hugo Václav Sáňka, kdo mu zkušenostmi pomáhal. Ostatně Absolon ve svých dílech Sáňku nazývá zasloužilým badatelem, zasloužilým krasovým spisovatelem, ušlechtilým vlastivědným pracovníkem a nezapomenutelným ředitelem školy v Rudici.

Jen v jednom Absolon neměl pravdu. Sáňka významným spisovatelem nebyl. S manželkou a sedmi dětmi (jak už to bohužel v učitelské profesi bývá) měli dosti životních starostí, takže soustavnější práci Hugo Václav Sáňka nenapsal. V časopisech ale publikoval mnoho různých statí a fejetonů.

H. V. Sáňka je pohřben na hřbitově v Blansku.

Podle:

Polák, V. (1985): Literární místopis okresu Blansko, Okresní knihovna v Blansku

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: